ບາງຄັ້ງເຮົາບໍ່ຄວນ ຮັກໃຜຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະບາງທີເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາເລີຍກໍໄດ້

ບາງຄັ້ງເຮົາບໍ່ຄວນ ຮັກໃຜຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະບາງທີເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາເລີຍກໍໄດ້

ບາງຄັ້ງເຮົາບໍ່ຄວນ ຮັກໃຜຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະບາງທີເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາເລີຍກໍໄດ້

ບໍ່ຕ້ອງຮັກໃຜຫຼາຍຈົນເກີນໄປດອກ ເພາະບາງທີເຮົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ດອກວ່າເຂົານັ້ນຈະຮັກເຮົາຫຼືບໍ່

ເຮົາບໍ່ມີທາງຮູ້ໄດ້ເລີຍ ການທີ່ເຮົາຮັກເຂົາຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ກໍ່ອາດຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງມານັ່ງເສຍໃຈຮ້ອງໄຫ້ທີຫຼັງກໍ່ໄດ້ ຄ່ອຍໆເປັນຄ່ອຍໆໄປຈະດີກວ່າ

ບໍ່ຕ້ອງໄປທຸ່ມເທໃຫ້ໃຜຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ທັ້ງໆທີ່ຕົວເອງຍັງບໍ່ຊົວວ່າເຂົານັ້ນຈະຮັກເຮົາແທ້ຫຼືບໍ່ ເພາະບາງທີຄວາມຮັກໍ່ຫ້າມໃຈຮ້ອນເດັດນຂາດ ຢ່າຄິດວ່າທຸ່ມເທໃຫ້ເຂົາໄປຫຼາຍແລ້ວຈະໄດ້ໃຈເຂົາ

ເພາະວ່າຖ້າເຂົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຫຍັງກັບເຮົາເລີຍ ເຮົານີ້ລະຈະເປັນຝ່າຍເຈັບ

ເຜື່ອໃຈເອົາໄວ້ທຸກຄັ້ງ ເວລາທີ່ຈະຮັກໃຜ ເພາະທຸກຢ່າງມັນບໍ່ແນ່ນອນດອກ

ຄວາມຮັກມັນບໍ່ໄດ້ສົມຫວັງສະເໝີໄປ ການເຜື່ອໃຈເອົາໄວ້ກໍ່ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ MOVE ON ໄດ້ເວລາທີ່ຕ້ອງຜິດຫວັງກັບຄວາມຮັກທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້

ຂໍຂອບໃຈ.

 

ຂໍ້ຄິດ