ຖ້າທໍ້ ເມື່ອຍກັບຊີວິດ ອ່ານບົດຄວາມນີ້ 10 ຂໍ້ຄິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີກຳລັງໃຈສູ້ຕໍ່ໄປ

ຖ້າທໍ້ ເມື່ອຍກັບຊີວິດ ອ່ານບົດຄວາມນີ້ 10 ຂໍ້ຄິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີກຳລັງໃຈສູ້ຕໍ່ໄປ

ຫາກວັນໃດໜື່ງເຮົາຈະພົບບັນຫາຈົນເຮັດໃຫ້ຊີວິດຕ້ອງທໍ້ແທ້ນັ້ນ ຂໍພຽງແຕ່ເຮົາຈົ່ງຈຳໄວ້ຂໍ້ຄິດດີໆເຫຼົ່ານີ້ ເອົາໄວ້ເຕືອນໃຈ ແລະ ຈຳໄວ້ວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕົວຄົນດຽວ

1. ຈົ່ງພະຍາຍາມເບີ່ງຫາສີ່ງດີໆໃນທຸກໆວັນ : ເຖີງແມ່ນວ່າມັນຈະຍາກຊ່ຳໃດກໍຕາມ ແນ່ນອນວ່າທຸກມື້ບໍ່ໄດ້ສວຍງາມຢ່າງທີ່ເຮົາວາງແຜນເອົາໄວ້ ຖ້າມື້ໃດພົບເລື່ອງທ້າທາຍ ຈົ່ງໃຊ້ມັນປ່ຽນໄປໃນທາງທີ່ດີຂື້ນ.

2. ບາງຄັ້ງສີ່ງຮ້າຍໆເກີດຂື້ນກັບຊີວິດແບບເຮົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຕົວ : ເຊີ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ອາດນຳໄປສູ່ສີ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແລ້ວ ຈົ່ງແນມຫາເຖີງຄວາມສວຍງາມໃນຊ່ວງເວລາທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສີ່ງທີ່ດີຖ້າເຮົາຢູ່ສະເໝີອີກບໍ່ດົນ ໃຊ້ຈຸດນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ເປີດມຸມມອງໃໝ່.

3. ຊີວິດທີ່ສວຍງາມບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເພີເຟັກ : ເຖີງວ່າຫຼາຍໆຢ່າງຈະຜິດພາດໄປໝົດ ແຕ່ເຮົາຄວນຄຳນືງເຖີງສີ່ງທີ່ມີຄ່າສຳລັບເຮົາຍັງຄົງຖ້າເຮົາຢູ່ ຖ້າເຮົາຍັງຫາຍໃຈຢູ່

4. ໃນຍາມທີ່ມີສຸກ ຈົ່ງຂອບໃຈຄວາມທຸກ : ຈົ່ງຂໍຂອບໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຜ່ານມາໄດ້ ແລະ ຮຽນຮູ້ຄວາມເຂັ້ມເເຂງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາກ້າວຕໍ່ໄປທາງໜ້າ ໂລກເຮົາກໍມີມືດມີສະຫວ່າງ ຊີວິດເຮົາກໍເຊັນກັນ.

5. ໃຫ້ຈຳໄວ້ສະຖານະການປັດຈຸບັນບໍ່ແມ່ນສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດເຮົາ : ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງຢືນທີ່ຈຸດເກົ່າໆໄປຕະຫຼອດເພາະເຮົາບໍ່ແມ່ນຕົ້ນໄມ້  ເມື່ອທຸກຢ່າງບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ເຮົາຫວັງ ເຮົາຕ້ອງເປີດກະທັດໃໝ່ ແລະກ້າວສູ່ບົດໃໝ່ຂອງຊີວິດຕໍ່ໄປ.

6.ຈົ່ງຂອບໃຈຫົວ ແລະ ຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ : ບາງຄັ້ງເຮົາມັກຈະລືມນຶກເຖີງຄຸນຄ່າຂອງສີ່ງເຮົາມີຢູ່ ສະນັ້ນຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ຊີວິດເປັນຝັນຮ້າຍເຮົາຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງກັບມາດີຄືເກົ່າໄດ້ ແລະ ອາດດີກວ່າເກົ່າກໍໄດ້.

7. ຈົ່ງສູ້ຕໍ່ກັບທຸກວັນມຸ້ງສູ່ຈຸດໝາຍຊີວິດຢ່າຍອມແພ້ : ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຊີວິດທຳລ້າຍເຮົາດົນເກີນໄປ ການພະຍາຍາມຮັກສາວິທີຄິດທີ່ດີ ແລະ ປ່ຽນວັນຮ້າຍໆ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂັ້ມເເຂງ ເຮັດໃຫ້ພ້ອມກ້າວ ແລະ ພ້ອມປ່ຽນແປງໄປສູ່ສີ່ງທີ່ດີຂື້ນ.

8. ການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາສາມາດຜິດຜັນຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້ : ຄວາມຈິງແລ້ວເຮົາກໍມີອິດທີພົນ ແລະ ຄວາມສາມາດຢູ່ໃນຕົວຢູ່ແລ້ວ ໃນການຄວບຄຸມຊີວິດໃຫ້ເປັນດັ່ງຝັນໄດ້ ສະນັ້ນຢ່າໃຫ້ຄວາມເປັນຈິງເຮັດໃຫ້ໝົດລາຍກຳລັງໃຈ  ເຮົາສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ດ້ວຍມູມມອງ ແລະ ສິນະຄະຕິບວກຂອງເຮົາ .

9. ຢ່າຄິດຫຼາຍ ຈົ່ງປ່ອຍວາງເລື່ອງຮ້າຍໆໄປຊະ : ບາງຄັ້ງເຮົາມັກສ້າງບັນຫາ ທີ່ບໍ່ທັນມີຂື້ນເຮັດໃຫ້ໜັກສະໝອງ ຈົ່ງມີສະຕິແລະໄຕຕອງໄຈ້ແຍກ ເຖີງຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາມາຄວບຄຸມເຮົາ  .

10. ເມື່ອອາຍຸຫຼາຍຂື້ນ ກໍມັກຈະຄິດຫຼາຍ : ບາງຄົນຕ່າງກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງກຳລັງເຮັດຫຍັງ ເກີດມາເພື່ອຫຍັງ ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເຮົາຄິດສະວ່າ ເຮົາທຸກກໍດີ້ນລົ້ນ ຕໍ່ສູ້ກັບທຸກໆວັນມັນໄປ ບໍ່ສົນເຮົາເກີດມາເພື່ອຫຍັງ ພຽງເຮົາດິ້ນລົ້ນລ້ຽງຊີວິດເຮົາກໍພໍແລ້ວ

ສະນັ້ນຖ້າຄິດຫຼາຍຢ່າງຜິດພາດ ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຕົວຄົນດຽວເພາະຍັງມີພິ່ນ້ອງ ແລະ ມະນຸດຮ່ວມໂລກໃບນີ້ ຈົ່ງສູ້ຕໍ່ໄປກັບຊີວິດ ໃນອາຊີບໜ້າທີ່ການງານແຕ່ລະຄົນ ສູ້ໆ…

ເມື່ອອ່ານຈົບແລ້ວ ກໍສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນຮອບຂ້າງໝູ່ຄູ່ໄດ້ຮູ້ນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ບົດຄວາມນີ້ໄປ ຂໍຂອບໃຈ.

ຂໍ້ຄິດ