ຄົນທີ່ແມ່ນເຖີງຈະຢູ່ໄກກໍສຳຄັນ ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຖີງຈະຢູ່ໃກ້ກໍກາຍເປັນຄົນທີ່ລຳຄານ ສຳລັບເຂົາ

ຄົນທີ່ແມ່ນເຖີງຈະຢູ່ໄກກໍສຳຄັນ ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຖີງຈະຢູ່ໃກ້ກໍກາຍເປັນຄົນທີ່ລຳຄານ ສຳລັບເຂົາ

ເຊື່ອບໍວ່າ ຄົນທີ່ແມ່ນເຖີງຈະຢູ່ໄກກໍສຳຄັນ ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຖີງຈະຢູ່ໃກ້ກໍກາຍເປັນຄົນທີ່ລຳຄານ ສຳລັບເຂົາ

ການມີຄົນຮັກຢູ່ໄກນັ້ນ ກໍມີຫຼາຍສາເຫດ ບາງຄົນໄປຮຽນ ບາງຄົນພົບກັນໃນໂລກອອນໄລນ໌ ບາງຄົນໄປວຽກໄດ້ພົບຄົນຕ່າງຖິ່ນ

ສຳລັບຄົນທີ່ແມ່ນ ເມື່ອເລີ່ມຮັກກັນແລ້ວເຖີງຈະຢູ່ໄກກັນ ຈະດ້ວຍເຫດໃດກໍຕາມ ຄວາມສຳພັນ ກໍຈະມີຄວາມຜູກພັນເລື້ອຍໆ ແຮງຢູ່ໄກກັນ ແຮງເຮັດໃຫ້ຄິດຮອດກັນ ແຮງຢາກລົມນຳ ແຮງສຳຄັນ

ບາງຄົນແຮງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະຄິດວ່າຄົນນີ້ມັນແມ່ນ ໂທຫາ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທຸກຄັ້ງທີ່ຫວ່າງ ໃສ່ໃຈ ດູແລກັນຢ່າງດີດ້ວຍທາງການໂທ ແລະ ລົມກັນທຸກມື້ ເຮັດໜ້າທີ່ຄົນຮັກດີສຸດໆ ເພາະເຂົາຄິດວ່າຄົນນີ້ມັນແມ່ນສຳລັບເຂົາ

ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນເຖີງຈະຢູ່ໃກ້ໆ ເຂົາຮັກໃສ່ໃຈທຳມະດາ ເຜີໆເຂົາຮອດບໍ່ໃສ່ໃຈດ້ວຍຊ້ຳ ເພາະເຂົາບໍ່ຄິດວ່າເຮົາແມ່ນ ເພາະເຂົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຢຸດຢູ່ທີ່ເຮົາຢູ່ແລ້ວ

ເຂົາບໍ່ໃສ່ໃຈ ບໍ່ແຄ ບໍ່ດູແລ ບໍ່ໂທຫາ ບໍ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ລົມກະໄດ້ ບໍ່ລົມກະໄດ້ສຳລັບເຂົາ ເພາະແນວໃດ ເຂົາເບີ່ງວ່າເຮົາຍັງບໍ່ແມ່ນສຳລັບເຂົາ ເຮົາບໍ່ສຳຄັນພໍ ເຂົາເລີຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຫຍັງ

ຖ້າເຮົາ ເປັນຝ່າຍພະຍາຍາມເຂົ້າຫາ ພະຍາຍາມຖາມ ຢາກລົມນຳ ບາງຄັ້ງເຂົາຈົນລຳຄານເຮົາດ້ວຍຊ້ຳໄປ
ຖ້າເຮົາຮູ້ຕົວວ່າເຮົາຍັງບໍ່ທັນແມ່ນສຳລັບເຂົາ ເຮົາກໍຄວນທີ່ເດີນຖອຍອອກມາຈາກບ່ອນນັ້ນ

ຢ່າພະຍາຍາມຫຼອກຕົວເອງ ຫຼື ທົນຝືນ ໃນສີ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາ ຕ້ອງເສຍໃຈຢ່າງບໍ່ມີສິ້ນສຸດ

ບາງຄັ້ງສະໝອງເຮົາກໍຮູ້ທຸກຢ່າງ ວ່າຕົວເຮົາກໍບໍ່ແມ່ນສຳລັບເຂົາ ແຕ່ໃຈກັບບອກໃຫ້ເຮົາທົນຝືນ

ແຕ່ກວ່າຈະມາເຖີງວັນນັ້ນ ຫົວໃຈເຮົາຕ້ອງຊອກຊ້ຳ ຕ້ອງພັງແລ້ວຕັ້ງເທົ່າໃດ

ເຄີຍຖາມຫົວໃຈຕົວເອງບໍ່ວ່າ ຄວາມຮັກຖ້າມັນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເຈັບປວດ ແລະ ທຸກທໍລະມານ ກໍຢ່າໄປທົນກັບມັນເລີຍ

ເຖີງເຂົາຈະບໍ່ຮັກເຮົາ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ຂໍໃຫ້ເຮົາຮັກຕົວເອງໄວ້ ຈະດີທີ່ສຸດ

ຢ່າລືມວ່າຖ້າຄົນມັນບໍ່ແມ່ນ ຕໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມແທບຕາຍ ສຸດທ້າຍແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນຢູ່ດີ.

 

ບັນເທີງ