ຄວາມເຊື່ອ

ຄົນເກີດວັນທິດ ຊ່ວງອາຍຸ 15,20,28,32,45,55 ປີ ເປັນຊ່ວງທີ່ ມະຫາໂຊກລາບ ແລ່ນໂຮມຕ້ອນ

ຄົນເກີດວັນທິດ ຊ່ວງອາຍຸ 15,20,28,32,45,55 ປີ ເປັນຊ່ວງທີ່ ມະຫາໂຊກລາບ ແລ່ນໂຮມຕ້ອນ

ຍິງຊາຍໃດເກີດໃນວັນອາທິດນີ້ ມີຈິດໃຈມັກງ່າຍ ເຮັດຄຸນກັບຄົນອື່ນເໝືອນດັ່ງຖິ້ມຂອງລົງນ້ຳ ຈະມີຜູ້ໃຫຍ່ເປັນຜູ້ອຸປະຖຳເຈລະຈາດີເລີດ ບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມຜິດ ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ເພື່ອນຝູງບໍ່ມີຄຳວ່າເສຍດາຍເປັນຄົນຈິງໃຈ ແລະຈິງຈັງ ເລື່ອງໜ້າທີ່ການງານລະອຽດຮອບຄອບ ເປັນຊາຍກໍ່ມັກຈະມີຈິດໃຈເມຕຕາ ທຳມາຄ້າຂຶ້ນ ເຮັດທຸລະກິດແມ່ນດີຫຼາຍ ເປັນຍິງ ໃນການຮຽນ ແມ່ນມີຄວາສະຫຼາດ ເຂົ້າໃຈໄວ ເຮັດຕາມຫຼັງໄດ້ ແຕ່ມັກຈະເສຍຍ້ອນ ຂາດພິຈາລະນາໄປກັບໝູ່ ຕາມການທຳນາຍ

ອາຍຸ 6-7 ເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ໃຫທັງຫຼາຍ 8-9ປີໃຫ້ລະມັດລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບອາຍຸ 10-11ໂຊກຊະຕາດີ ດວງດີ ເປັນຊ່ວງທີ່ດີໜັກແລ 12-13 ປີ ມັກຈະໄດ້ຈາກພັດພາກໄປຢູ່ທີ່ອື່ນ 14-15 ປີ ຈະມີໂຊກລາບ ຖືເງິນມາແຕ່ມື້ເກີດ ດວງມຸງຄຸນກຳລັງດີ ໃຫ້ລະວັງ ວາຈາໃນຊ່ວງນີ້ 16-20 ການເຂົ້າຫາເຈົ້ານາຍ ຄ້າຂາຍ ແມ່ນດີທີ່ສຸດໃນຊ່ວງນີ້ ການງານແລະການເງິນ ໄດ້ມາແຕ່ມັກຈະຜ່ານໄປ ອາຍຸ 21-25 ຕົກທີ່ນັ່ງຂອງເສືອ ຊາຕາຊ່ວງນີ້ບໍ່ທ່ຽງ ແລະມັກຈະເສຍຍ້ອນເພື່ອນຝູງ 26-28 ປີ ການເງິນກຳລັງດີ ເປັນຊ່ວງທີ່ ຕັ້ງຕົນຕົວໄດ້ດີຫຼາຍ ຈະມີໂຊກລາບໄດ້ຮັບສັດສີ່ຂາສອງຂາ ຈະມີທີ່ຢູ່ທີ່ພັກຢ່າງພໍໃຈ

ອາຍຸ 29-32 ປາບແພ້ພະຍາມານ ເປັນຊ່ວງດີ ດີຫຼາຍ ຕໍ່ຊີວິດແລະການງານ ແຕ່ກໍ່ຄວນລະວັງ ມັກຈະມີໂຊກ ແລະ ຮ້າຍ ມາຄູ່ກັນ ແຕ່ບໍ່ພໍເປັນໂທດຍ້ອນ33-38 ເປັນຊ່ວງທີ່ຢາກໄດ້ຢາກມີ ຈົນມັກຈະລືມພີ່ລືມນ້ອງ ໃຫ້ລະວັງ ຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ ໃຫ້ຫຼາຍ 39-45 ປີ ທຳນ້ອຍໄດ້ຫຼາຍ ຄ້າຂາຍດີແທ້ແລ 46-50 ຈະຄິດຫຼາຍແລະມັກຈະມີສິ່ງບໍພໍໃຈເກີດຂຶ້ນ ກັບຕົນເອງ 51-55ເປັນຊ່ວງທີ່ ມະຫາໂຊກລາບ ແລ່ນໂຮມຕ້ອນ ແຕ່ຄວນລະວັງມັກ ອຽງຫຼົງຕົນເອງ ຫຼາຍ

ອາຍຸ 56-60 ມັກຈະເສົ້າໃຈໃນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ ບໍ່ຄ່ອຍຈະຟັງໃຜ ດວງອົງມານດຳ ມັກຈະມາຄອບງຳ ຄວນລະວັງ 61-68 ບໍ່ຄວນຄິດຫຼາຍເກີນໄປ69-79ຄວນລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະຈິດໃຈ ເພາະມັກຄິດ ນ້ອຍໃຈ ບໍ່ຢາກຟັງໃຜ ອາລົມຮ້ອນໃນຊ່ວງນີ້ ແຕ່ການເງິນເສດຖະກິດ ແມ່ນດີຫຼາຍ ເຄາະຄ່ອຍເບົາບາງລົງ ຄວນລະວັງໃນວາຈາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຈະມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປ.