ຂ່າວ

ງານບຸນປະເພນີ ວັດພູຈຳປາສັກ ຈະຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-28 ມັງກອນ 2021

ງານບຸນປະເພນີ ວັດພູຈຳປາສັກ ຈະຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-28 ມັງກອນ 2021

ງານບຸນປະເພນີ ວັດພູຈຳປາສັກ ມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີ່ສອງ ຂອງ ສປປລາວ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-28 ມັງກອນ 2021

ໂດຍໃນປີນີ້ ໄລຍະເວລາຂອງການຈັດງານ ຈະສັ້ນລົງ ເນື່ອງຈາກອິດທິພົນ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ແຕ່ຈະຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ທີ່ຖ່າຍທອດ ສືບຕໍ່ມາ ແຕ່ບູຮານນະການ ເຊັ່ນ ພິທີໃສ່ບາດ, ໄຫວ້ທາດ ແລະ ແຫ່ວຽນທຽນ ເປັນຕົ້ນ.

.

.

.

.

.

ຂໍຂອບໃຈ.