ດວງ 5 ປີເກີດ ບຸນເກົ່າແລະບຸນໃໝ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລວຍທ້າຍປີຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ເງິນໃຊ້ບໍ່ຂາດມື

ດວງ 5 ປີເກີດ ບຸນເກົ່າແລະບຸນໃໝ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລວຍທ້າຍປີຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ເງິນໃຊ້ບໍ່ຂາດມື

ດວງ 5 ປີເກີດ ບຸນເກົ່າແລະບຸນໃໝ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລວຍທ້າຍປີຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ເງິນໃຊ້ບໍ່ຂາດມື

ຕາມການທຳນາຍ ຈາກໝໍດັງໄທ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ 5 ປີເກີດ ຍີ່ງແກ່ລວຍດ້ວຍຜົນບຸນເກົ່າ ແລະ ຜົນບຸນໃໝ່ ຈະເຮັດໃຫ້ລວຍທ້າຍປີ ລວຍຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ຕ້ອງບອກເລີຍວ່າການທຳນາຍຄັ້ງນີ້ແຕ່ລະປີເກີດຈະຄ້າຍໆກັນ ມາເບີ່ງ 5 ເກີດດັ່ງນີ້ :

+ ອັນດັບທີ 5 ຄົນທີ່ເກີດປີລະກາ : ຊີວິດຕະຫຼອດຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ມີຄວາມລຳບາກຫຼາຍ ຊີວິດຂັດຂ້ອງ ແຕ່ຫຼັງຈາກກາງເດືອນ ທັນວາເປັນຕົ້ນໄປ ຊີວີດຈະຜິກຜັນດ້ວຍຜົນບຸນເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ຈະເຮັດໃຫ້ລວຍທ້າຍປີ 2021 ມີເພດກົງກັນຂ້າມຈະມາໃຫ້ໂຊກ ຄົນຂາວ ສູງ ແຖມທ່ານມີເກນມີໂຊກລາບ ໃນຊວງ ກາງເດືອນວາ ຫາເດືອນກຸມພາ ຈາກການສ່ຽງດວງ ຫຼື ຫວຍ ເຮັດໃຫ້ ມີໃຊ້ມີເກັບ ຊື້ລົດ ມີເຮືອນ ໃຜມີໜີ້ປົດໜີ້ສິນໄດ້ ແຖມການງານ ກໍດີ ການເງິນ ທຳມາຄ້າຂາຍກໍຂື້ນ, ອ່ານແລ້ວ ກົດແຊຣ໌ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນ ໄດ້ກຸສົນນຳ ຂໍໃຫ້ທູກຄົນທີ່ເກີດປີສັດນີ້ ໄດ້ອ່ານຈົ່ງໄດ້ດັງຄຳທຳນາຍມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນປະການເຖີ້ນສາທຸ.

+ ອັນດັບທີ 4 ຄົນເກີດປີຊວດ : ຊີວິດຕະຫຼອດຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ມີຄວາມລຳບາກຫຼາຍ ຊີວິດຂັດຂ້ອງ ເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ຜົນບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ແຕ່ຫຼັງຈາກກາງເດືອນ ທັນວາ ຫາເດືອນກຸມພາ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊີວີດຈະຜິກຜັນດ້ວຍຜົນບຸນເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ຈະເຮັດໃຫ້ລວຍທ້າຍປີ 2021 ມີເພດກົງກັນຂ້າມຈະມາໃຫ້ໂຊກ ແຖມທ່ານມີເກນມີໂຊກລາບ ໃນຊວງ ກາງເດືອນວາ ຫາເດືອນກຸມພາ ຈາກການສ່ຽງດວງ ຫຼື ຫວຍ ເຮັດໃຫ້ ມີໃຊ້ມີເກັບ ຊື້ລົດ ມີເຮືອນ ໃຜມີໜີ້ປົດໜີ້ສິນໄດ້ ແຖມການງານ ກໍດີ ໝູ່ຄູ່ເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ການເງິນ ທຳມາຄ້າຂາຍກໍຂື້ນ ມີເກນໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ , ອ່ານແລ້ວ ກົດແຊຣ໌ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນ ໄດ້ກຸສົນນຳ ຂໍໃຫ້ທູກຄົນທີ່ເກີດປີສັດນີ້ ໄດ້ອ່ານຈົ່ງໄດ້ດັງຄຳທຳນາຍມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນປະການເຖີ້ນສາທຸ.

