ຍາມຊີວິດເຮົາຕົກອັບລຳບາກ ຈະຍັງມີຈັກຄົນທີ່ຍັງຢາກຄົບກັບເຮົາ

ຍາມຊີວິດເຮົາຕົກອັບລຳບາກ ຈະຍັງມີຈັກຄົນທີ່ຍັງຢາກຄົບກັບເຮົາ

ຍາມຊີວິດເຮົາຕົກອັບລຳບາກ ຈະຍັງມີຈັກຄົນທີ່ຍັງຢາກຄົບກັບເຮົາ

ຍາມທີ່ເຮົາຕົກອັບລຳບາກ ຈະມີໝູ່ຈັກຄົນທີ່ຍັງຢາກຄົບກັບເຮົາ

ຄົນເຮົາເວລາປະສົບຄວາມສຳເລັດ

ເວລາທີ່ມີເກືອບທຸກຢ່າງໃນຊີວິດ ທັງຊື່ສຽງ ກຽດຕິຍົດ ເງິນທອງ

ບໍ່ວ່າໃຜກໍຢາກທີ່ຈະຄົບຫາ ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ເວລາໄປໃສມາໃສມີແຕ່ຄົນຮູ້ຈັກ ແລະ ຢາກສະນິດ ສະເໝີ

ແຕ່ເວລາທີ່ຊີວິດຕົກອັບ ລຳບາກ ບໍ່ເຫຼືອຫຍັງໃນຊີວິດ ບໍ່ມີເງິນທອງ ເປັນຕົ້ນ

ຍັງຈະມີໝູ່ຄູ່ຈັກຄົນທີ່ຍັງຢາກຮູ້ຈັກເຮົາ ຢາກຄົບກັບເຮົາ ແມ້ກະທັງໝູ່ ແລະ ຄົນຮັກ

ການຈະເບີ່ງມິດແທ້ ຫຼື ຮັກແທ້ນັ້ນ

ສີ່ງໜື່ງທີ່ອາດວັດໄດ້ວ່າເຂົາຄົບກັບເຮົາດ້ວຍໃຈ

ນັ້ນກໍຄືເວລາທີ່ເຮົາລຳບາກ ເຂົາຈະບໍ່ຖີ້ມເຮົາ

ເຂົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຄຳແນະນຳ ຄຳປືກສາ ເທົ່າເຂົາເຮັດໄດ້

ບໍ່ແມ່ນວ່າຄົບແຕ່ຕອນມີ ເພື່ອຫວັງຜົນປະໂຫຍດຈາກກັນເທົ່ານັ້ນ

ຖ້າຫາກໃນຊີວິດນີ້ເຈົ້າຄົນທີ່ຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນຍາມລຳບາກ

ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າ ເຂົາຄືມິດແທ້

ຖ້າເປັນຄົນຮັກເຂົາກໍຈະໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເທົ່າຄວາມສາມາດ

ນັ້ນກໍຄືຮັກແທ້ ເຂົາຮັກແທ້ ໃນຍາມລຳບາກຈະບໍ່ຖີ້ມກັນ
ສ່ວນຄົນປະເພດຫວັງຜົນປະໂຫຍດ

ເມື່ອຮູ້ວ່າເຮົາລຳບາກເຂົາຈະຖອຍອອກມາທັນທີ ຈະເຮັດແບບຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກກັນມາກ່ອນ

ເພາະເຮົາ ບໍ່ມີເງິນຄືແຕ່ກ່ອນ ເຂົາຄົບເພາະຫວັງປະໂຫຍດ ໄດ້ກິນນຳເທົ່ານັ້ນ

ສະນັ້ນ ບົດຄວາມນີ້ຝາກໃຫ້ເປັນຂໍ້ຄິດ ວ່າຄົນທີ່ເຈົ້າຄົບຢູ່ຕອນນີ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນຮັກ ແລະ ໝູ່ເຂົາເປັນຄົນແນວໃດ

ພໍຈະຄົບຕໍ່ ຫຼື ຈະຢຸດສ່ຳນີ້ ເຈົ້າເອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ສຶກໄດ້ ແລະ ຕັດສິນໃຈໄດ້.

 

ຂໍ້ຄິດ