ບາງຄັ້ງການເປັນຄົນໂສດ ບໍ່ໜ້າຢ້ານເທົ່າໄປຮັກຄົນຜິດ

ບາງຄັ້ງການເປັນຄົນໂສດ ບໍ່ໜ້າຢ້ານເທົ່າໄປຮັກຄົນຜິດ

ບາງຄັ້ງການເປັນຄົນໂສດ ບໍ່ໜ້າຢ້ານເທົ່າໄປຮັກຄົນຜິດ

ຫຼາຍໆຄົນທີ່ພົບບັນຫາຜິດຫວັງກັບຄວາມຮັກ ມື້ນີ້ເຮົາມີບົດຄວາມດີໆສຳລັບຄົນໂສດທີ່ຍັງບໍ່ມີຄູ່ ໃຫ້ຄິດສະເໝີວ່າການເປັນຄົນໂສດນັ້ນ ຍອມດີກວ່າໄປຮັກກັບຄົນຜິດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດພັງ ຄວາມຈິງແລ້ວການເປັນໂສດອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນກໍໄດ້ .
ຫຼາຍໆຄົນຮູ້ສືກກັງວົນແລະສົງໃສ ເປັນຫຍັງຈື່ງບໍ່ມີຄົນຮັກຄືກັບໝູ່ຄູ່ຄົນອື່ນໆເຂົາ ປານໃດຈະພົບໃຜຈັກຄົນທີ່ຈະມາເປັນແຟນ ທັງທີ່ຕົວເອງກະບໍ່ໄດ້ຂີ້ລ້າຍປານນັ້ນ.

ຖານະການສຶກສາກໍພໍໄດ້ ບາງຄົນອາດຮູ້ສຶກອາຍທີ່ເຂົ້າສັງຄົມ ພົບໝູ່ຄູ່ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ມັກຖາກຖາມວ່າມີແຟນຫຼືຍັງ ການບໍ່ມີແຟນນັ້ນບໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າອາຍ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານກັບການຢູ່ຄົນດຽວ ແຕ່ກໍເຫງົາແນ່ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແຕ່ມັນບໍ່ໂຫດຮ້າຍເທົ່າໄປຮັກຄົນຜິດດອກ ຫຼື ພົບຄົນທີ່ບໍ່ດີ ເຮັດເສຍໃຈ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ.
ທຸກຄົນເກີດມາມີບຸນກຳທີ່ຕ່າງກັນ ການມີຄູ່ຮັກຄູ່ຊີວິດທີ່ດີ ຖືວ່າມີບຸນມີວາສະໜາດີ ຖ້າໂຊກບໍ່ດີກກໍຖືກຄົນບໍ່ດີກໍຮັບກຳໄປເຕັມໆ .

ສະໄໜນີ້ໃຜບໍ່ມີຄູ່ໃຫ້ຄິດສະວ່າ ເຮົາຍັງພໍມີບຸນຢູ່ເພາະຈະຫາຄົນທີ່ຮັກເຮົາພ້ອມຈະຢູ່ກັບເຮົາຮັບໄດ້ໃນສີ່ງທີ່ເຮົາເປັນໄປຍາວນານມັນຫາຍາກຄົນແບບນີ້ໃນຊີວິດໜື່ງ ຫຼື ອາດບໍ່ພົບເລີຍກໍມີ .

ສະນັ້ນຢ່າອາຍທີ່ໂສດ ໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ເຮັດໃນສີ່ງທີ່ຕົວເອງມັກ ຖ້າຄູ່ຂອງເຮົາມີຢູ່ຈິງ ແລະ ວາສະໜາຕໍ່ກັນພໍ ຜົນບຸນຈະນຳພາຄົນດີເຂົ້າມາໃນຊີວິດ

+ ຂໍ້ດີຂອງການເປັນໂສດ :

1. ໄປໃສກະໄປໄດ້ : ຄົນໂສດມີອິດສະຫຼະໃນການໃຊ້ຊີວິດຫຼາຍກວ່າຄົນມີແຟນ ໃຊ້ຊີວິດໃນແບບທີ່ຕ້ອງການໄດ້ສະບາຍ ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ ການໄປໃສມາໃສ ບໍ່ຕ້ອງກັງຄົນຄົນຮ້າຍ ຫຶງຫວງ.

2. ໄປກັບໃຜກໍໄດ້ : ການເປັນຄົນໂສດສາມາດໄປໃສກໍໄດ້ ໄປກິນເຂົ້າ ໄປຮ້ານນັ້ນນີ້ ໄປກັບໝູ່ຄູ່ກໍສະບາຍ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຈະມາອະທິບາຍໃຫ້ໃຜຟັງ ຫຼື ກັງວົນຜິດກັນຄືກັບຄົນທີ່ມີຄູ່.

3. ມີເວລາສ່ວນຕົວ : ຫຼັກການໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງມະນຸດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂສດ ຫຼື ມີຄູ່ ຍ່ອມຕ້ອງການເວລາສ່ວນຕົວສະເໝີ ໃນການເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ແຕ່ຄົນໂສດມັກຈະສະບາຍກວ່າ ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດກັບຕົວເອງຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃນສີ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ ເຊີ່ງເປັນສີ່ງທີ່ຄົນມີຄູ່ບາງຄົນຕ້ອງການແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

 

ຂໍ້ຄິດ