+ ອັນດັບທີ 3 ຄົນເກີດປີຈໍ : ຊີວິດຕະຫຼອດຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ມີຄວາມລຳບາກຫຼາຍ ຊີວິດຂັດຂ້ອງ ເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ຜົນບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ເຮັດຫຼາຍໄດ້ນ້ອຍ ຈົນ ເມື່ອຍທໍ້ ແຕ່ຫຼັງຈາກກາງເດືອນ ທັນວາ ຫາເດືອນກຸມພາ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊີວີດຈະຜິກຜັນດ້ວຍຜົນບຸນເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ຈະເຮັດໃຫ້ລວຍທ້າຍປີ 2021 ການງານ ການເງິນດີຂື້ນ ແຖມທ່ານມີເກນມີໂຊກລາບ ຈາກການສ່ຽງດວງ ຫຼື ຫວຍ ເຮັດໃຫ້ ມີໃຊ້ມີເກັບ ຊື້ລົດ ມີເຮືອນ ໃຜມີໜີ້ປົດໜີ້ສິນໄດ້ ແຖມການງານ ກໍດີ ໝູ່ຄູ່ເຂົ້າໃຈ ເຈົ້ານາຍອຸປະຖຳຄ້ຳຊູ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ການເງິນ ທຳມາຄ້າຂາຍກໍຂື້ນ ມີເກນໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ , ອ່ານແລ້ວ ກົດແຊຣ໌ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນ ໄດ້ກຸສົນນຳ ຂໍໃຫ້ທູກຄົນທີ່ເກີດປີສັດນີ້ ໄດ້ອ່ານຈົ່ງໄດ້ດັງຄຳທຳນາຍມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນປະການເຖີ້ນສາທຸ.

+ ອັນດັບທີ 2 ຄົນເກີດປີສະຫຼູ : ຊີວິດຕະຫຼອດຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ມີຄວາມລຳບາກຫຼາຍ ຊີວິດຂັດຂ້ອງ ເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ຜົນບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ແຕ່ຫຼັງຈາກກາງເດືອນ ທັນວາ ຫາເດືອນກຸມພາ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊີວີດຈະຜິກຜັນດ້ວຍຜົນບຸນເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ຈະເຮັດໃຫ້ລວຍທ້າຍປີ 2021 ມີເພດກົງກັນຂ້າມຈະມາໃຫ້ໂຊກ ແຖມທ່ານມີເກນມີໂຊກລາບ ໃນຊວງ ກາງເດືອນວາ ຫາເດືອນກຸມພາ ຈາກການສ່ຽງດວງ ຫຼື ຫວຍ ເຮັດໃຫ້ ມີໃຊ້ມີເກັບ ຊື້ລົດ ມີເຮືອນ ໃຜມີໜີ້ປົດໜີ້ສິນໄດ້ ແຖມການງານ ກໍດີ ໝູ່ຄູ່ເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ການເງິນ ທຳມາຄ້າຂາຍກໍຂື້ນ ມີເກນໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ , ອ່ານແລ້ວ ກົດແຊຣ໌ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນ ໄດ້ກຸສົນນຳ ຂໍໃຫ້ທູກຄົນທີ່ເກີດປີສັດນີ້ ໄດ້ອ່ານຈົ່ງໄດ້ດັງຄຳທຳນາຍມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນປະການເຖີ້ນສາທຸ.

+ ອັນດັບທີ 1 ຄົນທີ່ເກີດປີກຸນ : ຊີວິດຕະຫຼອດຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ມີຄວາມລຳບາກຫຼາຍ ຊີວິດຂັດຂ້ອງ ເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ຜົນບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ແຕ່ຫຼັງຈາກກາງເດືອນ ທັນວາ ຫາເດືອນກຸມພາ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊີວີດຈະຜິກຜັນດ້ວຍຜົນບຸນເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ຈະເຮັດໃຫ້ລວຍທ້າຍປີ 2021 ມີເພດກົງກັນຂ້າມຈະມາໃຫ້ໂຊກ ແຖມທ່ານມີເກນມີໂຊກລາບ ໃນຊວງ ກາງເດືອນວາ ຫາເດືອນກຸມພາ ຈາກການສ່ຽງດວງ ຫຼື ຫວຍ ເຮັດໃຫ້ ມີໃຊ້ມີເກັບ ຊື້ລົດ ມີເຮືອນ ໃຜມີໜີ້ປົດໜີ້ສິນໄດ້ ແຖມການງານ ກໍດີເລື່ອນຂັ້ນຕຳແໜ່ງ ໝູ່ຄູ່ເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ການເງິນ ທຳມາຄ້າຂາຍກໍຂື້ນ ມີເກນໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ , ອ່ານແລ້ວ ກົດແຊຣ໌ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນ ໄດ້ກຸສົນນຳ ຂໍໃຫ້ທູກຄົນທີ່ເກີດປີສັດນີ້ ໄດ້ອ່ານຈົ່ງໄດ້ດັງຄຳທຳນາຍມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນປະການເຖີ້ນສາທຸ.

 

ຄວາມເຊື່ອ