ບັນເທີງ

ຊີວິດຄູ່ຄືການໃສ່ໃຈກັນແລະກັນ ແຄກັນ ລຳບາກພຽງໃດ ກໍຈົ່ງຢ່າປ່ອຍມືກັນ

ຊີວິດຄູ່ຄືການໃສ່ໃຈກັນແລະກັນ ແຄກັນ ລຳບາກພຽງໃດ ກໍຈົ່ງຢ່າປ່ອຍມືກັນ

ຊີວິດຄູ່ຄືການໃສ່ໃຈກັນແລະກັນ ຕ້ອງຮູ້ຈັກເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ເພື່ອຄວາມຮັກຂອງເຮົາ ຈະໄດ້ຄົງຢູ່ໄປນານໆ

ອາດມີບ້າງຄັ້ງທີ່ຮູ້ສຶກທໍ້ ຂໍພຽງຢ່າປ່ອຍມື
ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຄຳນີ້ແຫລະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຮັກກັນຕັດສິນໃຈເລິກລາກັນໄປຢ່າງງ່າຍດາຍ

ເຮົາເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າແລະຄົນຮັກ ຍ່າງມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້ ຈຸດທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງເລີກລາກັນ ເພາະຕອນທຳອິດຕ່າງກໍ່ບອກວ່າ ພ້ອມຈະເບິ່ງແຍງກັນທຸກຢ່າງ

ເອົາໃຈໃສ່ກັນທຸກຢ່າງ ເບິ່ງເປົ້າຫມາຍທຸກຢ່າງໄປນຳກັນ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ມາເຖິງທາງຕັນ ລອງກັບມາທົບທວນກັນເບິ່ງອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ໃນເລື່ອງຮາວຄວາມຮັກຂອງເຮົາທັ້ງຫມົດ ແລ້ວຕອບຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ວ່າ
ເຮົາຍັງຮັກກັນຢູ່ບໍ່…

ຖ້າຄຳຕອບຄື ຍັງຮັກກັນຢູ່ ລອງປັບປ່ຽນຄວາມຄິດ “ເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ” ເພື່ອທີ່ຈະປະຄັບປະຄອງຄວາມຮັກ ໃຫ້ຫອມຫວານ ແລະ ຍາວນານຕໍ່ໄປ
ການຮູ້ຈັກເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົານັ້ນ

ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຄົນໃຈກວ້າງຂອງເຈົ້າ ວ່າເປັນຄົນບໍ່ເອົາຕົນເອງເປັນໃຫ່ຍຮູ້ຈັກຄິດຮອດໃຈຄົນອື່ນ ຮູ້ຈັກປຽບທຽບເບິ່ງວ່າ ຖ້າເຮົາເປັນເຂົາ
ເຮົາຈະຮູ້ສຶກແບບໃດ ເມື່ອຄົນມາເຮັດຫລືເວົ້າກັບເຮົາ ແບບທີ່ເຮົາກຳລັງຈະເຮັດຫລືກຳລັງເວົ້າອອກໄປ

ຫລາຍຄົນອາດຄິດວ່າ ກໍ່ເຮົາຮັກກັບໃຜ ເຮົາຄິດເຫັນ
ແບບໃດ ເຂົາກໍ່ຕ້ອງຄິດແບບນັ້ນ ຫລື ຄິດຄືກັນເຮົາ
ອັນນັ້ນເຂົ້າໃຈຜິດເດີ ເພາະໃນຄວາມຈິງອາດບໍ່ແມ່ນໄປຫມົດທຸກຢ່າງ ຫລື ທຸກເລື່ອງທີ່ຄົນຮັກຂອງເຮົາຈະຍອມ ການທີ່ຄູ່ຮັກ

ເຂົາຍອມເຈົ້າອາດເປັນເພາະຄຳວ່າ ຮັກ ກໍ່ໄດ້ ຈິ່ງບໍ່ຄິດທີ່ຈະຂັດໃຈແຕ່ຫາກເຮົາເຮັດແບບນີ້ຫລາຍໆ ອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍກັບຄວາມຮັກ ຂອງເຈົ້າກໍ່ໄດ້ເດີ ຄິດວ່າເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງເຮັດແບບນີ້ ການທີ່ຄົນສອງຄົນທີ່ຕ່າງ
ພໍ່ຕ່າງແມ່ ຕ່າງການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູມາອັນນີ້ ເປັນສິ່ງທຳອິດທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈເດີ

