ບາງຄັ້ງ ສີ່ງທີ່ຫາຍາກພໍໆກັບເງີນ ກໍຄືຄວາມຈິງໃຈຂອງຄົນນີ້ລະ

ບາງຄັ້ງ ສີ່ງທີ່ຫາຍາກພໍໆກັບເງີນ ກໍຄືຄວາມຈິງໃຈຂອງຄົນນີ້ລະ

ບາງຄັ້ງສີ່ງທີ່ຫາຍາກພໍໆກັບເງີນ ກໍຄືຄວາມຈິງໃຈຂອງຄົນນີ້ລະ

ຄົນທີ່ຈະຫວັງດີກັບເຮົາອີຫຼີນັ້ນຫາຍາກໆສ່ວນຫຼາຍ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະພົບຄົນທີ່ໃສ່ໜ້າກາກເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ.

ຢ່າເຍີ່ງຄວາມຈີງໃຈພຽງຜ່ານສາຍຕາ ແຕ່ຈົ່ງຮຽນຮູ້ໂດຍເວລາທີ່ຜ່ານໄປ ເພາະສີ່ງທີ່ຫາຍາກພໍໆກັບເງິນໃນຍຸກນີ້ກໍຄືຄວາມຈີງໃຈຂອງຄົນນັ້ນລະ .
ຄວາມຈິງໃຈ ຄວາມເຊື່ອໃຈ ຄວາມໄວ້ໃຈ ເປັນສີ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງມະນຸດ ຫາກຊີວິດເຮົາປາສະຈາກສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ສັນຕິສຸກຄົງບໍ່ເກີດຂື້ນໃນໃຈຂອງໃຜຕໍ່ໃຜ ຢ່າງແນ່ນອນ.

ເຊີ່ງໜັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມຈິງໃຈ ຄວາມເຊື່ອໃຈ ຄວາມໄວ້ໃຈ ເປັນສີ່ງທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ສະແຫວງຫາ ຈາກຄົນອື່ນຫຼາຍສຸດ ແຕ່ໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະໄດ້ພົບ ມີບາງຄົນອາດພົບແຕ່ກໍນ້ອຍສຸດ .

ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍໆ ທີ່ໃຜຕໍ່ໃຜຈະໄດ້ຄົ້ນພົບ ຄຳສາມຄຳນີ້ໄດ້ ທີ່ມາຂ້າງຕົ້ນມານັ້ນ ຄົນບາງຄົນຕາມຫາມາທັງຊີວິດກໍຍັງລົ້ມເຫຼວ ບໍ່ສາມາດເກັບໄດ້ທັງໝົດທັງ 3 ຄຳ.

ສີ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນມັນເປັນສີ່ງທີ່ຫາຍາກຫຼາຍ ແຖມບໍ່ມີຂາຍໃນຕະຫຼາດອີກ  ບໍ່ວ່າຈະລ້ຳລວຍ ເປັນເທົ່າໃດ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຄົນດີ ບໍ່ເປັນທີ່ຮັກໄຄ່ຂອງໃຜຕໍ່ໃຜ ກໍຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຄວາມຈິງໃຈ ບໍ່ສາມາດເຊື່ອໃຈ ໄວ້ໃຈໃຜໄດ້ເລີຍ.

ເຖີງເວລາແລ້ວທີ່ທຸກໆຄົນຈະສະແດງຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ກັນ ຢຸດໃສ່ໜ້າກາກຕໍ່ກັນ ເພາະຖ້າເຈົ້າໃສ່ໜ້າກາກເຂົ້າຫາກັນຕໍ່ໄປ ສີ່ງທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບກໍຄື ບໍ່ຮູ້ວ່າໜ້າຕາຂອງຄົນໆນັ້ນຈະເປັນອນວໃດ ແຕ່ຖ້າທຸກໆຄົນສະແດງຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ກັນ ໂດຍບໍ່ວາດລະແວງຕໍ່ກັນ ຄວາມຈີງໃຈກໍຈະເກີດຂື້ນ ສີ່ງທີ່ຕາມກໍຄືຄວາມເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ສິ່ງດີໆ .

ແນ່ນອນຖ້າບໍ່ມີໃຜສະແດງອອກກ່ອນ ມັນຄົງບໍ່ເກີດຂື້ນ ກັບຄົນອື່ນໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ຄູ່ ຄົນຮັກ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ເພາະສະນັ້ນ້ອງຍອມລອງສ່ຽງສະແດງໃຫ້ເຂົາກ່ອນ ເພື່ອແລກກັບການໄດ້ເຫັນນິໄສຂອງຄົນຮອບຂ້າງເຮົາຫຼາຍຂື້ນ.

 

ຂໍ້ຄິດ