ຖ້າຄົນຮັກເຮົາຈິງ ກໍຈະຊັດເຈນ ມີເວລາໃຫ້ ບໍ່ຫວ່າງກໍບອກ ບໍ່ແມ່ນມິດໄປເລີຍ

ຖ້າຄົນຮັກເຮົາຈິງ ກໍຈະຊັດເຈນ ມີເວລາໃຫ້ ບໍ່ຫວ່າງກໍບອກ ບໍ່ແມ່ນມິດໄປເລີຍ

ຖ້າຄົນຮັກເຮົາຈິງ ກໍຈະຊັດເຈນ ມີເວລາໃຫ້ ບໍ່ຫວ່າງກໍບອກ ບໍ່ແມ່ນມິດໄປເລີຍ

ສີ່ງທີ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ກໍຄືການທີ່ເຮົາໄປຮັກຄົນຜິດ ໃສ່ໃຈຜິດຄົນ ຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າໃນຕົວເຮົາ ເພາະນອກຈາກຈະເສຍເວລາແລ້ວ ຍັງຕ້ອງເສຍໃຈ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກນຳອີກ

ສະນັ້ນຖ້າເຮັດໄດ້ ເມື່ອໄດ້ຮັກ ໄດ້ຄົບກັບໃຜແລ້ວ ກໍຄວນເບີ່ງໃຫ້ອອກວ່າເຂົານັ້ນ ຮັກເຮົາຈິງແທ້ບໍ່ ຈິງຈັງກັບເຮົາແທ້ບໍ່ ຫຼື ພຽງແກ້ເຫງົາບໍ່ຈິງໃຈໄປວັນໆ

ເຊີ່ງຕາມຫຼັກເກນແລ້ວ ມີຢູ່ 3 ຂັ້ນຕອນທີ່ບົງບອກໄດ້ຢ່າງຊັດວ່າ ຄົນໆນັ້ນຮັກເຈົ້າຈິງ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ 3  P ນັ້ນກໍຄື Profess, Provide ແລະ Protect

+ Profess  : ຄືການປະກາດໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າເຮົາເປັນແຟນຂອງເຂົາ ດັ່ງນັ້ນຄົນໃດທີ່ເກັບເຈົ້າເອົາໄວ້ໃນເງົາມືດຄືກັບຕົວລະຄອນໃນຄວາມລັບນັ້ນ ສະແດງວ່າເຂົາບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແຖມມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ສຳຄັນ ຄົບກັນໄປວັນໆເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເຂົາກ້າເປີດເຜີຍບອກຄົນອື່ນວ່າເຈົ້າຄືແຟນ ສະແດງວ່າລາວຮັກຈິງ ພ້ອມທີ່ຈະຢຸດທີ່ເຈົ້າ

+ Provide : ຄືການໃຫ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາ ໃຫ້ການດູແລເອົາໃຈໃສ່ ບໍ່ຫວ່າງກໍບອກ ບໍ່ມີເວລາລົມກໍບອກຕາມຄວາມຈິງ ບໍ່ຕົວະກັນ ໃຫ້ກຳລັງໃຈກັນ ໃຫ້ຄວາມຮັກ ຖ້າເຂົາຮັກເຈົ້າຈິງໃຈເຂົາຈະໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຮັບ ຫຼື ພໍໆກັບການທີ່ເຈົ້າໃຫ້ເຂົາ

+ Protect : ຄືການປົກປ້ອງ ເພາະຖ້າຫາກເຂົາຮັກເຈົ້າຈິງ ເຂົາກໍພ້ອມຈະປົກປ້ອງ ທັງກາຍ ແລະ ໃຈຂອງເຂົາ ບໍ່ຍອມໃຫ້ໃຜມາທຳຮ້າຍເຮົາແນ່ນອນ ການພະຍາຍາມປົກປ້ອງເຮົາ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າມີຄ່າພໍສຳລັບເຂົາ ເຂົາຈິງຈັງ ແລະ ຈິງໃຈນັ້ນເອງ
ນັ້ນກໍຄື 3 ຂໍ້ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າເຂົາຮັກເຈົ້າຈິງ ຖ້າໃຜບໍ່ມີຈັກຂໍ້ເລີຍ ສະແດງວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ຈິງໃຈຫຍັງເລີຍ ແລະ ບາງຄົນອາດມີຂໍ້ໜື່ງ ກໍຢູ່ໃນເກນ 30% ທີ່ເຂົາຈິງຈັງ ຖ້າມີ 2 ຂໍ້ສະແດງວ່າກໍສຳຄັນເຕີບ ຢູ່ທີລະດັບ 70-85% ທີ່ເຂົາຈິງຈັງ ແລະ ຈິງໃຈ ຖ້າຄູ່ໃຜມີ 3 ຂໍ້ສະແດງວ່າແມ່ນເລີຍ 100%

ບົດຄວາມນີ້ຫວັງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຂໍ້ຄິດກັບການສັງເກດຄູ່ຮັກຂອງຕົວເອງ ເຈົ້າເອງເທົ່ານັ້ນຈະຮູ້ ແລະ ສິນໃຈວ່າຄົນທີ່ຄົບຢູ່ນັ້ນ ພໍຈະຢຸດ ຫຼື ສານຕໍ່ຄວາມສຳພັນ ຈົ່ງໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວນຳທາງຕັດສີນໃຈ ຄຳປືກສາຈາກຄົນອື່ນເປັນພຽງທາງແນະນຳເທົ່ານັ້ນ

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງສົມຫວັງກັບຄວາມຮັກໃກ້ຈະປີໃໝ່ແລ້ວ.

 

ບັນເທີງ