ທຸກຄັ້ງທີ່ເມື່ອຍ ແລະ ທໍ້ ກັບບັນຫາຊີວິດໃຫ້ຄິດສາວ່າ ຍັງມີຄົນທີ່ລຳບາກກວ່າເຮົາຍັງມີຫຼາຍ

ທຸກຄັ້ງທີ່ເມື່ອຍ ແລະ ທໍ້ ກັບບັນຫາຊີວິດໃຫ້ຄິດສາວ່າ ຍັງມີຄົນທີ່ລຳບາກກວ່າເຮົາຍັງມີຫຼາຍ

ທຸກຄັ້ງທີ່ເມື່ອຍ ແລະ ທໍ້ ກັບບັນຫາຊີວິດໃຫ້ຄິດສາວ່າ ຍັງມີຄົນທີ່ລຳບາກກວ່າເຮົາຍັງມີຫຼາຍ

ທຸກຄັ້ງທີ່ເມື່ອຍ ແລະ ທໍ້ ກັບການເຮັດວຽກງານ ຫຼື ສືກສາຮ່ຳຮຽນໃຫ້ຄິດສາວ່າ ຄົນທີ່ລຳບາກກວ່າເຮົາຍັງມີຫຼາຍແນ່ນອນຄົນເຮົາລ້ວນແຕ່ມີບັນຫາໃນຊີວິດແຕກຕ່າງກັນໄປ ທຸກໃຈ ກັບຊີວິດ ໜ້າທີ່ການງານ ການເງີນ ຫຼື ການສືກສາຮ່ຳຮຽນ

ບາງຄັ້ງບັນຫາຕ່າງໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ ອາດຈະເຫັນວ່າສາຫັດ ແຕ່ລອງກັບໄປຄິດເບີ່ງວ່າ ຍັງມີຄົນອື່ນທີ່ມີບັນຫາຊີວິດໜັກກວ່າເຮົາອີກຍັງມີຫຼາຍ

ບາງຄົນຢູ່ໃນຊ່ວງ ສືກສາຮ່ຳຮຽນ ມີເມື່ອຍ ທໍ້ ບາງຄັ້ງຢາກອອກຮຽນ ເພາະເມື່ອຍແຮງ ທໍ້ ລອງກັບຄິດເບີ່ງວ່າ ຄົນບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຍັງມີຫຼາຍ ເຂົາຢາກຮຽນ ແຕ່ເຂົາບໍ່ມີໂອກາດ ດີຊ່ຳໃດແລ້ວ ທີ່ເຮົາໄດ້ມີໂອກາດຮຽນປານນີ້ ອີກຢ່າງໜື່ງເຮົາເມື່ອຍຮຽນ ແຕ່ພໍ່ແມ່ທາງບ້ານ ເເຮງເມື່ອຍກວ່າ ຫາເງິນສົ່ງເຮົາຮຽນ ບາງຄົນພໍ່ແມ່ຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳບໍ່ມີເງິນເດືອນ ແຕ່ເຮົາຊິມາທໍ້ ມາຖອຍບໍ່ໄດ້ ຈົ່ງສູ້ຕໍ່ໄປ

ບາງຄັ້ງຮູ້ສຶກເບື່ອ ເມື່ອຍ ທໍ້ ກັບວຽກງານ ການເງິນທີ່ເຮັດວຽກໜັກແຕ່ກັບໄດ້ເງິນເດືອນນ້ອຍດຽວ ແຕ່ສຳລັບບາງຄົນບໍ່ມີຮອດວຽກເຮັດ ບໍ່ມີຮອດເງິນເດືອນ ບໍ່ມີຮອດເຂົ້າຈະກິນ ໃຫ້ຄິດີໆໄວ້ ເພື່ອເປັນແຮງບັນດານໃຈ ເຮົາດີສ່ຳໃດແລ້ວ ທີ່ຍັງມີວຽກເຮັດ ມີເງິນເດືອນ ປະຄອງຊີວິດ ມີທີ່ພັກອາໄສ

ບາງຄົນຢູ່ຊົນນະບົດ ບໍ່ມີຮອດເຄື່ອງໃຊ້ ແຮງໄປກວ່ານັ້ນບາງຄົນຮອດບໍ່ມີເຮືອນຢູ່ ມີເຮືອນຕູມນ້ອຍໆ ລອງມາຄິດເບີ່ງ ເຮົາດີຊ່ຳໃດທີ່ມີຊີວິດທີ່ດີກວ່າ ຈົ່ງພໍໃຈໃນສີ່ງທີ່ຕົນມີ ແລ້ວຄິດສາວ່າຍັງມີຄົນທຸກຍາກລຳບາກກວ່າເຮົາ ຄົນບໍ່ມີໂອກາດດີໆກວ່າເຮົາ ຍັງມີຫຼາຍ ເພື່ອເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການດຳລົງຊີວິດ ສູ້ວຽກງານ ເພື່ອຊີວິດນີ້ຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ.

 

ບັນເທີງ