ຖ້າເຮົາຮຽນຮູ້ເຖິງຈິດໃຈ ເຂົາວ່າເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງເຮັດແບບນີ້ ພຶດຕິກຳຂອງເຂົາເປັນແບບນີ້ ຄືຮູ້ທີ່ມາທີ່ໄປຂອງການກະທຳຂອງເຂົາ ເຮົາຈະບໍ່ໂກຮດເຂົາເລີຍ ໃນຂະນະດຽວກັນເຮົາກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຕົວເຮົາເອງດ້ວຍ
ຕ້ອງເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເກີດຈາກຄົນສອງຄົນ
ຕ້ອງຮູ້ຈັກສັງຄົມຂອງເຂົາ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າຮູ້ຈັກສັງຄົມຂອງເຮົາ

ໂດຍສະເພາະຄົນສະຫນິດທີ່ຢູ່ແວດລ້ອມກັນ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນສັງຄົມເພື່ອນ ຄອບຄົວ ເພື່ອຮ່ວມງານ ຄວນທຳຄວາມຮູ້ຈັກໄວ້ ຕ່າງຄົນຕ່າງຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ສັງຄົມຂອງກັນວ່າເປັນແບບໃດ ບໍ່ແມ່ນຕ້ອງຕິດຕາມກັນໄປທຸກຄັ້ງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົາອຶດອັດ

ຄົນຮັກກັນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປໃສນຳກັນຕະຫລອດ
ໃນທຸກໆທີ່ຫລືບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາບໍ່ສົນໃຈເລີຍວ່າເຂົາຈະໄປໃດ ກັບໃຜ ຄວນພໍດີໆເຊັ່ນຖ້າເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກເພື່ອຂອງເຮົາເລີຍອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກ ລະຫວ່າງເຮົາສອງຄົນມັນຂາດຫາຍໄປ

ໃນເວລາລົມກັບເລື່ອງເພື່ອນ ກໍ່ມັກຈະຕໍ່ກັນບໍ່ຄ່ອຍຕິດເວລາເຂົາໄປໃສກັບເພື່ອນກໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຮົາໄປນຳ ໃຫ້ເຈົ້າຄິດພຽງວ່າ ການທີ່ເຂົາກັບໄປພົບເພື່ອນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮັກເຈົ້ານ້ອຍລົງ ຖ້າເຂົາຍັງຄົງຊື່ສັດ ຍັງເປັນຫ່ວງເຈົ້າຢູ່.

ການເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ຫລາຍໆເລື່ອງເກີດຈາກຄົນສອງຄົນ ທັ້ງເລື່ອງງານ ເພື່ອນ ຄອບຄົວເຮົາຕ້ອງ
ຖ້າເຮົາເຮັດຫຍັງບໍ່ດີອອກໄປ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງຮ້າຍຄຽດບໍ່ໄດ້ເບິ່ງຕົວເອງເປັນສູນການງໄປຊະທຸກຢ່າງຕ້ອງຍອມຮັບທຳມະຊາດຂອງອີກຝ່າຍດ້ວຍຫົວໃຈບໍລິສຸດແລະປ່ອຍວາງ ພະຍາຍາມເຮັດຕ້ອງໃຫ້ກາຍເປັນເຢັນ

ເລື່ອງໃຫ່ຍ່ໃຫ້ເປັນເລື່ອງນ້ອຍ ເມື່ອເປີດໃຈຍອມຮັບກໍ່ຈະເຂົ້າໃຈເມື່ອເຂົ້າໃຈ ແມ້ເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ
ກໍ່ຄິດວ່າເຮົາເອງກໍ່ຄົງມີເລື່ອງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຂົາເຊັ່ນກັນ
ຖ້າຮັກກັນແລ້ວ ໃຈເຮົາກໍ່ຄືດວງໃຈດວງດຽວກັນ
ເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ແລ້ວຮັກຂອງເຈົ້າກໍ່ຈະຫອມຫວານຊວນອິດສາເລີຍລ່ະ

ອ່ານແລ້ວສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍຂອບໃຈ.