ຄວາມເຊື່ອ

ຄົນເກີດທີ່ວັນຈັນ ດວງສະຕາຈະຮຸ່ງເຮືອງສົດໄສ ວາດສະໜາດີ

ຄົນເກີດທີ່ວັນຈັນ ດວງສະຕາຈະຮຸ່ງເຮືອງສົດໄສ ວາດສະໜາດີ

ສຳລັບທ່ານທີ່ເກີດມື້ວັນຈັນ : ເປັນຄົນມີສະເໜ່ ເປັນສີແກ້ໂຕເອງ ຍາມທີ່ຕົກທຸກຈະມີຄົນມາຊ່ວຍເຫລືອຢູ່ສະເໝີ, ວາດສະໜາດີ, ອຸປະນິໄສຂອງຄົນເກີດວັນຈັນມີຄວາມອ່ອນຫວານ, ອ່ອນໂຍນ ເວົ້າຈາໂນມນ້າວໃຫ້ຄົນອື່ນປະທັບໃຈໄດ້ດີ ອາລົມແປປວນງ່າຍ ມີຄວາມອ່ອນໂຍນແຕ່ໂມໂຫງ່າຍແຕ່ກໍ່ຫາຍໄວ,

ລົດນິຍົມທາງດ້ານແຕ່ງກາຍ ແຕ່ະ ດ້ານອື່ນໆ ເປັນຄົນເຈົ້າລະບຽບແຕ່ຮູ້ຄິດ ມີຄວາມຮອບຄອບ ສຸຂຸມ ແລະ ປະນີປະໜອມນຸ່ມນວນບໍ່ກ້າວລ້າວ ຄົນເກີດວັນຈັນເປັນຄົນໄຝຄວາມຮູ້ ມີ ປັນຍາດີໃນການບຸນສູນທານ ຮັກຄອບຄົວ ມຸ້ງໝັ້ນອົດທົນ ຊ່າງຄິດຝັນ ຫວັ່ນໄຫວງ່າຍ ແຕ່ເຂັ້ມແຂງ, ສຸຂະພາບບໍ່ຄອຍດີ ມັກເຈັບປ່ວຍ ຮອດໄວກາງຄົນອາການຈະດີຂື້ນເອງ ໝັ້ນເຮັດບຸນເຮັດທານ ໂລກໄພຕ່າງໆຈະຫາຍ ແລະ ເບົ່າບາງແຕ່ດວງສະຕາຈະຮຸ່ງໂລດສົດໄສ ວາດສະໜາດີ

ຖ້າເກິດເດືອນແຮມຈະອາພັບຄູ່ ວາດສະໜານ້ອຍເດືອນຂື້ນ ຄົນເກີດວັນຈັນຕ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມຄິດ ຫລື ຄິດຫລາຍຄວນຜອນຄາຍຢ່າຕຶງຄຽດກັບເລື່ຶອງນ້ອຍໆຢ່າເກັບມາຄິດ ດວງສະຕາມັກປ່ຽນຕະຫລອດ ແລະ ມີປະສົບການຫລາຍໃນຊີວິດ ມັກຈະມີກຽດຕິຍົດ.