ຖ້າຮັກກັນຄົບກັນ ແຕ່ບໍ່ໃສ່ໃຈບໍ່ແຄກັນ ແລ້ວຈະຮັກຈະຄົບກັນຕໍ່ໄປເພື່ອຫຍັງ?

ຖ້າຮັກກັນຄົບກັນ ແຕ່ບໍ່ໃສ່ໃຈບໍ່ແຄກັນ ແລ້ວຈະຮັກຈະຄົບກັນຕໍ່ໄປເພື່ອຫຍັງ?

ຖ້າຮັກກັນຄົບກັນ ແຕ່ບໍ່ໃສ່ໃຈບໍ່ແຄກັນ ແລ້ວຈະຮັກຈະຄົບກັນຕໍ່ໄປເພື່ອຫຍັງ?

ເພາະຄວາມຮັກຕ້ອງການ ຄວາມໃສ່ໃຈ ຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ກັນ ບໍ່ແມ່ນພຽງຮູ້ສຶກກັນມັນຈະພຽງພໍ

ຫຼາຍຄົນອາດເຄີຍສົງໃສວ່າ ເປັນຫຍັງຮັກກັນແລ້ວບໍ່ມີຄວາມສຸກ ນັ້ນມັນເປັນເພາະທັງສອງຝ່າຍອາດຈະບໍ່ໃສ່ໃຈກັນ ຫຼື ໃສ່ໃຈແຕ່ຝ່າຍດຽວ ຝ່າຍໃສ່ໃຈຈະເປັນທຸກ

ເພາະຕໍ່ໃຫ້ຮັກກັນປານໃດ ຄວນສະແດງຄວາມຮັກອອກມາ ບໍ່ແມ່ນພຽງຄຳວ່າຮັກລອຍໆໄປວັນໆເທົ່ານັ້ນ

ຄືກັບຄວາມຮັກທີ່ຝ່າຍໜື່ງພະຍາຍາມແລ່ນນຳແລ່ນຫາ ແຕ່ອີກຝ່າຍກັບພະຍາຍາມແລ່ນໜີຈາກກັນ

ຄືກັບຄວາມຮັກທີ່ຝ່າຍໜື່ງຮັກກັນຫຼາຍຂື້ນທຸກວັນ ແຕ່ອີກຝ່າຍກັບຮັກກັນນ້ອຍລົງທຸກມື້

ຄືກັບຄວາມຮັກຝ່າຍໜື່ງຄ່ອຍຄິດຮອດລໍຖ້າ ແຕ່ອີກຝ່າຍກັບຄິດຮອດໃຜກໍບໍ່ຮູ້

ຄືກັບຄວາມຮັກຝ່າຍໜື່ງເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຢູ່ນຳກັນ ແຕ່ອີກຝ່າຍກັບຖອຍຫ່າງອອກໄປ

ຄືກັບຝ່າຍໜື່ງພະຍາຍາມຮັກສາ ແຕ່ອີກຝ່າຍກັບຄ່ອຍທຳລາຍມັນ

ສຸດທ້າຍແລ້ວຖ້າຄົບກັນ ຮັກກັນແຕ່ບໍ່ໃສ່ໃຈບໍ່ດູແລກັນ ຈະຄົບກັນເພື່ອຫຍັງ ເພາະຖ້າບໍ່ຮັກກັນບໍ່ດູແລກັນບໍ່ໃສ່ໃຈກັນ ກໍບໍ່ຄວນເອີ້ນວ່າຄວາມຮັກ

ເມື່ອຄົບກັນຮັກກັນ ເມື່ອຜ່ານໄປໄລຍະໜື່ງ ແນ່ນອນຕ້ອງມີຝ່າຍໜື່ງບໍ່ຄືເກົ່າ ເມື່ອມັນເປັນແນວນັ້ນ ກໍຄວນບອກຕົງໆວ່າໝົດຮັກກັນແລ້ວ ບໍ່ຄວນເສີຍຊາ ບໍ່ຄວນນອກໃຈກັນ ຈົນໃຫ້ອີກອີກຝ່າຍຮູ້ເອງທີ່ຫຼັງ

ສຸດທ້າຍ ຢາກຝາກເຖີງທຸກໆຄົນ ຮັກໃຜແລ້ວ ຄົບໃຜແລ້ວ ຢ່າລືມວ່າຄວາມຮັກມີຢູ່ສອງຢ່າງ ຄື ມີຜິດຫວັງ ແລະ ສົມຫວັງ

ຈົ່ງກຽມໃຈທຸກຄັ້ງເມື່ອເລີ່ມຮັກກັບໃຜ ເພື່ອຍອມຮັບທຳໃຈໄດ້ຖ້າມື້ໜື່ງເຂົາບໍ່ຄືເກົ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບບໍ່ຫຼາຍ.

 

ຂໍ້ຄິດ