ຈົ່ງເຊື່ອຟັງເມຍແລ້ວຊີວິດຈະ ຈະເລີນໆຂື້ນ ການຖືກເມຍຈົ່ມເປັນລາບອັນປະເສີດ

ຈົ່ງເຊື່ອຟັງເມຍແລ້ວຊີວິດຈະ ຈະເລີນໆຂື້ນ ການຖືກເມຍຈົ່ມເປັນລາບອັນປະເສີດ

ຈົ່ງເຊື່ອຟັງເມຍແລ້ວຊີວິດຈະ ຈະເລີນໆຂື້ນ ການຖືກເມຍຈົ່ມເປັນລາບອັນປະເສີດ

ມີຫລາຍຄົນບອກວ່າການເມຍຈົ່ມເປັນລາກອັນປະເສີດ ອັນນີ້ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນແທ້ຫລາຍພຽງໃດ ຜູ້ຂຽນເອງເຄີຍໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆ ຈາກລຸ້ນອ້າຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ກ່າວໄວ້ເປັນປະຈຳ

ຫລັງຈາກທີ່ເມຍໂທມາຫາດົນປານໃດບໍ່ຮູ້ວ່າລົມຫຍັງກັນ ແຕ່ພໍກັບມາກໍ່ຈະກ່າວຄຳນີ້ ແລະ ຜົວອີກຫລາຍຄົນ ກໍ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ເຊັ່ນກັນ ໃຜເຄີຍໄດ້ຍິນແດ່ ຫລື ເປັນພຽງຂໍ້ອ້າງແກ້ເຂີນເພາະຢ້ານເພື່ອນເວົ້າກວນວ່າ ເປັນຄົນຢ້ານເມຍ

ແລ້ວມີຄຳຖາມທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢ້ານເມຍ ຕັ້ງແຕ່ຜູ້ຂຽນຫຍັງເດັກໆໄດ້ຍິນຜູ້ໃຫ່ຍລົມກັນ ຜູ້ຂຽນເອງ ກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈຄຳຖາມນີ້

ມີຜູ້ຕອບຫລວງຫລາຍທາງຂໍເອົາມາເລົ່າໃຫ້ກັນຟັງ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະປະກອບການຕັດສິນໃຈ

ຂອງຄຸນຜົວຕໍ່ໄປ ນອກຈາກນີ້ບ ບົດຄວາມນີ້ ຍັງຈະກ່າວເຖິງປະໂຫຍດຂອງ ການຈົ່ມອີກດ້ວຍ ບອກເລີຍວ່າຄິດບໍ່ເຖິງແນ່ນອນ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢ້ານເມຍມີຄົນນຶ່ງຕອບວ່າ…
ເພາະເຂົາເປັນຕາຢ້ານ ແລ້ວເພື່ອນສະມາຊິກກໍ່ຊຳກັນທັ້ງວົງ ບໍ່ຮູ້ຕາຢ້ານແບບໃດ ອັນນີ້ຕ້ອງພັນລະນາຕໍ່
ມີອີກຄົນໜຶ່ງຕອບອີກວ່າ..

ບໍ່ໄດ້ຢ້ານດອກເດີ ແຕ່ເກງໃຈ ເຮົາເກງໃຈເຂົາຍົກຍ່ອງເຂົາແລ້ວກໍ່ມີສຽງອີ້ວໆໆໆໆໆ ກັນທັງວົງອີກລະ ໃນຂະນະດຽວກັນຄຸນເມຍທີ່ນັ່ງຂ້າງກໍ່ຍິ້ມໃຫ້ກັບຄຳຕອບ ອີກໜຶ່ງຄຳຕອບ

ບອກວ່າ ຢ້ານເມຍ ເພາະພໍ່ພາຢ້ານ ອ້າຍພາຢ້ານ ໝູ່ພາຢ້ານ ຮູ້ສຶກວ່າ ຄຳຕອບນີ້ຄົນຟັງໃນຂະນະນັ້ນຕົບມືໃຫ້ສຽງດັງ

ຄົນໜຶ່ງຕອບວ່າ ຢ້ານເມຍ ແລ້ວຈະຈະເລີນ ອັນນີ້ແທ້ທ ເດີ ຂ້ອຍຂໍຢືນຢັນ ຂ້ອຍເຊື່ອ ຂ້ອນຮຽນມາ (ເນັ້ນສຽງ) ຄົນຟັງຕ່າງຍົກນິ້ມຫົວແມ່ມືໃຫ້
ສ່ວນອີກຄົນໜຶ່ງຕອບວ່າ

