ຖ້າເປັນຄົນຊື່ສັດຈິງໃຈແລ້ວ ເຊື່ອໂລດວ່າການເວລາຈະຄັດສີ່ງດີໆໃຫ້ເຈົ້າເອງ ຈົ່ງເປັນຄົນດີຕໍ່ໄປຢ່າຟ້າວທໍ້

ຖ້າເປັນຄົນຊື່ສັດຈິງໃຈແລ້ວ ເຊື່ອໂລດວ່າການເວລາຈະຄັດສີ່ງດີໆໃຫ້ເຈົ້າເອງ ຈົ່ງເປັນຄົນດີຕໍ່ໄປຢ່າຟ້າວທໍ້

ຖ້າເປັນຄົນຊື່ສັດຈິງໃຈແລ້ວ ເຊື່ອໂລດວ່າການເວລາຈະຄັດສີ່ງດີໆໃຫ້ເຈົ້າເອງ ຈົ່ງເປັນຄົນດີຕໍ່ໄປຢ່າຟ້າວທໍ້

ຄົນທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດຄວາມຈິງໃຈ ບໍ່ຈະວ່າເປັນດ້ານຄວາມຮັກ ດ້ານໜ້າທີ່ການງານ ດ້ານການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ

ຖ້າໃຜເປັນຄົນປະເພດນີ້ເຊື່ອໂລດວ່າມື້ໜື່ງຈະມີສີ່ງດີໆກັບມາຕອບແທນຢ່າງແນ່ນອນ

ເຖີງວ່າມັນກະຕອບແທນເຈົ້າຊ້າ ຫຼື ບາງຄັ້ງເຈົ້າອາດຈະຄິດວ່າຈະບໍ່ມີວັນໄດ້ຮັບມັນເລີຍຕອບແທນມາ

ແຕ່ເຊື່ອເຖາະວ່າ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຕອບແທນແນ່ນອນ ເຖີງມັນຈະຊ້າກໍຕາມ

ຄົນທີ່ຊື່ສັດຈິງໃຈ ບໍ່ວ່າຢູ່ທີ່ໃດ ກັບໃຜ ກໍມັກຈະມີແຕ່ເລື່ອງດີໆເຂົ້າມາແນ່ນອນ

ເຖີງວ່າບາງຄັ້ງຊີວີດຈະມີມຸມຊົ່ວຮ້າຍ ທີ່ເຈົ້າອາດຈະຮັບບໍ່ໄຫວ ແຕ່ຈົ່ງເຊື່ອເຖາະວ່າຊີວີດເຮົານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມີດ້ານດຽວສະເໝີໄປດອກ

ການເປັນຄົນຊື່ສັດເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຕ້ອງລະແວງຫຍັງໃນການໃຊ້ຊີວິດ

ບໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າໃຜຈະມາເອົາຄືນ ແບບນັ້ນແບບນີ້ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານໃຜ ຫຼັງກຽດຄຽດຊັງ

ນິນທາວ່າຂວັນລັບຫຼັງ ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆວ່າບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຜົນກຳ ຫຼື ບັນຫາຕ່າງໆຈະເຂົ້າມາຫາ ນອກນັ້ນຍັງມີຄົນອື່ນໆທີ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເຈົ້າອີກ

ເຖີງບາງຄັ້ງ ເຈົ້າຊື່ສັດຈິງໃຈ ແຕ່ຄົນອື່ນບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ ກະຊ່າງເຂົາ ຢ່າງນ້ອຍໆ

ກະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສະບາຍໃຈ ມີຄວາມສຸກເຊື່ອໃນຄວາມດີຂອງຕົນ

ສ່ວນຄົນບໍ່ຊື່ສັດ ບໍ່ຈິງໃຈ ຢູ່ກັບໃຜກໍຕາມ ບໍ່ມີໃຜມັກ ບໍ່ມີໃຜຢາກຄົບ

ເພາະມັກເອົາປຽບຄົນອື່ນ ບໍ່ໃຜຢາກໃກ້ ໃຊ້ຊີວິດແບບວາດລະແວງ

ຢ້ານຜູ້ນັ້ນ ຜູ້ນີ້ມາອົາຄຶນ ຫຼັງກຽດຄຽດຊັງ ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ຊີວິດບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມສຸກ

ສະນັ້ນການເປັນຊື່ສັດຈິງໃຈ ເຖີງບາງຄັ້ງອາດຈະບໍ່ມີໃຜເຫັນຄຸນຄ່າ ຫຼື ບໍ່ມີຜົນຕອບແທນມາທັນທີ

ແຕ່ຈົ່ງເຊື່ອເຖາະວ່າ ມັນເປັນຜົນດີກັບຕົວເຈົ້າເອງຫຼາຍ ໃນໄລຍະຍາວໃນການໃຊ້ຊີວິດ.

 

ບັນເທີງ