ຄວາມເຊື່ອ

ດວງຊະຕາຊີວິດຄົນເກີດວັນເສົາ ປີ 2021ມີເກນມີມະຫາໂຊກໃຫຍ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດທ່ານ

ດວງຊະຕາຊີວິດຄົນເກີດວັນເສົາ ປີ 2021ມີເກນມີມະຫາໂຊກໃຫຍ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດທ່ານ

+ຄົນເກີດວັນເສົາ

ຕາມການທຳນາຍວ່າ ຍິງຊາຍໃດເກີດວັນເສົານີ້ ເປັນຄົນມີຖານະ ມັກຈະສົມຫວັງຕາມຄວາມປາຖະນາ ເປັນຄົນເດັດດ່ຽວ ບາງຄັ້ງອາດເສຍໃຈຍ້ອນເພື່ອນຝູງ ທຳຄຸນກັບເພື່ອນ ເໝືອນຖິ້ມຂອງລົງນ້ຳ ເປັນຄົນຈິງຈັງໃນຊີວິດ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ເປັນຄົນສະຫຼາດ ຮອບຄອບ ຕາມຕຳລາທຳນາຍໄວ້ວ່າ:

ຊວງອາຍຸ 10-15 ປີ ຮຽນຄ້ອນຂ້າງດີ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງເພື່ອນຝູງຈະພາໄປຫາຜິດ ອາຍຸ 15-20ປີ ມັກຈະຄິດແປກວ່າຄົນອື່ນໆ ຄວາມຄິດບັນເຈີດ ອາຍຸ 20-25ປີ ໃຫ້ລະວັງຄົນຜິວດຳເຂັ້ມ ຈະໃຫ້ໄພອາຍຸ 25-30 ປີ ຊ່ວງນີ້ຄືໃຫ້ລະວັງ ທິດຕາວັນຕົກ ຈະໃຫ້ໄພ ຈົ່ງມີສະຕິໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ພໍເປັນໂທດຍ້ອນ 30-35 ປີ ຂີ້ຮ້າຍກາຍເປັນດີ ເປັນຊ່ວງມະຫາໄຊໂຊກໃຫຍ່ແທ້ແລ ອາຍຸ 35-40ປີ ຈະມີກິດຈະການງານທີ່ດີ ທຳໜ້ອຍໄດ້ຫຼາຍທຳພາຍໄດ້ກອບ 40-45 ປີ ຄວນລະວັງສຸຂະພາບ ຍາດເວລາ ທຳບຸນຂຶ້ນອີກ 45-50 ປີ ທິດບູລະພາເປັນມຸງຄຸນ ເດີນທາງພ້ອມກັບໂຊກ ອາຍຸ 50-55 ປີ ຈະເປັນຊ່ວງທີ່ມີໄພຮ້າຍ ຍັກກຸມພັນກິນເງິນທອງ ຕັດຖິ້ມເສຍ ອາຍຸ 55-60ປີ ແຫ້ງຄາບມາກາຄາບໜີ ເປັນຊ່ວງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງກະສັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນ 60-65 ປີ ໃຫ້ລະວັງດ້ານສຸຂະພາບກ່ອນໄປມາ ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ອາຍຸ 65-70 ປີ ທາງທິດຕາເວັນອອກທິດບູລະພາ ໃຫ້ໂຊກມະຫາຄຸນ ຕ້ອນຮັບເອົາສາ ອາຍຸ 75 -80 ປີລື່ອງສຸຂະພາບໃຫ້ລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນ ການເດີນທາງໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກອອກສ່ຽງເໜືອ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພ ຄວນລະວັງ ແຕ່ບໍ່ພໍເປັນໂທດຍ້ອນ ຫຼື ຕັດຖິ້ມສາ ໄພຮ້າຍ ທີ່ເຮົາບໍ່ປາຖະໜາ ຫາມັນ ຄວນທຳບຸນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ່ນ ຈະພາໃຫ້ມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປ

ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ຮູ້ນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