ຖ້າໃຜເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂື້ນມີຄວາມສຸກຂື້ນຈົ່ງເລືອກຄົບແລະຮັກສາຄົນນັ້ນເອົາໄວ້

ຖ້າໃຜເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂື້ນມີຄວາມສຸກຂື້ນຈົ່ງເລືອກຄົບແລະຮັກສາຄົນນັ້ນເອົາໄວ້

ຖ້າໃຜເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂື້ນມີຄວາມສຸກຂື້ນຈົ່ງເລືອກຄົບແລະຮັກສາຄົນນັ້ນເອົາໄວ້

ຄົນເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະງານດີ ຮຽນດີ ແລະ ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີຂື້ນ ຖ້າຈະໃຫ້ຊິວິດມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ ນັ້ນກໍຄື ການໄດ້ມີຄົນຮັກທີ່ຮັກເຮົາໃສ່ໃຈເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າເປັນຄົນສຳຄັນສຳລັບເຂົາ ເຂົ້າໃຈກັນໄດ້ດີ ບໍ່ແມ່ນວ່າຮັກໄປແລ້ວມີແຕ່ທຸກໃຈ ຫຼື ວາດລະແວງຈົນເກີນໄປ

ຈົ່ງເລືອກຄົບ ເລືອກຮັກກັບຄົນເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເປັນຕົວຂອງຕົວເອງໄດ້ ຄົບແລ້ວສະບາຍໃຈ ບໍ່ແມ່ນປ່ຽນແປງຕົວເອງຈົນຂາດຄວາມເປັນຕົວຕົນຂອງຕົວເອງເພື່ອອີກຝ່າຍ ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງພະຍາຍາມຂະໜາດນັ້ນເພື່ອຕ້ອງເປັນອີກຄົນເພື່ອເຂົາ ໃນແບບທີ່ເຂົຕ້ອງການຈົນເກິນໄປ ເພາະພຽງຢາກໃຫ້ເຂົາຮັກເຮົາຫຼາຍຂື້ນ

ເຮົາເອງກໍຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ບໍ່ມີໃຜສົມບູນແບບຂະໜາດນັ້ນ ຄວນເລືອກຄົນທີ່ໃຫ້ຄວາມສະບາຍໃຈກັບເຮົາ ສະບາຍໃຈຕະຫຼອດ ບໍ່ວ່າຈະເລື່ອງໃດກໍຕາ  ເວລາມີບັນຫາຊີວິດ ເຂົາໃຫ້ກຳລັງໃຈ ໃຫ້ຄຳປືກສາ ເວລາເວົ້າຈາ ບໍ່ຖືສາກັນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ບໍ່ແມ່ນວ່າ ເຮັດຫຍັງກະຢ້ານແຕ່ເກງໃຈເຂົາ

ແບບນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນແລ້ວ  ຖ້າພົບຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ ຢູ່ແລ້ວສະບາຍໃຈ ເປັນຕົວເອງຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈົ່ງເລືອກຄົນແບບນີ້ ຮັກສາຄວາມສຳພັນນີ້ໃຫ້ໄດ້ດົນໄວ້ໂລດ  ໃຫຍ່ແລ້ວມີຄວາມຮັກ ຕ້ອງມີຄວາມກ້າວໜ້າ ບໍ່ແມ່ນຕົກຕ່ຳລົງ

ຮັກຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍໆ ຄົນຈິງໃຈຄວນໄດ້ພົບຄົນທີ່ຈິງໃຈເຊັນກັນ ຄວນໄດ້ພົບຄວາມຮັກທີ່ດີໆ ເຮັດຊີວິດມີສີສັນຫຼາຍຂື້ນ.

 

ຂໍ້ຄິດ