ຄວາມເຊື່ອ

ດວງຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ ມີໂຊກລາບພໍປະມານ ໂຊກທາງດ້ານການເງິນ ພໍກິນພໍໃຊ້ 

ດວງຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ ມີໂຊກລາບພໍປະມານ ໂຊກທາງດ້ານການເງິນ ພໍກິນພໍໃຊ້

ສຳລັບທ່ານທີ່ເກີດວັນອັງຄານ : ມີຈິດໃຈກ້າແກ້ງບໍ່ຢ້ານເກງໃຜ ເປັນນັກຕໍ່ສູ້ ໃຈນັກຮົບ ໂມໂຫງ່າຍໃຈຮ້ອນ ອາລົມວູບວາບບໍ່ຍ້ອມໃຜ.

ມັກມີເລື່ອງຄັດແຍງ ໃຝ່ຮຽນຮູ້ນອກຕໍາລາຮຽນ ມານະບາກບັ່ນ ມັກສຽງ ອົດທົນດີ ດື້ດ້ານ ມັກເຊື່ອແຕ່ຄວາມຄິດຕົນເອງເປັນໃຫຍ່ ດຸດັນຕັດສິນໃຈໄວ ເປັນຄົນດຸດັນ ເປັນຄົນຕົງໆ ຈະລິດມາຍາບໍ່ເປັນ ບໍ່ມີເລ່ລ່ຽມ ບໍ່ມັກຢູ່ລາໆ ຂະຫຍັນບາກບັ່ນ ແຕ່ມັກວຽກສະບາຍ ຄົນເກີດວັນອັງຄານຈະມັກເອົາຄວາມຄິດຕົ້ນເອງເປັນໃຫຍ່ ແລະ ເຊື້ອໝັ້ນໂຕເອງ ແຕ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍເສຍໄດ້ຫລື ເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້ງ່າຍ ຄົນ

ເກີດວັນອັງຄານເຖິງຈະເຊື້ອ ຟັງຄວາມຄົນອື່ນບອກສອນຄົນອື່ນກໍຕາມ ແຕ່ພໍກັບໄປກໍມັກເອົາຄວາມຄິດຕົນເອງຄື່ເກົ່າ ດັ່ງນັ້ນ ມັກຈະແກ້ການເອົາຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງເປັນໃຫຍ່ກ່ວາຜູ້ອື່ນນັ້ນເອງ, ດວງຊະຕາດີມີໂຊກລາບພໍປະມານ ,ການງານ ເຮັດຫຍັງ ກໍພໍດີ ພໍກິນພໍໃຊ້ກັບວຽກ, ໂຊກທາງດ້ານການເງິນ ພໍປະມານ ພໍກິນພໍໃຊ້ ບໍ່ລຳບາກປານໃດ.