ຕັ້ງໃຈອ່ານເດີ !! ຄິດໃຫ້ດີໆກ່ອນ ກ່ອນຄິດຈະຖຽງແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດແກ່ເຮົາ

ຕັ້ງໃຈອ່ານເດີ !! ຄິດໃຫ້ດີໆກ່ອນ ກ່ອນຄິດຈະຖຽງແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດແກ່ເຮົາ

ຕັ້ງໃຈອ່ານເດີ !! ຄິດໃຫ້ດີໆກ່ອນ ກ່ອນຄິດຈະຖຽງແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດແກ່ເຮົາ

ກ່ອນຈະຖຽງແມ່ນັ້ນ ມີຂໍ້ແມ້ວ່າ ຫາກລູກໆທັງຫຼາຍເຮັດໄດ້ລະບໍ່ ຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ລູກໆຈື່ງຈະມີຄຸນສົມບັດທີ່ຖຽງແມ່ໄດ້ :

1. ແມ່ຕ້ອງປວດຫົວ ປວດຮາກ ກິນຫຍັງບໍ່ແຊບ ທຸກມື້ຕະຫຼອດ 3 ເດືອນ ( ແພ້ທ້ອງ )

2. ເອົາລູກບານໃສ່ທ້ອງ ແລະ ເພີ່ມຂະໜາດໃຫຍ່ເລື້ອຍໆ ເປັນເວລາ 9 ເດືອນ ( ຊວງໄລຍະຖືພາ )

3. ງົດຂອງກິນທີ່ມັກ ປະເພດທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ຊວງເວລາຖືພາ ເປັນເວລາ 9 ເດືອນ

4. ເວລາພິກຕົວບໍ່ໄດ້ ເປັນເວລາ 5 ເດືອນ

5. ງົດທ່ຽວໄປໃສມາໃສ ກໍລຳບາກ ເປັນຫຼາຍໆເດືອນ ( ຊວງຖືພາ )

6. ຫ້າມເຈັບປ່ວຍເດັດຂາດ ເປັນເວລາ 9 ເດືອນ ຕໍ່ໃຫ້ປ່ອຍ ແຕ່ຕ້ອງງົດກິນຢາບາງຊະນິດ

7. ເຈັບປວດຄືຖືກໄມ້ແສ້ຖືກຕີ ຫຼື ເຈັບປວດຫຼາຍກວ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ມີບາດແຜ ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ( ຊວງລູກໃກ້ເກີດ )

8. ຫົວນົມຖືກກັດ ແຕ່ຜູ້ເປັນແມ່ຕ້ອງຍອມອົດທົນບໍ່ຕີລູກ ( ຊວງທີ່ແຂ້ວລູກກຳລັງປົ່ງໃໝ່ໆ )

9. ກາງຄືນຕ້ອງໄດ້ຕື່ນທຸກໆ 2 ຊົ່ງໂມງ ແຕ່ລະຊວງເວລາ ໃຊ້ເວລາປະມານ 20-30 ນາທີ ຊ່ວງເວລາ1-5 ເດືອນ

10. ແມ່ຕ້ອງເຊັດຂີ້ ເຊັດຢ່ຽວ ປ່ຽນຜ້າແພ ລ້າງກົ້ນ ແລະ ເບີ່ງແຍງຕ່າງໆບໍ່ຂາດສາຍຕາ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ

11. ຊວງເວລາ ແຕ່ 1 ປີຂື້ນໄປ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງດູແລ ຊ່ວຍເຫຼືອທຸກຢ່າງ ຈົນສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົວເອງໄດ້ບາງຢ່າງ ເມື່ອໃຫຍ່ໃນລະດັບໜື່ງ

12. ເມື່ອຊວງເຂົ້າໂຮງຮຽນ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງຮັບພາລະໃນການດູແລການໃຊ້ຈ່າຍ ຕັ້ງແຕ່ອະນຸບານຈົນຮຽນຈົບ

ດັ່ງນັ້ນລູກໆທັງຫຼາຍຄິດດີໆກ່ອນຈະຖຽງແມ່ ຮ້າຍແມ່ ເຈົ້າເປັນຄົນເຮັດດີຕໍ່ແມ່ແລ້ວຫຼືບໍ່ ກ່ອນຈະຖຽງແມ່
ເພາະສະນັ້ນ ຈົ່ງຄຳນືງບຸນຄຸນທີ່ທ່ານລ້ຽງດູເຮົາມາ ເມື່ອເຮົາສາມາດຕອບແທນກໍຄວນເຮັດສາເດີ

ເພີ່ນສອນເຮົາ ເຮົາຈົ່ງຟັງ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມພູມໃຈ ເມື່ອຍັງມີໂອກາດ ກ່ອນຈະເສຍໃຈທີ່ຫຼັງ ເມື່ອສຳນຶກໄດ້ມັນອາດສາຍໄປແລ້ວຕອນນັ້ນ

ອ່ານແລ້ວຝາກແຊຣ໌ແນ່ເດີ ເພື່ອໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ.

 

ຂໍ້ຄິດ