ຖ້າເຂົາບໍ່ຊັດເຈນ ບໍ່ຄວນຮັກເຂົາຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະບາງທີເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາຈິງ

ຖ້າເຂົາບໍ່ຊັດເຈນ ບໍ່ຄວນຮັກເຂົາຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະບາງທີເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາຈິງ

ບາງຄົ້ງເຮົາບໍ່ຄວນຮັກໃຜຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະບາງທີເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາເລີຍ

ເມື່ອຄົນສອງຄົນ ໄດ້ຮູ້ຈັກ ລົມກັນ ຈົນມາຮອດທີ່ຕົກລົງເປັນແຟນກັນ

ແນ່ນອນຕ້ອງມີຝ່າຍໜື່ງ ທີ່ຮັກອີກຝ່າຍຫຼາຍ ຈົນລືມ ຕັ້ງສະຕິບໍ່ໄດ້ ເພາະເຂົາກໍເຮັດຄືວ່າຮັກແທ້

ແຕ່ຄວາມຈິງ ເຂົາອາດບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາ ເລີຍກໍໄດ້ ເຂົາພຽງ ສະແດງວ່າຮັກ ໃຫ້ເຮົາໃຈອ່ອນ ເຊື່ອໃຈເຂົາ

ສະນັ້ນ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຮັກໃຜຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເຮົາຄວນເບີ່ງກັນດົນໆ ເພາະບາງທີເຮົາກໍ່ບໍ່ຝຮູ້ວ່າເຂົານັ້ນຈະຮັກເຮົາແທ້ ຫຼື ບໍ່

ເຮົາບໍ່ມີທາງຮູ້ໄດ້ເລີຍ ການທີ່ເຮົາຮັກເຂົາຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງມານັ່ງເສຍໃຈຮ້ອງໄຫ້ທີຫຼັງໄດ້ ເມື່ອເຂົາເຜີຍຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຂົາ

ຄ່ອຍໆເປັນຄ່ອຍໆໄປໜ້າຈະດີກວ່າ ບໍ່ຕ້ອງໄປທຸ່ມເທໃຫ້ໃຜຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ທັ້ງໆທີ່ຕົວເຮົາເອງກໍ່ຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈ ວ່າເຂົານັ້ນຈະຮັກເຮົາແທ້ ຫຼື ບໍ່

ເພາະບາງທີຄວາມຮັກກໍ່ຫ້າມໃຈຮ້ອນເດັດຂາດ ຢ່າຄິດວ່າທຸ່ມເທໃຫ້ເຂົາໄປຫຼາຍແລ້ວຈະໄດ້ໃຈເຂົາ

ເພາະວ່າຖ້າເຂົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຫຍັງກັບເຮົາເລີຍ ເຮົານີ້ລະທີ່ຈະເປັນຝ່າຍເຈັບ ແລະ ເສຍໃຈ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ

ເພື່ອໃຈເອົາໄວ້ທຸກຄັ້ງ ເວລາທີ່ຈະຮັກໃຜ ຈະດີຫຼາຍ ເພາະທຸກຢ່າງມັນບໍ່ແນ່ນອນສະເໝີໄປ ໃຈຄົນກໍຄືກັນ ປ່ຽນໄດ້ທຸກເວລາ

ຄວາມຮັກມັນບໍ່ໄດ້ສົມຫວັງສະເໝີໄປ ການເພື່ອໃຈເອົາໄວ້ກໍ່ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງຜິດຫວັງ ໄດ້ ເວລາທີ່ຕ້ອງຜິດຫວັງກັບຄວາມຮັກ ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້

ເພາະຄວາມຮັກ ກໍມີສອງຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ມີຄົບ ມີເລີກ ມີຜິດຫວັງ ມິສົມຫວັງ

ສະນັ້ນເຮົາເພື່ອໃຈທຳໃຈໄວ້ ຮັກເຂົາ ແຕ່ຕ້ອງມິສະຕິ ຕ້ອງເບີ່ງຄວາມຊັດເຈນຂອງອີກຝ່າຍກ່ອນ ຈື່ງທຸ້ມເທຕໍ່ໄປ.

 

ຂໍ້ຄິດ