ຖ້າມັນຍັງບໍ່ແມ່ນ ຫຼື ເຮົາຍັງບໍ່ແມ່ນສຳລັບເຂົາ ຕໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມ ສຸດທ້າຍກໍຈົບ

ຖ້າມັນຍັງບໍ່ແມ່ນ ຫຼື ເຮົາຍັງບໍ່ແມ່ນສຳລັບເຂົາ ຕໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມ ສຸດທ້າຍກໍຈົບ

ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າ ຖ້າອັນໃດມັນບໍ່ແມ່ນ ຫຼື ວ່າເຮົາຍັງບໍ່ແມ່ນສຳລັບເຂົາ ຕໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມັນດີເທົ່າໃດ ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວມັນກໍໄປຈາກເຮົາຢູ່ດີ

ເຮົາຢາກຄອບຄອງ ຢາກຢູ່ກັບເຂົາ ບໍ່ຢາກໄປໃສຈາກເຂົາ ຢາກຢຸດຢູ່ທີ່ເຂົາ ແຕ່ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນ ສຸດທ້າຍກໍໄປຢູ່ດີ

ແນ່ນອນຫຼາຍຄົນຄົງບໍ່ຢາກຈາກຄົນຮັກໄປ ເພາະຄິດວ່າເຂົາຄືຄົນສຸດທ້າຍທີ່ຢາກຝາກຊີວິດໄວ້
ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຂອງທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາ ມັນບໍ່ທີທາງທີ່ຈະເປັນຂອງເຮົາໄດ້

ເພາະສະນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງຢຸດຄິດເຖີງມັນໄດ້ແລ້ວ ຖ້າບໍ່ປ່ອຍວາງແນ່ນອນຊີວິກເຈົ້າຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ

ດັ່ງເຊັ່ນເລື່ອງລາວຂອງຄວາມຮັກ ກໍເຊັນກັນ ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນຮັກທີ່ເກີດມາເພື່ອເຈົ້າແລ້ວ ຕໍ່ໃຫ້ເຈົ້າກັບເຂົາຈະພັດພາກກັນ

ສຸດທ້າຍກໍກັບມາຮັກກັນໄດ້ຢູ່ດີ ແຕ່ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນ ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເນື້ອຄູ່ ຕໍ່ໃຫ້ຮັກກັນຊ່ຳໃດ ແຕ່ສຸດທ້າຍມັນກໍມີເຫດໃຫ້ຈາກລາກັນໄປ

ສະນັ້ນຈົ່ງຄິດງ່າຍໆວ່າ ເຮົາເກີດມາເພື່ອຮູ້ຈັກ ໄດ້ຮັກ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນກໍເທົ່ານັ້ນ ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີອາດີດເລື່ອງຄວາມຮັກ ບໍ່ແມ່ນເເຕ່ເຈົ້າຄົນດຽວ

ເມື່ອຄົບກັບໃຜແລ້ວ ມັນມາຮອດຈຸດອີ່ມຕົວ ຈົ່ງຍອມຮັບ ແລະ ທຳໃຈກັບສີ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ ຢ່າຢຶດຕິດຫຼາຍ ເຈົ້າເອງຈະເປັນຄົນເຈັບຫຼາຍທີ່ຈົມກັບອາດີດ ບໍ່ຍອມປ່ວຍວາງມັນໄປ.

 

ບັນເທີງ