ຈົ່ງພູມໃຈກັບສີ່ງທີ່ຕົນມີ ຢ່າໄປຄາດຫວັງວ່າຄົນອື່ນຈະດີກັບເຈົ້າຫຼາຍເລີຍ ແລ້ວເຈົ້າຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ

ຈົ່ງພູມໃຈກັບສີ່ງທີ່ຕົນມີ ຢ່າໄປຄາດຫວັງວ່າຄົນອື່ນຈະດີກັບເຈົ້າຫຼາຍເລີຍ ແລ້ວເຈົ້າຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ

ຈົ່ງພູມໃຈກັບສີ່ງທີ່ຕົນມີ ຢ່າໄປຄາດຫວັງວ່າຄົນອື່ນຈະມາດີກັບເຈົ້າຫຼາຍເລີຍ ແລ້ວເຈົ້າຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ

ໃນຄວາມຮູ້ສຶກ ທຸກ, ເຫງົາ, ເສົ້າ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຈິດໃຈເຮົາແທ້ຈິງແລ້ວ ວິທີການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຄືການແກ້ທີ່ໃຈຂອງເຮົາເອງ ເພາະເຖິງວ່າຄົນອື່ນຈະຄອຍບອກ ຫຼື ຊື່ນຊົມວ່າຊີວິດເຈົ້າດີ

ຊີວິດເຈົ້າໜ້າອິດສາພຽງໃດ ແຕ່ຫາກຕົວເຈົ້າເອງຍັງຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງເປັນ ຫຼື ມີຢູ່ເຈົ້າກໍ່ທຸກໃຈ

ຢູ່ດີໃນທາງກົງກັນຂ້າມເຖິງແມ່ນວ່າຄົນຮອບຂ້າງ
ຈະເບິ່ງວ່າຊີວິດເຈົ້າຊ່າງໜ້າເສົ້າ ຖືກຄົນຮັກຖິ້ມ

ເຈົ້ານາຍບໍ່ມັກ ແຕ່ຫາກໃຈເຈົ້າບໍ່ທຸກນຳເສຍຢ່າງຄວາມສຸກ ແລະ ຮອຍຍິ້ມ

ກໍຈະຍັງຄົງປາກົດຢູ່ບົນໃບໜ້າເຈົ້າໄດ້ສະເໝີ ແລະ ຫາກມື້ນີ້ເຈົ້າກຳລັງຮູ້ສຶກເປັນທຸກ ຫຼື ຜິດຫວັງຈາກສິ່ງຕ່າງໆ

ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເປັນຈິງທຸກຢ່າງໃນຊີວິດດ້ວຍການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊີ່ງວ່າ

ສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນແລ້ວບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງດີ ຫຼື ເລື່ອງຮ້າຍເລື່ອງເຫຼົ່ານັ້ນມັນຜ່ານໄປແລ້ວ

ເຮົາບໍ່ສາມາດຈະປ່ຽນແປງຫຍັງໄດ້ ເກັບເອົາມາຄິດ ແລະ ຍຶດຕິດກໍ່ຈະມີແຕ່ທຸກສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄື

ເຮັດປັດຈຸບັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ລວມເຖິງສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ຕົວເອງໃນທຸກມື້ດ້ວຍການ

ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ ດ້ວຍການຮັກ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເອງວ່າຕົວເອງມີດີພໍ ເຮົາຄູ່ຄວນກັບຄວາມສຳເລັດແລະ ສິ່ງດີໆສະເໝີ

ເບິ່ງຄົນອື່ນໃນແງ່ດີ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ທີ່ສວຍງາມ ຢ່າເອົາແຕ່ຄິດເຖິງເລື່ອງຮ້າຍໆ ຫຼື ເບິ່ງວ່າຄົນອື່ນບໍ່ດີໄປເສຍໝົດ

ມີຄວາມຫວັງຢູ່ສະເໝີ ເພາະຄວາມຫວັງເປັນສິ່ງລໍ່ລ້ຽງຈິດໃຈມະນຸດ

ໃຫ້ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມພຽນພະຍາຍາມເຊິ່ງຄວາມຫວັງ ຫຼື ຄວາມໃຝ່ຝັນດີໆ

ກໍຊ່ວຍສ້າງຄວາມສຸກໃນຊີວິດໃຫ້ກັບເຈົ້າໄດ້ ຫັດທີ່ຈະໃຫ້ກຳໃຈຕົວເອງໃຫ້ຫົວໃຈບໍ່ຈົນມຸມ

ຮັກຕົວເອງໃຫ້ເປັນ ຄົນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄົນທີ່ສຸກກັບເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄົນທີ່ທຸກກັບເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄົນທີ່ຢູ່ກັບເຮົາໄປຈົນວັນຕາຍ

ຄົນໆນັ້ນບໍ່ແມ່ນໃຜ ຄົນໆນັ້ນຄື ຕົວຂອງເຮົາເອງ ບໍ່ມີໃຜຢູ່ຄຽງຂ້າງ ບໍ່ມີໃຜເບິ່ງເຫັນ

ບໍ່ມີໃຜເຂົ້າໃຈ ບໍ່ມີໃຜມາຮັກມາມັກ ບໍ່ມີໃຜຄອຍປອບ ບໍ່ເປັນຫຍັງ

ແມ່ນຫຍັງກະທົບກໍ່ບໍເປັນຫຍັງ ຈົ່ງຫັດທີ່ຈະໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົວເອງໃຫ້ເປັນ ແລະ ກອດຕົວເອງແນບໆ ໃນມື້ທີ່ບໍ່ມີໃຜ ເພາະຄົນທີ່

ຈະຢູ່ກັບເຮົາໄປຕະຫຼອດກໍ່ຄືຕົວເຮົາເອງ ບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນຄົນໄກ

ຫາກເຈົ້າບໍ່ຮັກຕົວເອງແລ້ວໃຜຈະມາຮັກເຈົ້າ ຊີວິດມັນກໍ່ມີເທົ່ານີ້ແລະ ສູ້ໆເດີເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້.

 

ບັນເທີງ