ຄວາມເຊື່ອ

ດວງຊະຄົນເກີດວັນອາທິດ ເປັນຄົນມີບຸນວາສະໜາດີ ຕົກນ້ຳບໍ່ໄຫຼຕົກໄຟບໍ່ໄໝ້

ດວງຊະຄົນເກີດວັນອາທິດ ເປັນຄົນມີບຸນວາສະໜາດີ ຕົກນ້ຳບໍ່ໄຫຼຕົກໄຟບໍ່ໄໝ້

ສຳລັບທ່ານທີ່ເກີດວັນທິດ: ວາດສະໜາດີ ຈິງຍ້ອມມີດວງສະຕາທີ່ດີ ມີບຸນວາດສະໜາດີ, ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະມັກມີຍົດສັກ ຕໍ່າແໜງ ມີສັບສິນ.ມີບໍລິວານຫລາຍ ເປັນຄົນເຮັດກັບຄົນບໍ່ຂື້ນ ແຕ່ເຮັດດີແລ້ວແນວໃດກໍໄດ້ບຸນ ເພາະຄົນເກີດວັນທິດດວງສະຕາດິ ຕົກນໍ້າບໍ່ໄຫລ້ຕົກໄຟບໍ່ໄໝ້

ມີຄົນເກື້ອກູນຊ່ວຍເຫລື້ອສະເໝີ ອຸປະນິດໄສ ເປັນຄົນໃຈກ້ວາງ ມີໄມຕີຈິດກັບໝູ່ຄູ່ສະເໝີ ໃຈນັກເລງ ມີໄດ້ມີເສຍ ມີເງິນຫລາຍໃຊ້ຫລາຍ ມີໜ້ອຍໃຊ້ໜ້ອຍ ຍາມຕົກຕໍ່າກໍຫວັ່ນໄຫວ ມີຄວາມທະເຍິທະຍານ ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ເຊື້ອໝັ້ນຕົນເອງສູງ ຮັກອິດສະຫລະ ມີອຸດົມການ ມີຄຸນນະທຳປະຈໍາໃຈ ປັນຍາດີ ອ່ອນໄຫວໃຈຮ້ອນ ຮັກສາກຽດສັກສີ ຮັກກຽດຫລາຍ ດວງສະຕາຜູ້ເກີດກາງຄືນເປັນຄົນສຸພາບດີ ກ້າຫານ ເຊື້ອໝັ້ນ ໝັ້ນໃຈທີ່ຕົນເອງຕັດສິນໃຈ

ມີຄຸນນະທຳ ແຕ່ບາງຄົນໃຊ້ເງິນເກັ່ງມີເທົ່າໃດກໍ່ໃຊ້ໝົດເທົ່ານັ້ນ , ໃຈເດັດດຽວ ຄົນເກີດວັນອາທິດຕ້ອງເປັນຄົນຜິວດຳແດງ ຈິງຈະເໝາະສົມ, ແຕ່ຖ້າຜິວຂາວ ຫລື ຂາວເຫລືອງ ໜ້າຜາກຕ້ອງກ້ວາງ ຈຶ່ງຈະຖືເປັນມົງຄົນດີ ນັ້ນເອງ.