ບັນເທີງ

ຖ້າໝົດຮັກກໍບອກເລີກກັນ ຢ່າເຮັດເສີຍຊາ ແລະ ນອກໃຈກັນເລີຍ

ຖ້າໝົດຮັກກໍບອກເລີກກັນ ຢ່າເຮັດເສີຍຊາ ແລະ ນອກໃຈກັນເລີຍ

ຄົນເຮົານັ້ນຖ້າບໍ່ຄິດທີ່ຈະຮັກກັນແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ຄວນທີ່ຈະນອກໃຈກັນ ເພາະວ່າມັນເປັນການທຳຮ້າຍຈິດໃຈຂອງອີກຝ່າຍຫຼາຍ ຫຼາຍກວ່າການບໍ່ຮັກອີກ ຖ້າຫາກວ່າຮູ້ສຶກໝົດຮັກ ຫຼື ປ່ຽນໄປບໍ່ຄືເກົ່າ ກໍ່ພຽງແຕ່ເລີກກັນໄປ ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ເຄຍກັນທັງສອງຝ່າຍ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າບໍ່ຮັກແລ້ວ ຈະໄດ້ທຳໃຈ ແລະ ແຍກກັນໄປຕາມທາງແຕ່ລະຄົນ

ບໍ່ແມ່ນບໍ່ຮັກ ແຕ່ກະຍັງຄົບຢູ່ ເສີຍຊາໃສ່ກັນ ແລ້ວນອກໃຈໄປມີຄົນອື່ນ ແບບນີ້ມັນບໍ່ດີ ເພາະຖ້າບໍ່ຮັກກັນແລ້ວກໍ່ໃຫ້ບອກກັນຕົງໆເລີຍ ຢ່າງນ້ອຍເຖິງມັນຈະເຈັບ ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງດີກວ່າມາຮູ້ທີຫຼັງວ່າມານອກໃຈກັນ

ເພາະຄົນເຮົານັ້ນຖ້າບໍ່ຮັກກັນແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຢູ່ນຳກັນໄປເຮັດຫຍັງໃຫ້ມັນເສຍດາຍເວລາ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ຖ້າບໍ່ແມ່ນກໍ່ພຽງແຕ່ຕ່າງຄົນຕ່າງໄປເທົ່ານັ້ນເອງ ບໍ່ເຫັນຍາກບອ່ນໃດ ເພາະສະນັ້ນຖ້າໝົດຮັກກັນແລ້ວ ກໍ່ບອກເລີກກັນໄປຕົງໆໂລດ ບໍ່ຕ້ອງມາອ້ອມຄ້ອມນອກໃຈ ເພາະມັນເສຍຄວາມາຮູ້ສຶກ

ເພາະມັນເປັນການທຳລາຍຈິດໃຈຂອງອີກຝ່າຍ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ເຈົ້າເອງຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ເຫັນແກ່ຕົວທັນທີໃນສາຍຕາອື່ນ

ຄົນທີ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນ ຮູ້ໃຈກັນ ຍີ້ມຫົວໃຫ້ກັນ ສຸດທ້າຍກາຍເປັນຄົນທີ່ຊັງເຈົ້າທີ່ສຸດ.