ຖ້າໄດ້ພົບຄົນທີ່ເຮັດດີນຳຄວນເຮັດດີກັບບໍ່ຄວນໄປເອົາປຽບເຂົາ

ຖ້າໄດ້ພົບຄົນທີ່ເຮັດດີນຳຄວນເຮັດດີກັບບໍ່ຄວນໄປເອົາປຽບເຂົາ

ຖ້າໄດ້ພົບຄົນທີ່ເຮັດດີນຳຄວນເຮັດດີກັບບໍ່ຄວນເອົາປຽບເຂົາ

ການທີ່ເຮົາຄົບຫາຫຼືສານຄວາມສຳພັນກັບໃຜຄົນໜື່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ບໍ່ວ່າຈະໃນຖານະໝູ່ ຄົນຮັກ ຫຼື ອີຫຍັງກໍຕາມ ສີ່ງໜື່ງທີ່ຄວນຢູ່ສະເໝີກໍຄື

ຄົນເປັນສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ ມີຄວາມຄິດ ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ມີອາລົມຫຼາກຫຼາຍ ທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບຢູ່ໃນນັ້ນ

ຢ່າໄປຄາດຫວັງກັບຄົນໜື່ງຈົນເກີນໄປ ເພາະບໍ່ມີໃຜເປັນໄດ້ທຸກຢ່າງ ຫຼື ເຮັດເປັນທຸກຢ່າງ ທະນັດທຸກຢ່າງໄດ້

ຢ່າເສຍເວລາກັບຄົນໜື່ງດົນເກີນໄປ ເພາະບໍ່ວ່າໃຜ ກໍຢາກມີຊ່ວງເວລາເປັນຂອງຕົວເອງ ຢ່າຄາດຫວັງກັບໃຜບາງຄົນຫຼາຍເກີນໄປ

ເພາະບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນຕົ້ນເຫດຂອງຄວາມຜິດຫວັງ ຢ່າພະຍາຍາມປ່ຽນແປງຄົນໜື່ງຄົນຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາບໍ່ຫຼົງເຫຼືອຄວາມເປັນຕົວເອງ

ຢ່າບີບບັງຄັບຄົນໜື່ງຄົນຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຖ້າຄົນໆໜື່ງຫຼຸດອອກມາໄດ້ເຈົ້າຈະກາຍເປັນຄົນຫັນຫຼັງໃນທັນທີ

ຢາກຮູ້ຈັກໃຜຈັກຄົນຕ້ອງຮຽນຮູ້ເຂົາ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ເຂົາມາຮູ້ເລື່ອງເຮົາ

ໃນເລື່ອງຄວາມສຳພັນ ມັນມັກຈະມີຝ່າຍໜື່ງທີ່ຮັກຫຼາຍກວ່າອີກຝ່າຍສະເໝີ ມັນມັກຈະມີຄົນໆໜື່ງຍອມກວ່າສະເໝີ

ມັກຈະມີຄົນໆໜື່ງອົດທົນສະເໝີ ມັກຈະມີຝ່າຍໜື່ງທີ່ຄິດບໍ່ຖີ້ມກັນສະເໝີ ມັກຈະມີຝ່າຍໜື່ງຮັກດົນຫຼາຍກວ່າສະເໝີ

ແຕ່ຄວນຈຳໄວ້ວ່າ ຖ້າພົບຄົນທີ່ຍອມເຮົາໄດ້ ຖ້າພົບຄົນທີ່ເຮັດດີກັບເຮົາໂດຍເຂົາບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ ຖ້າພົບຄົນທີ່ຍອມເສຍສະຫຼະເພື່ອເຮົາໄດ້ທຸກເລື່ອງ

ຄວນຮັກສາເຂົາໄວ້ໃຫ້ດີ ບໍ່ຄວນເອົາປຽບເຂົາ ຫຼື ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີຫຼອກລວງເຂົາ ເຫັນເຂົາດີກັບເຮົາຄວນດີກັບ ຫຼື ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມັກ ຫຼື ໝົດຄວາມຮູ້ສຶກ ກໍບອກຕົງໄປເລີຍ ຢ່າຕົວະເຂົາ

ເພາະຄົນດີໆ ເຮັດດີກັບເຮົາໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນ ບໍ່ຄອຍມີໃນໂລກນີ້ ຖ້າມື້ນີ້ມີຄົນຮັກ ຄວນຫັນມາດູແລກັນໃຫ້ດີ ມີໝູ່ເພື່ອນ

ກໍຄວນສ້າງສຳພັນໄມຕີ ມີແຕ່ຄວາມຮັກແພງ ດັ່ງຄຳເພິ່ນວ່າ ” ຢູ່ໃຫ້ເຂົາເຫັນຄວາມດີ ໜີໃຫ້ເຂົາຄິດຮອດເຮົາ ” ເພາະນັ້ນອາດເປັນຄົນສຸດທ້າຍໃນຊີວິດເຈົ້າ ເຈົ້າອາດບໍ່ໄດ້ພົບຄົນແບບນີ້ອີກກໍເປັນໄດ້.

 

ຂໍ້ຄິດ