ເພາະເຂົາຈົ່ມເກັ່ງ ຈົ່ມໃຫ້ເຮົາແບບຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ຢຸດບໍ່ຫຍ່ອນ ໄປໃສ ກໍ່ຈົ່ມໃຫ້ເຮົາຍັງບໍ່ພໍເດີ ຈົ່ມໃຫ້ໝາແມວອີກດ້ວຍຊຶ່ງສ້າງຄວາມຕົກຕະລຶງ ໃຫ້ຜູ້ຟັງໃນຂະນະນັ້ນຫລາຍ

ສຄຸນຜົວທັງຫລາຍ ຕ່າງແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນວ່າເປັນຫຍັງ ຄຸນເມຍຂອງເຮົາຈົ່ມເກັ່ງຂຶ້ນທຸກມື ແຕ່ກ່ອນບໍ່ເຫັນຈະຈົ່ມເລີຍ ອັບເວລ ຕະຫລອດ ກໍເພາະເຂົາຄົງຫ່ວງເຮົາ

ເຂົາຄົງຢາກໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ຢາກໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ ຢາກໃຫ້ຄຸນສາມີປະຕິບັດຕົວດີໆ ແລະ ອີຫລາຍເຫດຜົນຕ່າງໆ ທີ່ແລກປ່ຽນກັນ ຊຶ່ງແນ່ນອນ ການຈົ່ມນັ້ນ ມີປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງ ຢ່າງເຊັ່ນ

ການຈົ່ມເປັນການສະແດງເຖິງໄວວຸດທິ ຊຶ່ງຈະມີຄຳເວົ້າໃຫ້ໄດ້ຍິນມາຕະຫລອດວ່າ ຄົນແກ່ນັ້ນຂີ້ຈົ່ມ ດັ່ງນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດໄດ້ວ່າ

ອາຍຸຫລາຍແລ້ວ ຄວນເບິ່ງແຍຕົວເອງຫລາຍຶຂ້ນ ເຮັດສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດການຈົ່ມ ເປັນການເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປົກປ້ອງ ແລະປ້ອງກັນ ສິ່ງຕ່າງໆ

ທີ່ບໍ່ດີໃນຄອບຄົວ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ບອກຄົນຜົວວ່າ ຂ້ອນເຕືອນເຈົ້າແລ້ວເດີ ເປັນການບໍລິຫານສະໝອງ ໃຫ້ຄິດ ໄດ້ເຮັດວຽກຕະຫລອດເຮັດໃຫ

ຄວາມຈຳດີ ບໍ່ຫລົງລືມ ເພາະຫາເລື່ອງຄິດຢ່າງສ້າງສັນ ມາເວົ້າໃຫ້ຕະຫລອດ ການຈົ່ມເປັນການບໍລິຫານໃບໜ້າອອກກຳລັງກາຍກ້າມເນື້ອໃບໜ້າ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງອ່ອນກວ່າໄວ້ ບໍ່ມີຮິ້ວຮ້ອຍ ເບິ່ງເດັນຂຶ້ນງາມວັນງາມຄືນອີກດ້ວຍ

ການຈົ່ມເປັນການຜ່ອນຄາຍ ຄາຍຄຽດ ມີເລື່ອງຫຍັງໜັກໆ ກໍ່ໄດ້ເວົ້າໄດ້ລະບາຍ ການຈົ່ມເປັນການໃຊ້ສຽງເວົ້າຕະຫລອດເວລາ ປຽບສະເໝືອນສຽງເພງ ເຮັດໃຫ້ຄຸນສາມີບໍ່ເຫງົານັ້ນລະ

ການຈົ່ມ ຊ່ວຍສ້າງຈິນຕະນາການ ເພາະຈາກພາບທີ່ເຫັນ ເດົາເຫດການຈາກຄົນຜົວ ກໍ່ສາມາດເລົ່າເປັນເຮື່ອງລາວໄດ້ ຄືດັ່ງພາບພະຍົນ

ຈຶ່ງຖືເປັນການສ້າງຈິນຕະນາການໄດ້ຢ່າງດີ ຮູ້ແບບນີ້ ຄຸນຜົວ ຫລື ຄຸນພໍ່ບ້ານທັງຫລາຍຄວນດີໃຈແດ່ເດີ ເພາະການທີ່ຄຸນເມຍ ຈົ່ມມີປະໂຫຍດຫລາຍ ແບບຄາດບໍ່ເຖິງ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.

 

ไม่มีหมวดหมู่