ຖ້າຮັກແລ້ວມັນທຸກ ກໍຢ່າເສຍດາຍເວລາທີ່ຄົບກັນຜ່ານມາ ຖືວ່າເປັນບົດຮຽນ

ຖ້າຮັກແລ້ວມັນທຸກ ກໍຢ່າເສຍດາຍເວລາທີ່ຄົບກັນຜ່ານມາ ຖືວ່າເປັນບົດຮຽນ

ຖ້າຮັກແລ້ວມັນທຸກ ກໍຢ່າເສຍດາຍເວລາທີ່ຄົບກັນຜ່ານມາ ຖືວ່າເປັນບົດຮຽນ

ບາງຄັ້ງເຮົາບໍ່ຄວນເສຍດາຍເວລາ ທີ່ໄດ້ຄົບກັນທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ຮ່ວມກັນມາ ຫຼາຍເດືອນ ຫຼາຍປິ ຖ້າຄົບເເລ້ວທຸກໃຈ

ບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຫຼື ເຮົາເປັນຝ່າຍພະຍາຍາມຝ່າຍດຽວ
ຖ້າເປັນແບບນັ້ນ ຄວນຕັດໃຈ ແລະ ໃຫ້ມັນຈົບດີກວ່າ ຢ່າພະຍາຍາມທົນຝືນ ກັບສີ່ງທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນເລີຍ

ແຕ່ແນ່ນອນມັນບໍ່ງ່າຍ ກັບການຕັດໃຈ ເລີກຮັກໃຜຈັກຄົນ ແຕ່ຖ້າມັນທຸກໃຈແລ້ວ ກໍຄວນຖອຍອອກມາ

ແນ່ນອນເຮົາຕ້ອງເສຍດາຍເວລາທີ່ຄົບກັນມາ ແຕ່ຖ້າຄົນມັນບໍ່ແມ່ນ ສຸດທ້າຍມັນກໍບໍ່ແມ່ນ

ການທີ່ເຮົາໄປທົນຝືນແບບນັ້ນ ມີແຕ່ເຮົາຕ້ອງເຈັບ ແລະ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ

ຢ່າຄິດເສຍດາຍເລີຍເວລາ ເພາະຄົບຕໍ່ມັນກະບໍ່ມີຫຍັງດີຂື້ນ ເພາະບາງທີ່ເຮົາກໍຕ້ອງຕັດໃຈ ເຮັດແຕ່ສີ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຢາກເຮັດ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມັນດີຂື້ນມາ ດີກວ່າຕ້ອງມາຈົມປັກຢູ່ກັບຄວາມເສົ້າເສຍໃຈ ແລະ ຮັກໄດ້ທີ່ໄປຕໍ່ບໍ່ໄປແບບນັ້ນ

ເພາະສະນັ້ນຕໍ່ໃຫ້ຊ່ວງເວລາອາດີດມັນຈະມີຄວາມສຸກ ຫຼື ດີຊຳໃດ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງຢູ່ກັບປັດຈຸປັນ ບໍ່ແມ່ນອາດີດ

ຢ່າຄິດເສຍເວລາຊ່ວງເວລາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ຈົ່ງເສຍດາຍຊວງເວລາ ປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ ຈະດີກວ່າ

 

ບັນເທີງ