ຂໍ້ຄິດ

ບາງຄັ້ງເຮົາບໍ່ຄວນອົດທົນ ຈົນຕົວເອງເບິ່ງຄືບໍ່ມີຄ່າຫຍັງເລີຍໃນຊີວິດເຂົາ

ບາງຄັ້ງເຮົາບໍ່ຄວນອົດທົນ ຈົນຕົວເອງເບິ່ງຄືບໍ່ມີຄ່າຫຍັງເລີຍໃນຊີວິດເຂົາ

ຄວາມອົດທົນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ເຮົາກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈນຳວ່າ ການອົດທົນນັ້ນກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄວນອົດ ຈົນເຮົາເບິ່ງບໍ່ມີຄ່ານັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດີ ການອົດທົນຖ້າອົດທົນກັບສິ່ງທີ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ຫຼື ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ມັນກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າອົດທົນ

ແຕ່ຖ້າຕ້ອງມາອົດທົນກັບໃຜຈັກຄົນ ທີ່ບໍ່ເຄີຍໃສ່ໃຈເຮົາ ບໍ່ເຄີຍແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ ຖ້າເປັນແບບນີ້ຢ່າອົດທົນເລີຍເພາະມັນມີແຕ່ເຮົານີ້ລະ ທີ່ຈະເປັນຝ່າຍເຈັບ ແລະ ເສຍຄວາມຮູ້

ຄວາມອົດທົນເຖິງມແມ່ນວ່າຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີກໍ່ຕາມ ແຕ່ມັນກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໃຫ້ຖືກບອ່ນຖືກເວລາ ບໍ່ແມ່ນໄປອົດທົນກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄວນອົດ ເພາະຖ້າເປັນແບບນີ້ມັນກໍ່ບໍ່ໂອເຄ ເພາະເຮົາເອງນີ້ລະ ທີ່ຈະຕ້ອງມານັ່ງເສຍໃນທີຫຼັງ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນອົດທົນເລື່ອງໃຈຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ ແລະ ຄົນຮັກ ຢ່າງເຊັ່ນຄົນຮັກ ເຮົາອົດທົນຍອມໃຫ້ອະໄພແລະ ຍອມທົນຕໍ່ການກະທຳຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ຜິດຫວັງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເຂົາບໍ່ໃສ່ໃຈ ເຂົານອກໃຈ ເຂົາບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ

ໝູ່ກໍເຊັນດຽວກັນ ບໍ່ໃຫ້ກຽດເຮົາ ນິນທາວ່າຂວັນເຮົາລັບຫຼັງ ວ່າເຮົາບໍ່ດີແນວນັ້ນ ແນວນີ້

ຖ້າໃນຊີວິດນີ້ ເຈົ້າພົບຄົນແບບນີ້ ຢ່າອົດທົນກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງບໍ່ມີຄ່າເລີຍ ເພາະນອກຈາກມັນຈະບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງແລ້ວ ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງມານັ່ງເສຍໃຈກັບເລື່ອງທີ່ເຮົາອົດອີກດ້ວຍ 

ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳດ້ວຍການກົດແຊຣ໌.