ຈະເລືອກໃຜດີ ? ລະຫວ່າງຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ກັບ ຄົນທີ່ຮັກເຮົາ

ຈະເລືອກໃຜດີ ? ລະຫວ່າງຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ກັບ ຄົນທີ່ຮັກເຮົາ

ຈະເລືອກໃຜດີ ? ລະຫວ່າງຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ກັບ ຄົນທີ່ຮັກເຮົາ

ເມື່ອເວົ້າເລື່ອງຄວາມຮັກ ຫຼາຍຄົນຄົງເຄີຍມີ ຢູ່ໃນໃຈສະເໝີ ບາງຄົນໄດ້ຮັກ ໄດ້ຄົບ ແລະ ບາງຄົນໄດ້ແຕ່ຮັກ ແຕ່ບໍ່ມີສິດຄົບກັນ

ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ຄືຄົນທີ່ເຮົາໃສ່ໃຈທຸກເວລາ ແຕ່ສີ່ງທີ່ບໍ່ຄັກຄື ຕະຫຼອດເວລານັ້ນເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາ

ສ່ວນຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ຄືຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍນຶກເຖີງ ແຕ່ມີສີ່ງໜື່ງສາມາດບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຂົາຮັກເຮົາ ເຂົາບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ເສຍໃຈ ຄືກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກ (ສະເພາະບາງຄູ່ບາງຄົນ)

ຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ຄື ຄົນທີ່ແມ່ນສຳລັບເຮົາ ແຕ່ບາງຄັ້ງເຮົາກັບຮູ້ສຶກບໍ່ແມ່ນ

ສ່ວນຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ຄືຄົນທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າເຮົາຮູ້ຈັກເຂົາດີ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວ ເຮົາກັບບໍ່ຮູ້ຈັກເຂົາເລີຍ

ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ຄືຄົນທີ່ເຮົາພ້ອມຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ ແຕ່ສີ່ງທີ່ເຮົາໃຫ້ເຂົາບໍ່ເບີ່ງ ບໍ່ໃສ່ ບໍ່ສົນໃຈ

ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ຄືຄົນທີ່ຢູ່ນຳແລ້ວມີຄວາມສຸກ ແຕ່ເວລາທີ່ເຮົາທຸກກັບຫາເບີ່ງເຂົາບໍ່ເຫັນ

ຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ຄືຄົນທີ່ເຮົາພຽງເບີ່ງຜ່ານ ແຕ່ເຂົາກັບເບີ່ງເຮົາຢ່າງໃສ່ໃຈ ດູແລ ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ

ຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ບໍ່ພະຍາຍາມເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກ ແຕ່ເຂົາພະຍາຍາມທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບເຮົາ

ຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ຄືຄົນທີ່ເຮົາອາດບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່ເຂົາກັບໃຫ້ສີ່ງລ້ວນແຕ່ຄ່າ ແລະ ສຳຄັນໃຫ້ເຮົາ

ຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ຄືຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍແນມໜ້າເວລາເຮົາມີຄວາມສຸກ ແຕ່ເວລາທຸກ ເຂົາກໍຈະເຝົ້າຕາມເຮົາຄືກັບເງົາ

ສະນັ້ນ “ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ” ກັບ ” ຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ຈະເລືອກໃຜດີ ອັນນີ້ໃຫ້ເຈົ້າເອງເປັນຄົນຕັດສິນໃຈ ໃຊ້ຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ

ແຕ່ຖ້າວ່າ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ກັບ ຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ຄືຄົນດຽວກັນກໍຄົງຈະດີຫຼາຍ ໃນຊີວິດຄົນໜື່ງ ບາງຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ພົບ

ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງສ່ວນໃຫຍ່ ຄົງຍາກຈະໄດ້ພົບຄົນແບບນັ້ນ ສຸດທ້າຍກໍຄືວ່າ ຈະເລືອກໃຜດີ ຂື້ນກັບເຈົ້າເອງຈະຕັດສິດໃຈເລືອກໃຜດີ.

 

ບັນເທີງ