ຍິ່ງຍຶດຕິດຈະຍິ່ງທຸກ ຍິ່ງປ່ອຍວາງຈະຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເປັນສຸກ

ຍິ່ງຍຶດຕິດຈະຍິ່ງທຸກ ຍິ່ງປ່ອຍວາງຈະຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເປັນສຸກ

ຍິ່ງຍຶດຕິດຈະຍິ່ງທຸກ ຍິ່ງປ່ອຍວາງຈະຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເປັນສຸກ

ຄົນເຮົານັ້ນຖ້າໄປຍຶດຕິດກັບຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫເຮົາເປັນທຸກໃຈ ຊີວິດຂອງເຮົາກໍ່ຈະມີແຕ່ຄວາມທຸກ ແລະ ຄວາມເສຍໃຈ

ສິ່ງທີ່ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດກໍ່ຄື “ການປ່ອຍວາງ” ເຮົາຄວນທີ່ຈະຮູ້ຈັກການປ່ອນວາງແດ່ໃນຊີວິດ ບໍ່ແມ່ນໄປຍຶດຕິດກັບທຸກສິ່ງໄປຈົນໝົດ

ເພາະບາງເລື່ອງເຮົາກໍ່ຕ້ອງປ່ອຍມັນຜ່ານໄປ ຈະເກັບເອົາມາຄິດໝົດບາງທີມັນກໍ່ໍບໍ່ໄຫວດອກ

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍມີຄວາມສຸກ ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມທຸກ

ເຮົາກໍ່ຕ້ອງປ່ອຍມັນໄປ ຢ່າໄປຄິດເຖິງມັນ ແລ້ວເຮົາຈະມີຄວາມສຸກຍິ່ງຂື້ນ ຄົນຫຼາຍຄົນມົວແຕ່ໄປຍຶດຕິດກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເສຍໃຈ ຫຼື ມີຄວາມທຸກ

ນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຂົາຈຶ່ງມີແຕ່ຄວາມທຸກ ຫາຄວາມສຸກຈົນບໍ່ເຫັນ

ລອງປ່ອຍວາງເລື່ອງບໍ່ດີອອກໄປ ບາງທີອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າໄດ້

ທີ່ສຸດແລ້ວສຸກຫຼືທຸກມັນຢູ່ທີ່ເຮົາເລືອກເອງທັ້ງນັ້ນ ບໍ່ມີໃຜມາກຳນົດໃຫ້ເຮົາໄດ້.

 

ຂໍ້ຄິດ