ຖ້າມັນແມ່ນ ຫຼື ຄົນມັນແມ່ນເນື້ອຄູ່ ມື້ໜື່ງຈະວົນກັບມາພົບກັນ ມາຮັກກັນອີກຄັ້ງເຊື່ອໂລດ

ຖ້າມັນແມ່ນ ຫຼື ຄົນມັນແມ່ນເນື້ອຄູ່ ມື້ໜື່ງຈະວົນກັບມາພົບກັນ ມາຮັກກັນອີກຄັ້ງເຊື່ອໂລດ

ຖ້າມັນແມ່ນ ຫຼື ຄົນມັນແມ່ນເນື້ອຄູ່ ມື້ໜື່ງຈະວົນກັບມາພົບກັນ ມາຮັກກັນອີກຄັ້ງເຊື່ອໂລດ

ເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ່ວ່າ ຖ້າຄົນມັນແມ່ນເນື້ອຄູ່ ກໍຈະວົນກັບມາພົບກັນອີກຄັ້ງ ຕໍ່ໃຫ້ຈາກກັນ ຫຼື ຢູ່ໄກກັນປານໃດ ສຸດທ້າຍກໍຈະກັບມາພົບກັນ ຮັກກັນອີກຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ

ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມອີຫຍັງເລີຍດອກ ເພາະມັນແມ່ນ ມັນມັກຈະແມ່ນເອງ ແຕ່ຖ້າຄົນມັນບໍ່ແມ່ນແລ້ວ ຕໍ່ໃຫ້ຢູ່ຂ້າງໆກັນ ຕໍ່ໃຫ້ຢູ່ນຳກັນທຸກວັນ ສຸດທ້າຍກໍໄປກັນບໍ່ລອດຢູ່ດີ

ສະນັ້ນ ຖ້າອັນໃດມັນແມ່ນ ມັນກໍຈະແມ່ນເອງນັ້ນລະ ເຮົາແທບຈະບໍ່ຕ້ອງ ໄຂວ່ຂວ້າ ບໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມອີຫຍັງເລີຍ ມັນຈະມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາເອງ

ແຕ່ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນ ຕໍ່ໃຫ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ແລະ ດີ້ນລົນພະຍາຍາມແທບຕາຍ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາ ສຸດທ້າຍພຽງຜ່ານເຂົ້າມາຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວ ກໍຈາກກັນໄປ
ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນຄິດທີ່ຈະຝືນ

ອັນໃດກໍຕາມໃນສີ່ງທີ່ບໍ່ໜ້າເປັນຂອງເຮົາເລີຍ ຍີ່ງພະຍາຍາມຍີ່ງເມື່ອຍລ້າ

ເຮົາຄວນຖອຍ ແລະ ຢຸດມັນໄດ້ເເລ້ວ ແລະ ເບີ່ງຫາສີ່ງໜ້າຈະແມ່ນ ແລະ ບໍ່ເມື່ອຍ ເອົາເວລາໄປໃສ່ໃຈສີ່ງທີ່ມັນແມ່ນດີກວ່າ ເພາະຢ່າງນ້ອຍເຮົາກໍຮູ້ວ່າ

ຖ້າເຮົາ ທຸ້ມເວລາ ແລະ ໃສ່ໃຈກັບສີ່ງນັ້ນ ສຸດທ້າຍແລ້ວມັນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍເວລາລ້າໆ ແລະ ບໍ່ເສຍໃຈແນ່ນອນ.

 

ບັນເທີງ