ຄວາມເຊື່ອ

ດວງຊະຕາຄົນເກີດວັນອັງຄານ ໃນປີ 2021 ມີເກນ ມີເງິນທອງ ພໍກິນພໍໃຊ້

ດວງຊະຕາຄົນເກີດວັນອັງຄານ ໃນປີ 2021 ມີເກນ ມີເງິນທອງ ພໍກິນພໍໃຊ້

ຕາມການທຳນາຍແລ້ວຊາຍຍິງໃດເກີດໃນວັນອັງຄານນີ້ ເປັນຄົນຈິດໃຈອ່ອນ ໄຫວ ປາກແຂງ ແຕ່ໃຈອ່ອນ ເລື່ອງໜ້າທີ່ການງານແມ່ນລາບລື່ນ ມັກຜິດຫວັງໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຫວັງ ເປັນຄົນມີສະເໜ່ ດູດີ ເນື່ອຄູ່ເປັນຄົນ ຜິວດຳແດງ ຈະດີຫຼາຍ ມັກຈະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ ປາກຮ້າຍ ເວົ້າແຂງກະດ້າງແຕ່ໃຈດີ ເຮັດບຸນເອົາໄວ້ໂລກໄພບໍ່ບຽດບຽນ ຕາມການທຳນາຍໄວ້ວ່າ

ຊ່ວງ ອາຍຸ 10-15 ປີ ມັກຈະມີຄວາມລຳບາກ ເລັກໆນ້ອຍໆ ເປັນເດັກລ້ຽງຍາກ ຈົ່ງລະວັງ ມັກຈະເຈັບໄຂ້ຕະຫຼອດ ເຮັດໃຫ້ເສຍເງິນຄຳ 15-20 ປີ ກິດຈະການທຸກຢ່າງຈະໄດ້ຜົນເກີນຄາດ ທັງລາບຊັບສົມບັດຈະຫຼັ່ງໄຫລເຂົ້າມາຫາ 20-25ປີ ໃຫ້ລະວັງຟືນໄຟໂຈນຜູ້ຮ້າຍ ແລະການ ຜິດຖຽງກັນໃນຄອບຄົວ ມັກຈະເກີດຄະດີຄວາມໃນລະຫວ່າງຍາດ ຄົນຜິວຂາວເຫຼືອງຄົບບໍ່ໄດ້ ທິດຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້ ແລະສຽງເໝືອບໍ່ເປັນມຸງຄຸນ 25-30 ປີ ມິດສະຫາຍຈະນຳລາບສັກກາລະ ມາໃຫ້ຮັ່ງມີເງິນທອງ ຊາຍຜິວດຳຍິງຜິວຂາວຢ່າໄວ້ໃຈຄວນບູຊາພະສຸກພະເສົາ ທຸກໄພຈະຫາຍຈະຢູ່ດີທີສຸກ 30-35 ມີຄອບຄົວມີຖານະດີຄົນຜິວເຫຼືອງສູງຈະໃຫ້ເຈົ້າ 35-40 ລະວັງໂລກໄພໄຂເຈັບຈະບຽດບຽນ ທິດອີສານ ທິດຕາເວັນຕົກເປັນມຸງຄຸນ 40-45 ຕົ້ນດີປາຍຄົດ ຍິງຜິວຂາວບໍ່ໜ້າໄວ້ໃຈ ທິດໄຕ້ ດີຫຼາຍ

ຊ່ວງອາຍຸ 45-50 ປີ ຄວນລະວັງຊັບສິນເງິນທອງຂອງຕົນ ມັນຈະເຊື່ອຄົນງ່າຍ50-55ທິດຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້ ໃຫ້ໂທດ ຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອເປັນມຸງຄຸນ 55-60ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງເລືອດຕົກຍາງອອກ ເລື່ອງນ້ອຍມັກຈະເກີດໄພ 60-65 ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ຫາຄວາມສຸກໃສ່ໂຕຈະດີຫຼາຍ 65-70ປີ ຈະມີຄວາສຸກຍາດພີ່ນ້ອງພໍໄດ້ໃຫ້ເພິ່ງພາອາໄສ 70-75 ຊັບສິນມາມື ລູກຫຼານແລະ ຈະມີຄົນມາອຸປະຖຳ 75-80 ໃຫ້ລະວັງວາຈາ ໃນການເຈລະຈາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.