ນັກວິໄຈເຜີຍວ່າ ການທົດລອງສາວໆເບີ່ງຄົນຫຼໍ່ ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຈຳດີຂື້ນຫຼາຍເກີນຄາດ

ນັກວິໄຈເຜີຍວ່າ ການທົດລອງສາວໆເບີ່ງຄົນຫຼໍ່ ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຈຳດີຂື້ນຫຼາຍເກີນຄາດ

ນັກວິໄຈເຜີຍວ່າ ການທົດລອງສາວໆເບີ່ງຄົນຫຼໍ່ ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຈຳດີຂື້ນຫຼາຍເກີນຄາ

ການວິໄຈນີ້ແມ່ນຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ການທີ່ເບີ່ງຮູບຄົນຫຼໍ່ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຈົດຈຳໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ

ໂດຍໄດ້ລາຍງານຈາກສະຖານີວິທະຍຸໂທລະພາບ KBS1 ເປັນລາຍການຫາຄຳຕອບໃຫ້ກັບເລື່ອງລາວທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

ເຊິ່ງໄດ້ອ້າງອີງຈາກກົດທາງວິທະຍາສາດ ທາງລາຍການໄດ້ທົດລອງກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມດໃນການຈົດຈຳ ກັບຄົນຜູ້ຍິງໄວກາງ

ເຊິ່ງການວິໄຈນີ້ໄດ້ເຄີຍອອກອາກາດເມື່ອ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ລາຍການທາງຊ່ອງ KBS1 ເຊີ່ງນຳການທົດລອງອອກອາກາດອີກຄັ້ງເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ

ຜູ້ຍິງໃນໄວກາງຄົນຈົດຈຳໃບໜ້າຜູ້ຊາຍໜ້າຕາດີ
ໂດຍໃຫ້ຈົດຈຳຄາເລັກເຕີເປັນເວລາ 1 ນາທີ ແລະ ປຽບທຽບກັບຄັ້ງທີ່ 2 ໃຫ້ເບີ່ງຊື່ຄາເລັກເຕີພ້ອມໆກັນ ການເບີ່ງຮູບຄົນຫຼໍ່ຜົນປາກົດວ່າ

ຜູ້ຍິງກຸ່ມໄວກາງທົດລອງສາມາດຈົດຈຳຄາເລັກເຕີຄົນຫຼໍ່ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ຈາກເກົ່າ 2 ຊື່ ເພີ່ມເປັນ 4 ຊື່

ເມື່ອທົດລອງເບີ່ງຮູບຄົນຫຼໍ່ ແລະ ຜົນວິໄຈການທົດລອງນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າການເບີ່ງຮູບຄົນເຮັດໃຫ້ຄື້ນຂະຫຍັບຫຼາຍຂື້ນເຊີ່ງຊ່ວຍໃນການຈົດຈຳທາງ

ສະຖາບັນທົດສອບສະໝອງໄດ້ກ່າວວ່າ ການເບີ່ງຮູບຄົນຫຼໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ສ່ວນທີ່ມີໜ້າທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຄວາມຈຳ ຈາກການເບີ່ງເຫັນເຮັດວຽກໄດ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ

ເມື່ອການທົດລອງນີ້ລອງໃຊ້ກັບຜູ້ຊາຍ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍເບີ່ງຮູບຜູ້ຍີງງາມໆນັ້ນ ສົ່ງຜົນໃນການຈົດຈຳຂອງຜູ້ຊາຍແຕກຕ່າງອອກໄປ

ໂດຍຜູ້ຊຽວຊານໄດ້ກ່າວວ່າ  ສຳລັບຜູ້ຊາຍແລ້ວຄວາມຈົດຈໍ່ຕໍ່ສີ່ງຕ້ອງການ ຈົດຈຳຈະຫຼຸດລົງເມື່ອເບີ່ງຮູບຄົນງາມ ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ການທົດລອງນີມີຜົນຕໍ່ການພັດທະນາຄວາມຈຳຂອງຜູ້ຍິງເທົ່ານັ້ນ.

 

ບັນເທີງ