ຈົ່ງເພີ່ງພາຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ ແມ້ໃນມື້ທີ່ບໍ່ມີກຳລັງໃຈຈາກໃຜກໍຕາມ

ຈົ່ງເພີ່ງພາຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ ແມ້ໃນມື້ທີ່ບໍ່ມີກຳລັງໃຈຈາກໃຜກໍຕາມ

ຈົ່ງເພີ່ງພາຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ ແມ້ໃນມື້ທີ່ບໍ່ມີກຳລັງໃຈຈາກໃຜກໍຕາມ

ທຸກຄົນຕ່າງກໍ່ເຄີຍຜ່ານຊ່ວງທຸກ ແລະ ສຸກມາດ້ວຍກັນທັ້ງນັ້ນທີ່ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເຮົາຈະຜ່ານມັນໄປໄວຫລືຊ້າກໍ່ເທົ່ານັ້ນເອງ ແລະ ນີ້ກໍຄື 6 ຂໍ້ ທີ່ເຮົາຢາກໃຫ້ທ່ານໄດ້ອ່ານ ກ່ຽວກັບ ມື້ທີ່ທ່ານຕົກຕ່ຳທີ່ສຸດຈົນບໍ່ມີຫົນທາງອື່ນອີກທີ່ຈະກ້າວຍ່າງ ລອງອ່ານບົດຄວາມນີ້ເບິ່ງ ມັນອາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ :

1. ບໍ່ມີໃຜຢູ່ກັບເຮົາໄດ້ຕະຫລອດໄປ : ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ເວລາມັກພາກໃຜຫຼາຍໆ ຄົນໃຫ້ຍ່າງອອກໄປຈາກຊີວິດ ໃນແບບທີ່ເຮົາເອງກໍ່ບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງຕົວກັນຢູ່ສະເໝີ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ໃນບາງເທື່ອ ຄວາມຮູ້ສຶກເຫງົາອ້າງວ້າວທັງຫລາຍຈະກໍ່ຕົວ ພາຍໃນຈິດໃຈ ຈົນເຮັດໃຫ້ຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມອ່ອນແອທີ່ມີ
ດັ່ງນັ້ນ ການໃຊ້ຊີວິດຄົນດຽວໃຫ້ເປັນ ຄືເລື່ອງສຳຄັນອີກເລື່ອງຫນຶ່ງ ທີ່ຄົນເຮົາຈະຕ້ອງຫັດຮຽນຮູ້ເອົາໄວ້.

2. ເອົາແນ່ເອົານອນບໍ່ໄດ້ກັບໃຈຂອງຄົນອື່ນ
ເພາະໃຈຄົນເຮົາສາມາດປ່ຽນໄປຢ່າງ ເອົາແນ່ເອົານອນຫຍັງບໍ່ໄດ້ໃນທຸກວິນາທີ ແລະ ເຮົາບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮັບຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າເມື່ອເຖິງຈຸດໆ ຫນຶ່ງຂອງຊີວິດ ໃຜແດ່ທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ຄຽງຂ້າງໄປຕະຫລອດ ການຕຽມພ້ອມຮັບມືກັບຄວາມປ່ຽນແປງຫລາຍໆ ຢ່າງຈຶ່ງອາດມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງທີ່ຕ້ອງ ປະເຊີນຫນ້ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກເກີນຮັບມືໄຫວ.

3. ບໍ່ຕ້ອງເປັນພາລະຫລືສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ກັບໃຜ ໃນແງ່ຂອງຄວາມເປັນຈິງຄື ຄົນເຮົາຄວນຫັດໃຊ້ ສະມັດຕະພາບທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວເອງ ຫລື ຊ່ວຍເຫລືອຕົວເອງ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ເສຍກ່ອນ ແລະ ເມື່ອບໍ່ໄຫວຫໍືຄິດວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຄ່ອຍຫັນຫນ້າໄປເພິ່ງພາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຄົນອື່ນ ເຊິ່ງການກະທຳເຊັ່ນນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງ ຄຸນຄ່າທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວເອງຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

4. ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ການໄດ້ເຮັດຫຍັງດ້ວຍຕົວເອງແຄ່ພຽງຄົນດຽວ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມເປັນອິດສະຫລະ ແລະສາມາດໃຊ້ຊີວິດໃນແບບທີ່ຕ້ອງການໄດ້  ຢ່າງເຕັມທີ່ແລະບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ ຫລືເປັນກັງວົນວ່າໃຜຈະຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດ ຖືເປັນການສ້າງຄວາມສຸກງ່າຍໆ ໃຫ້ກັບຕົວເອງໄດ້ອີກໃນອີກຫົນທາງຫນຶ່ງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເດືອດຮ້ອນໃຜອີກດ້ວຍ.

5. ເຂັມແຂງຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄົນເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ດີ ແລະ ເຂັມແຂງຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຍໄດ້ກ້າວຜ່ານ ອຸປະສັກແລະບັນຫາຕ່າງໆ ໄປດ້ວຍຕົວເອງແຄ່ພຽງລຳພັງ ບາງທີ່ການຢູ່ຕົວຄົນດຽວ ຫລື ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຄົນດຽວໄດ້ ຈຶ່ງອາດຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເບິ່ງບໍ່ດີຫລາຍສະເຫມີໄປ ເພາະໃນບາງຄັ້ງບົດຮຽນທັງຫມົດຂອງຊີວິດ ກໍ່ອາດຈະໄດ້ມັນມາຈາກປະສົບການເຫລົ່ານີ້.

6. ຢ່າໄວ້ໃຈໃນຕົວຂອງຄົນອື່ນຫລາຍກວ່າຕົວເອງ
ເຖິງວ່າຕອນນີ້ເຮົາຈະຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ແຕ່ໃຫ້ທ່ອງຂຶ້ນໃຈໄວ້ວ່າ ຈັກມື້ຫນຶ່ງເຮົາກໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້
ແລະສາມາດເກັ່ງຂຶ້ນກ່ອນເຂົາໄດ້ ໃຫ້ເຮົາເຊື່ອໃນຕົວເອງໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວ ຄົນທີ່ເພິ່ງພາໄດ້ດີທີ່ສຸດນັ້ນ ກໍ່ຄືຕົວເຮົາເອງ.

ອ່ານແລ້ວ ສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌.

 

ຂໍ້ຄິດ