ບາງຄັ້ງ ຍີ່ງເຮົາໃຊ້ຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ ຍີ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ

ບາງຄັ້ງ ຍີ່ງເຮົາໃຊ້ຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ ຍີ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ

ບາງຄັ້ງ ຍີ່ງເຮົາໃຊ້ຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ ຍີ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ

ປິແລ້ວປີເລົ່າທ່ານປົງ ແລະ ປ່ອຍວາງຫຼາຍນ້ອຍສ່ຳໃດແລ້ວ ວັນ ແລ້ວ ວັນເລົ່າ ທ່ານປ່ອຍວາງໄດ້ນ້ອຍຫຼາຍຊ່ຳໃດແລ້ວ

ຄິດນ້ອຍ ຄິດຫຼາຍ ທ່ານເສຍໝູ່ເພື່ອນໄປຫຼາຍເທົ່າໃດແລ້ວ ໜ້ອຍຫຼາຍເທົ່າໃດລະ

ຢາກໄດ້ ແຕ່ອົດກັ້ນ ເມື່ອຍທໍ້ ຄຽດ ຈິດໃຈງຸດຫງິດ ໜ້ອຍຫຼາຍພຽງໃດແລ້ວ

ໂລບມາກໂລພາ ໃຈຄັບແຄບ ທ່ານກໍ່ກຳໄປໜ້ອຍຫຼາຍເທົ່າໃດແລ້ວໃນຊີວິດທ່ານ

ຕອນຍັງມີຊີວິດຢູ່ນີ້ ທ່ານເສບຄວາມສຸກ – ທຸກໄປໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍເທົ່າໃດແລ້ວ ມີຫຼືບໍ່ຄວາມສຸກທີ່ທ່ານເປັນຢູ່

ຖ້າຊີວິດ ຕົກອັບ ພົບຄວາມຂັດສົນໃນຊີວິດທ່ານ  ທ່ານຄິດວ່າຈະພາອີຫຍັງຕິດຕົວໄປຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ

ຄວາມຄຽດ ເມື່ອຍທໍ້ ເກິດຈາກຈິດໃຈຂອງຕົວເຮົາເອງ ຍີ່ງເພີ່ມຄວາມຢາກໄດ້ ຍີ່ງອ່ອນແອ ເມື່ອຍລ້າ ເພາະບໍ່ພໍໃຈກັບສີ່ງທີ່ມີຢູ່ຕອນນີ້

ຍີ່ງເຮົາເພີ່ມ ຄວາມສຳຄັນໃຫ້ຕົວເອງສູງເກີນໄປ ກໍຍີ່ງເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ດັ່ງທີ່ຕັ້ງໄວ້

ຍີ່ງຢາກໄດ້ມີສິດ ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ເສຍໃຈ ກໍຍີ່ງເພີ່ມທະວີຂື້ນ ເພາະບໍ່ໄດ້ດັ່ງທີ່ຕັ້ງເປົ້າເອົາໄວ້

ຖ້າຫາກ ຄວາມຢາກໄດ້ຍີ່ງນ້ອຍລົງ ກໍຍີ່ງໄຮ້ສັດຕູຄູ່ແຂ່ງ ເຂົາຈື່ງບອກກັນວ່າ ຖ້າໄຮ້ຄວາມຢາກໄດ້ຄືຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ຄົນເຮົາ ຝັນຈິນຕະນາການໄດ້ ແຕ່ຢ່າເລິກຢ່າຕື້ນຈົນເກີນໄປ ຄຳເວົ້າຈາ ຢ່າເວົ້າອວດອົ່ງຈົນເກີນໄປ ໃຫ້ຢູ່ໃນກາລະເທສະ

ເລື່ອງບາງເລື່ອງ ຢ່າໄປສະໜຸກຈົນຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນເຮັດໃຫ້ຕົນເອງລຳບາກພາຍຫຼັງ

ຄວາມຮັກ ຢ່າລ້ຳເລິກເກີນໄປ ຈົນວັນໜື່ງຕ້ອງຖອນຕົວຍາກ ເມື່ອເຖີງເວລາຈາກ ເຮົາເອງລຳບາກໃຈ ແລະ ເຈັບປວດເອງ

ຜົນປະໂຫຍດ ຢ່າມົ້ວເມົາຈົນເກີນໄປ ຈົນຫຼົງທາງທີ່ຜີດໆ ຜິດກົດໝາຍ ຜີດບ້ານເມືອງ ຜິດສີລະທຳ ຈົນເຮັດໃຫ້ສັງຄົມກຽດຊັງ

ຢ່າແສ້ແສ້ງຈົນຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນເບີ່ງໄຮ້ຄົນຈິງໃຈ ດ້ວຍອາຍຸໄຂທິ່ຫຼາຍຂື້ນ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈອີຫຍັງທີ່ດີຂື້ນແນ່

ແຕ່ຈິດໃຈຕ້ອງບໍ່ສັບສົບວຸ້ນວາຍຫຼາຍຂື້ນ ຫຼັງຜ່ານອຸປະສັກ ສຸກ-ທຸກ ນາໆປະການ

ທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າ ຄວາມສະຫງົບເປັນເລື່ອງ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຫາຫຍັງບໍ່ໄດ້ມາທຽບໃສ່ໄດ້

ສະນັ້ນ ເຮັດຫຍັງ ຈົ່ງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ພໍດີ ຊີວິດ ມີກິນມີໃຊ້ ກໍພຽງພໍແລ້ວ ຍີ່ງເຮົາໃຊ້ຊີວິດລຽບງ່າຍ ຍີ່ງມີຄວາມຄວາມສຸກ ພໍໃຈກັບສີ່ງທີ່ມີ

ບໍ່ຕ້ອງໄປດີ້ນລົນຈົນໄປ ຢ່າຄຽດເລື່ອງນັ້ນເລື່ອງນີ້ ໃຊ້ຊີວິດແບບພໍພຽງ ບໍ່ມີໜີ້ ບໍ່ສິນ ບໍ່ມີການກັງວົນຫຍັງໃນຊີວິດ ເທົ່ານີ້ຊີວິດເຮົາກໍດີທີ່ສຸດແລ້ວ.

 

ຂໍ້ຄິດ