ຄວາມເຊື່ອ

ດວງດີ 4 ນັກສັດ ມີເກນມີໂຊກລາບເຂົ້າມາ ແບບຄາດບໍ່ເຖີງ

ດີ 4 ນັກສັດ ມີເກນມີໂຊກລາບເຂົ້າມາ ແບບຄາດບໍ່ເຖີງ

+ ຄົນເກີດປີວອກ ( ຄົນເກີດປີ ລີງ) : ການທຳນາຍກ່າວວ່າ ດວງຄົນເກີດນັກສັດນີ້ ມີເກນດວງດີຫຼາຍ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາໃຫ້ໂຊກ  ແຖມມີເກນໂຊກດີ ທາງດ້ານການງານລາບລື່ນ ກ້າວໜ້າ ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ດ້ານເງິນດີຂື້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງການສ່ຽງໂຊກ ມີເກນໄດ້ຮັບຊັບ ລ້ຳລວຍ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ມີເກນ ເປັນເສດຖີຄົນໃຫມ່ ມີເກນ ທຳມາຄ້າຂາຍດີຂື້ນ ເຮັດທຸລະກິດກ້າວໜ້າຢ່າງເພີ່ງພໍໃຈ ເຮັດວຽກລາຊະການ ໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນຕຳແໜ່ງ ສາມາດໄດ້ປົດໜີ້ສິນ ມີເກັບມີໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ສາມາດຊື້ສີ່ງຂອງເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຕົວເອງ ຄອບຄົວພົບແຕ່ສຸກຫຼາຍຂື້ນ.ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດນັກສັດດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດປີນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນເກີດປີມະເສັງ ( ຄົນເກີດປີ ງູນ້ອຍ ) ການທຳນາຍກ່າວວ່າ ດວງຄົນເກີດນັກສັດນີ້ ມີເກນດວງດີຫຼາຍ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາໃຫ້ໂຊກ  ແຖມມີເກນໂຊກດີ ທາງດ້ານການງານລາບລື່ນ ກ້າວໜ້າ ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ດ້ານເງິນດີຂື້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງການສ່ຽງໂຊກ ມີເກນໄດ້ຮັບຊັບ ລ້ຳລວຍ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ມີເກນ ເປັນເສດຖີຄົນໃຫມ່ ມີເກນ ທຳມາຄ້າຂາຍດີຂື້ນ ເຮັດທຸລະກິດກ້າວໜ້າຢ່າງເພີ່ງພໍໃຈ ເຮັດວຽກລາຊະການ ໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນຕຳແໜ່ງ ສາມາດໄດ້ປົດໜີ້ສິນ ມີເກັບມີໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ສາມາດຊື້ສີ່ງຂອງເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຕົວເອງ ຄອບຄົວພົບແຕ່ສຸກຫຼາຍຂື້ນ. ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດນັກສັດດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດປີນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນເກີດປີມະໂລງ ( ຄົນເກີດປີ ງູໃຫຍ່ ) ການທຳນາຍກ່າວວ່າ ດວງຄົນເກີດນັກສັດນີ້ ມີເກນດວງດີຫຼາຍ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາໃຫ້ໂຊກ  ແຖມມີເກນໂຊກດີ ທາງດ້ານການງານລາບລື່ນ ກ້າວໜ້າ ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ດ້ານເງິນດີຂື້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງການສ່ຽງໂຊກ ມີເກນໄດ້ຮັບຊັບ ລ້ຳລວຍ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ມີເກນ ເປັນເສດຖີຄົນໃຫມ່ ມີເກນ ທຳມາຄ້າຂາຍດີຂື້ນ ເຮັດທຸລະກິດກ້າວໜ້າຢ່າງເພີ່ງພໍໃຈ ເຮັດວຽກລາຊະການ ໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນຕຳແໜ່ງ ສາມາດໄດ້ປົດໜີ້ສິນ ມີເກັບມີໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ສາມາດຊື້ສີ່ງຂອງເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຕົວເອງ ຄອບຄົວພົບແຕ່ສຸກຫຼາຍຂື້ນ. ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດນັກສັດດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດປີນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນເກີດປີຂານ ( ຄົນເກີດປີ ເສືອ ) ການທຳນາຍກ່າວວ່າ ດວງຄົນເກີດນັກສັດນີ້ ມີເກນດວງດີຫຼາຍ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາໃຫ້ໂຊກ  ແຖມມີເກນໂຊກດີ ທາງດ້ານການງານລາບລື່ນ ກ້າວໜ້າ ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ດ້ານເງິນດີຂື້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງການສ່ຽງໂຊກ ມີເກນໄດ້ຮັບຊັບ ລ້ຳລວຍ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ມີເກນ ເປັນເສດຖີຄົນໃຫມ່ ມີເກນ ທຳມາຄ້າຂາຍດີຂື້ນ ເຮັດທຸລະກິດກ້າວໜ້າຢ່າງເພີ່ງພໍໃຈ ເຮັດວຽກລາຊະການ ໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນຕຳແໜ່ງ ສາມາດໄດ້ປົດໜີ້ສິນ ມີເກັບມີໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ສາມາດຊື້ສີ່ງຂອງເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຕົວເອງ ຄອບຄົວພົບແຕ່ສຸກຫຼາຍຂື້ນ. ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດນັກສັດດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດປີນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.