ຂໍ້ຄິດ

ບາງຄັ້ງເຈັບກວ່າການ ຮູ້ຄວາມຈິງ ຄືການຖາມແລ້ວເຂົາຍັງຕົວະ ທັງທີ່ຮູ້ຄວາມຈິງຢູ່ແລ້ວ

ບາງຄັ້ງເຈັບກວ່າການ ຮູ້ຄວາມຈິງ ຄືການຖາມແລ້ວເຂົາຍັງຕົວະ ທັງທີ່ຮູ້ຄວາມຈິງຢູ່ແລ້ວ

ເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າ ຖ້າໂລກໃບນີ້ບໍ່ມີການຂີ້ຕົວະ ໂລກໃບນີ້ຈະໜ້າຢູ່ພຽງໃດ?

ແຕ່ຖ້າເບິ່ງໂລກໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ບໍ່ວ່າໃຜກໍ່ເຄີຍຂີ້ຕົວະ ຢູ່ທີ່ວ່າຈະຕົວະໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນເອງ

ຄົນທີ່ຕົວະໜ້ອຍນັ້ນອາດຈະພຽງປົກປິດໃນບາງເລື່ອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄົນທີ່ຕົວະຫຼາຍນັ້ນ ຟັງເບິ່ງແລ້ວມັນເປັນຕາຢ້ານກວ່າ ເພາະຄົນທີ່ຕົວະຫຼາຍ ຄືຄົນທີ່ບິດເບືອນຄວາມຈິງຈົນຕິດເປັນນິໄສໄປແລ້ວ

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບໍ່ວ່າຈະຕົວະຮູບແບບໃດກໍ່ບໍ່ດີທັ້ງນັ້ນ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກຄົນທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດໂດຍສີ້ນເຊິງ ເພາະຫາກເຮົາເປັນຄົນທີ່ຊື່ສັດ ບໍ່ຕົວະໃຜ ຄົນທຳອິດທີ່ເຄົາລົບຄືຕົວຂອງເຮົາເອງ ເພາະກຳລັງຊື່ສັດກັບຕົວເອງ

ນອກນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາສະບາຍໃຈ ບໍ່ຕ້ອງປົກປິດຄວາມລັບ ທີ່ໃຜຈະມາລ້ວງຄວາມລັບຂອງເຮົາໃນພາຍຫຼັງ ເພາະຄວາມລັບບໍ່ມີໃນໂລກ

ສະນັ້ນຫາກເຮົາບໍ່ຢາກເສຍຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ຫຼື ຖືກເບິ່ງດ້ວຍສາຍຕາທີ່ຢຽດຢາມຈາກການເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ຢ່າງທຳອິດທີ່ຕ້ອງເຮັດຄືການຊື່ສັດກັບຕົວເຮົາເອງກ່ອນ

ແນ່ນອນບາງຄັ້ງເຮົາມັກຈະຖາມຄົນຮັກ ທັງທີ່ເຮົາຮູ້ຄວາມຈິງ ບໍ່ວ່າຈະເລື່ອງຕົວະ ເລື່ອງນອກໃຈ ແລະ ແນ່ນອນມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບຫຼາຍ ເພາະເຮົາຮູ້ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຖາມເຂົາ ເຂົາກໍຕອບດ້ວຍຄຳຂີ້ຕົວະ.