ຂໍ້ຄິດ

ບາງຄັ້ງ ຄວາມດີຂອງເຮົາ ກໍເອົາຊະນະຄົນເຫັນແກ່ຕົວບໍ່ໄດ້

ບາງຄັ້ງ ຄວາມດີຂອງເຮົາ ກໍເອົາຊະນະຄົນເຫັນແກ່ຕົວບໍ່ໄດ້

ເມື່ອເວົ້າເລື່ອງການເຮັດຄວາມດີ ບໍ່ວ່າກັບໃຜ ກໍຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດດີກັບ ໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄົນຮັກ

ແຕ່ເລື່ອງນີ້ຈະມາເວົ້າເລື່ອງການເຮັດຄວາມດີກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກນັ້ນເອງ

ບາງຄັ້ງເຮົາບໍ່ຄວນເອົາຄວາມຮັກໄປຜູກໄວ້ກັບໃຜເລີຍ ຢ່າເອົາຊີວິດທີ່ມີໄປໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າ  ຢ່າຍອມໃຫ້ໃຜດູຖູກເຮົາຈົນເກີນໄປເລີຍ ເຮົາມີຄ່າຫຼາຍກວ່ານັ້ນເຊື່ອໂລດ

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາ ຢ່າໃຫ້ໃຜມາເອົາມີດຈີ້ມແທງ ດ້ວຍການກະທຳຂອງຄົນທີ່ເຮົາຮັກເລີຍ ໃຫ້ອະໄພ ໃຫ້ໂອກາດຊ້ຳແລ້ວ ຊ່ຳເລົ່າ ແຕ່ເຂົາຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກສຳນືກໄດ້

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງທຸກຊ້ຳໆ ເພາະເລື່ອງຊ້ຳໆ ເພາະການກະທຳຂອງຄົນທິ່ບໍ່ເຫັນຄ່າຄວາມດີ ທີ່ມອບໃຫ້ເຂົາ

ເພາະບາງຄັ້ງ ເຮົາຄິດວ່າ ເຮົາຈະເຮັດດິກັບເຂົາ ຍອມເຂົາ ເຂົາຈະເຫັນໃຈ ເຂົາຈະປ່ຽນແປງເພື່ອເຮົາ ແຕ່ສຸດທ້າຍເຂົາບໍ່ໄດ້ເຫັນຄ່າຫຍັງເລີຍຊ່ຳ

ເພາະບາງຄັ້ງ ຄວາມດິຂອງເຮົາ ເອົາຊະນະເຂົາບໍ່ໄດ້ ເພາະເຂົາບໍ່ມີຈິດສຳນືກ ເຂົາບໍ່ຢາກຈະຢຸດຢຸ່ທີ່ເຮົາ ເຂົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຈະຮັກສາເຮົາ ຖ້າເຂົາຕັ້ງໃຈ ເຂົາບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈ ເຂົາຈະເເຄເຮົາ

ເຖີງເຮົາຈະທຸ້ມເທ ທັງການໃສ່ໃຈ ແລະ ຊັບສິນ ເຂົາກໍຮູ້ສຶກເສີຍໆ ບໍ່ມີທາງທີ່ເຂົາຈະມາເຫັນຄວາມດີ ເຫັນວ່າສີ່ງທີ່ເຮົາມອບໃຫ້ ເຮັດໃຫ້ເຂົາ ເຂົາຈະເບີ່ງວ່າສຳຄັນ

ເພາະເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາຈິງ ຕັ້ງແຕ່ເຂົາເລີ່ມເຂົ້າມາແລ້ວ ເຂົາພຽງຕ້ອງການຜ່ານມາ ແລ້ວກໍຜ່ານໄປ ເພາະຈິດໃຈເຂົາຄິດແບບນັ້ນ

ເມື່ອພົບຄົນແບບນີ້ເຮົາຄວນຖອຍອອກມາ ບໍ່ຄວນຢູ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເບີ່ງວ່າເຮົາຄືຄົນໂງ່ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າຫຍັງ  ຢ່າແລ່ນນຳເຂົາເລີຍ ພໍແຕ່ເມື່ອຍໃຈຕົວເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ຕົວເອງ.