ຂໍ້ຄິດ

ບາງຄັ້ງ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກຄຳວ່າຮັກສາ ກໍ່ຈະບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ກັບເຈົ້າໄປໄດ້ຕະຫຼອດ

ບາງຄັ້ງ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກຄຳວ່າຮັກສາ ກໍ່ຈະບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ກັບເຈົ້າໄປໄດ້ຕະຫຼອດ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນສີ່ງໃດ ທີ່ເຮົາໄດ້ມາແລ້ວ ຖ້າເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກຮັກສາ ກໍບໍ່ມີວັນທີ່ຈະຢູ່ກັບເຮົາຕະຫຼອດໄດ້

ເລື່ອງຄວາມຮັກກໍເຊັນກັນ ຖ້າມີແລ້ວ ໄດ້ເເລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຮັກສາ ຄວາມສຳພັນ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ໃສ່ໃຈຄົນຮັກ ມີໄດ້ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍບໍ່ດົນດອກ

ຄົນບາງຄົນນັ້ນ ມີຄວາມຮັກຢູ່ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຮັກສາເອົາໄວ້ ສຸດທ້າຍຄວາມຮັກກໍ່ໄປຈາກເຂົາ ເພາະຕອນທີ່ເຂົາມີມັນຢູ່ນັ້ນ ບໍ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະເບິ່ງແຍງຮັກສາຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນນັ້ນເອົາໄວ້

ທີ່ຈິງແລ້ວນັ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຮັກດອກ ແຕ່ທຸກສິ່ງຢ່າງນັ້ນ ແລະ ເວລາທີ່ເຮົາມີຢູ່ເຮົາບໍ່ຄິດທີ່ຈະຮັກສາ ຈັກວັນໜຶ່ງເມື່ອສິ່ງນັ້ນມັນໄດ້ພັງຫຼືຫາຍໄປ ພວກເຂົາຈະຮູ້ສຶກເສຍດາຍຂື້ນມາເອງ

ຄົນຮັກກັນນັ້ນຕອນຢູ່ນຳກັນ ກັບບໍ່ຄິດທີ່ຈະເຮັດດີ ເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ກັນ ພໍຄວາມຮັກຈົບລົງ ກັບຄິດຢາກທີ່ຈະເຮັດດີ ຢາກເບິ່ງແຍງ ມັນສາຍເກີນໄປທີ່ຈະແກ້ແລ້ວລະ ເພາະຕອນທີ່ມີໂອກາດກັບບໍ່ຄິດທີ່ຈະຈັບເອົາໄວ້  ພໍເສຍໂອກາດກັບຕ້ອງການໂອກາດ

ເພາະສະນັ້ນ ຕອນທີ່ມີໄວ້ໃນຄອບຄອງກໍ່ຈົ່ງເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັກສາສິ່ງນັ້ນໃຫ້ດີໆ ເພາະມື້ໃດທີ່ເຈົ້າພາດປ່ອຍສິ່ງນັ້ນຫຼຸດມືໄປ ເຈົ້າກໍ່ອາດຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ແກ້ຕົວ ແລະ ສິ່ງນັ້ນອາດຈະບໍ່ມີວັນກັບມາຫາເຈົ້າໄດ້ອີກເລີຍ

ດັ່ງນັ້ນ ຄິດດີໆກ່ອນຈະເຮັດຫຍັງລົງໄປ ແຕ່ກໍຄືວ່ານັ້ນລະ ຄວາມຄິດຂອງຄົນເຮົາຍອມຕ່າງກັນ ທັດສະນະຄະຕິຕ່າງກັນ ຈະໃຫ້ຄິດໄດ້ ຫຼື ປ່ຽນແປງໄດ້ຄົງຍາກໆແນ່.