ບັນເທີງ

ຄ່າຂອງຄົນບໍ່ໄດ້ວັດກັນທີ່ ການມີຄູ່ ຫຼື ໂສດ ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ວ່າ ໃຜຈະມີຄສາມສຸກ ໃຜທຸກ ຫຼາຍກວ່າກັນ ຕ່າງຫາກ

ຄ່າຂອງຄົນບໍ່ໄດ້ວັດກັນທີ່ ການມີຄູ່ ຫຼື ໂສດ ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ວ່າ ໃຜຈະມີຄສາມສຸກ ໃຜທຸກ ຫຼາຍກວ່າກັນ ຕ່າງຫາກ

ຍິ່ງໂສດດົນ ເຈົ້າຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ຮັກຄົນຍາກ ສ່ວນໜຶ່ງເພາະ ບໍ່ຢາກເຈັບຫຼືບໍ່ຢາກທຸກ ເພາະໃຜອີກ ອີກສ່ວນມາຈາກ ການຍິ່ງໃຊ້ຊີວິດ ຄົນດຽວໄປດົນໆ ແລ້ວສາມາດມີຄວາມສຸກໄດ້ ເຈົ້າອາດມີຄວາມເຫງົາໄດ້ແດ່

ຢາກມີໃຜໃຫ້ອ້ອນແດ່ ຢາກມີໃຜໃຫ້ຊົບໄຫຼ່ແດ່ ຢາກມີໃຜໃຫ້ກຸມມືກັນຍ່າງຄຽງຂ້າງກັນແດ່ ແຕ່ຂະນະດຽວກັນ ກໍຄົງບໍ່ຢາກເສຍນໍ້າຕາ ເພາະໃຜອີກ ຖ້າບໍ່ຢາກເຈັບເພາະໃຜອີກ

ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍ ການເຮັດຕົວເປັນແມ່ເຫຼັກດຶງດູດຄູ່ບຸນເຂົ້າມາ ດ້ວຍການຄິດດີ ທຳດີ ເວົ້າດີ ສັ່ງສົມບຸນໄປເລື້ອຍໆ ບຸນນັ້ນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາ ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກ

ຢູ່ກັບກັບຕົວເອງໄດ້ ກະແສຂອງຄວາມສຸກເຢັນຈາກໃຈເຮົາ ຍ່ອມດຶງດູດຄົນເຢັນໆ ເຂົ້າມາສ້າງຄວາມສຸກຮ່ວມກັນ ຕ່າງຈາກກະແສຂອງຄົນໂສດ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຈິດໃຈແຫ້ງແລ້ງ

ທີ່ຖ້າການເຕີມເຕັມ ຈາກຄົນອື່ນ ຈຶ່ງມັກດຶງດູດ ຄົນທີ່ມີຄວາມຂາດ ເຂົ້າມາຄືກັນຫຼາຍກວ່າ ສຸດທ້າຍ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະພົບຄົນຮັກ ທີ່ດີຫຼືບໍ່ ເຈົ້າກໍຕ້ອງຢູ່ກັບຕົວເອງຢູ່ດີ

ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າວັດກັນທີ່ໂສດ ຫຼື ບໍ່ໂສດ ແຕ່ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ການມີຄວາມສຸກ ຫຼື ບໍ່ ສຸກຫຼາຍກວ່າກັນ ສຳຫຼັບຄົນທີ່ມີຄູ່ ການມີຄວາມຮັກທີ່ດີ ຄວນເປັນໄປໃນທາງ ທີ່ຊ່ວຍກັນສົ່ງເສີມ ໃນທາງບຸນກຸສົນ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຂອງສະຕິປັນຍາເພາະເມື່ອມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການສັ່ງສົມບຸນກຸສົນແລ້ວ

ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມມີຄວາມສຸກຢູ່ກັບຕົວເອງ ເມື່ອເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບໄດ້ວ່າ ທຸກສິ່ງບໍ່ທ່ຽງ ຈິດໃຈຍ່ອມຈະບໍ່ທຸກຫຼາຍ ບໍ່ດິ້ນລົນ ທຸລົນທຸລາຍຫຼາຍ ເມື່ອເກີດເຫດການທີ່ຄວນຈະທຸກ

ມື້ໃດທີ່ຄວາມບໍ່ທ່ຽງ ໄດ້ມາພາເຂົາຈາກໄປ ເຮົາຈະສາມາດມີຊີວິດຕໍ່ໄປໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເບິກບ່ານ ແມ້ວ່າມື້ນັ້ນ ຈະບໍ່ມີເຂົາຢູ່ນຳແລ້ວກໍຕາມ

ສະນັ້ນຈື່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄ່າຂອງຄົນບໍ່ໄດ້ວັດກັນທີ່ ການມີຄູ່ ຫຼື ໂສດ ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ວ່າ ໃຜຈະມີຄສາມສຸກ ໃຜຈະມີຄວາມທຸກ ຫຼາຍກວ່າກັນ ຕ່າງຫາກ ໃນການໃຊ້ຊີວິດ.