ຂໍ້ຄິດ

ບາງຄັ້ງ ! ເຈັບກວ່າຄົນໂສດ ຄືຄົນມີແຟນ ແຕ່ແຟນບໍ່ໃສ່ໃຈ ບໍ່ດູແລ ບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກກັນ

ບາງຄັ້ງ ! ເຈັບກວ່າຄົນໂສດ ຄືຄົນມີແຟນ ແຕ່ແຟນບໍ່ໃສ່ໃຈ ບໍ່ດູແລ ບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກກັນ

ຫຼາຍຄົນມັກຈະຄວາມຮັກ ມີຄູ່ຮັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບາງຄູ່ດູແລກັນເປັນຢ່າງດີ ບາງຄົນດູແລກັນທຳມະດາ ບາງຄູ່ຫວານຊື່ນຈົນຄົນອື່ນອິດສາ

ແຕ່ຖ້າເມື່ອເຮົາຄິດຈະຮັກໃຜຈັກຄົນແລ້ວ ເຮົາກໍ່ຄວນແນ່ໃຈວ່າຈະສາມາດເບິ່ງແຍງເຂົາໄດ້ ຖ້າຮັກແລ້ວບໍ່ເບິ່ງແຍງມັກເຈັບກວ່າການບໍ່ໄດ້ຮັກອີກ

ເພາະຄົນທີ່ຮັກກັນຈັ່ງໃດກໍ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງກັນ ຢ່າລືມວ່າການຈະຮັກກັນນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຮູ້ສຶກດີຕໍ່ກັນ ແຕ່ຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ປະຄັບປະຄອງກັນ ຜ່ານອຸປະສັກເລື່ອງລາວຫຼາຍຢ່າງ ເຖິງຈະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນຄົນຮັກ

ຖ້າຄິດວ່າຈະບໍ່ເບິ່ງແຍງຄົນໆນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ຄວນທີ່ຈະຮັກເຂົາ ຄວນເລີກກັບເຂົາໂລດ ເພາະນັ້ນມັນຄືກັບການເອົານະຮັກໄປໄວ້ໃນໃຈຄົນອື່ນ

ພຽງແຕ່ເບິ່ງແຍງກັນໃນຍາມທີ່ຢູ່ນຳກັນ ມັນກໍ່ໄດ້ໜັກໜາອີ່ຫຍັງ ຫຼື ຍາກທີ່ຈະເຮັດ ໃສ່ໃຈເຂົາໃຫ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ໃນຕອນທີ່ຍັງມີໂອກາດ

ຢ່າມາຄິດຫຍັງໃນຕອນທີ່ສາຍໄປແລ້ວ ເພາະນັ້ນເຈົ້າອາດຈະບໍ່ມີໂອກາຄັ້ງທີສອງໃຫ້ແກ້ຕົວແລ້ວ

ສະນັ້ນ ແນ່ນອນ ເຫງົາກວ່າຄົນໂສດ ຄືຄົນມີແຟນ ຄືແຟນບໍ່ໃສ່ໃຈ ບໍ່ດູແລ ບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກກັນ.