ຖ້າອັນໃດມັນບໍ່ແມ່ນ ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າ ສຸດທ້າຍແລ້ວມັນກໍໄປຈາກເຮົາ

ຖ້າອັນໃດມັນບໍ່ແມ່ນ ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າ ສຸດທ້າຍແລ້ວມັນກໍໄປຈາກເຮົາ

ຖ້າອັນໃດມັນບໍ່ແມ່ນ ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າ ສຸດທ້າຍແລ້ວມັນກໍໄປຈາກເຮົາ

ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າ ຖ້າອັນໃດມັນບໍ່ແມ່ນ ຫຼື ວ່າເຮົາຍັງບໍ່ແມ່ນສຳລັບເຂົາ ຕໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມັນດີເທົ່າໃດ ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວມັນກໍໄປຈາກເຮົາຢູ່ດີ

ເຮົາຢາກຄອບຄອງ ຢາກຢູ່ກັບເຂົາ ບໍ່ຢາກໄປໃສຈາກເຂົາ ຢາກຢຸດຢູ່ທີ່ເຂົາ ແຕ່ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນ ສຸດທ້າຍກໍໄປຢູ່ດີ

ແນ່ນອນຫຼາຍຄົນຄົງບໍ່ຢາກຈາກຄົນຮັກໄປ ເພາະຄິດວ່າເຂົາຄືຄົນສຸດທ້າຍທີ່ຢາກຝາກຊີວິດໄວ້

ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຂອງທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາ ມັນບໍ່ທີທາງທີ່ຈະເປັນຂອງເຮົາໄດ້

ເພາະສະນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງຢຸດຄິດເຖີງມັນໄດ້ແລ້ວ ຖ້າບໍ່ປ່ອຍວາງແນ່ນອນຊີວິກເຈົ້າຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ

ດັ່ງເຊັ່ນເລື່ອງລາວຂອງຄວາມຮັກ ກໍເຊັນກັນຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນຮັກທີ່ເກີດມາເພື່ອເຈົ້າແລ້ວ

ຕໍ່ໃຫ້ເຈົ້າກັບເຂົາຈະພັດພາກກັນ ສຸດທ້າຍກໍກັບມາຮັກກັນໄດ້ຢູ່ດີ

ແຕ່ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນ ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເນື້ອຄູ່ ຕໍ່ໃຫ້ຮັກກັນຊ່ຳໃດ ແຕ່ສຸດທ້າຍມັນກໍມີເຫດໃຫ້ຈາກລາກັນໄປ.

ສະນັ້ນຈົ່ງຄິດງ່າຍໆວ່າ ເຮົາເກີດມາເພື່ອຮູ້ຈັກ ໄດ້ຮັກ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນກໍເທົ່ານັ້ນ ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີອາດີດເລື່ອງຄວາມຮັກ ບໍ່ແມ່ນເເຕ່ເຈົ້າຄົນດຽວ

ເມື່ອຄົບກັບໃຜແລ້ວ ມັນມາຮອດຈຸດອີ່ມຕົວ ຈົ່ງຍອມຮັບ ແລະ ທຳໃຈກັບສີ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ

ຢ່າຢຶດຕິດຫຼາຍ ເຈົ້າເອງຈະເປັນຄົນເຈັບຫຼາຍທີ່ຈົມກັບອາດີດ ບໍ່ຍອມປ່ວຍວາງມັນໄປ.

ຂໍ້ຄິດ