ຄວາມເຊື່ອ

ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ ຊ່ວງອາຍຸ 19,22,26,31,36,42 ປີ ເປັນຊ່ວງຮັບຊັບໂຊກເຂົ້າຫາ ມີເງິນຄຳ

ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ ຊ່ວງອາຍຸ 19,22,26,31,36,42 ປີ ເປັນຊ່ວງຮັບຊັບໂຊກເຂົ້າຫາ ມີເງິນຄຳ

ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວ່າ ຍິງຊາຍໃດ ທີ່ເກີດໃນວັນສຸກ ຄວາມທຸກໃຈບໍ່ມີ ເຈລະຈາພາທີໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຊື່ສັດທຸກປະການແຕ່ຍາດວົງວານບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍ ເມື່ອຍັງນ້ອຍນັ້ນ ທ່ານມີຄວາມລຳບາກ ບາງຕອນກໍຈະເກືອບເອົາຊີວິດເປັນເຄື່ອງວັດແທກ ເມື່ອຜ່ານໄປເຖິງ
ໄວກາງຄົນ ກໍເໝືອນກັບເສດຖີ ມີເງິນທອງຊັບສິນ
ທຸກຢ່າງ ເປັນຄົນທີ່ໂມໂຫ ມັກເວົ້າມັກວ່າຈົນບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າຜູ້ຟັງລຳຄານ ຄົນເກີດໃນວັນນີ້ ມັກມີເມຍ ຫຼື ຜົວຫຼາຍຄົນ ການເວົ້າຈາມີເນືອຫາສາລະ ເຈົ້າຊູ້ຫຼາຍໃຈ ຍິ່ງຈະມີໂຊກລາບ ເພາະຜູ້ຍິງ ແລະ ເພື່ອນຝູງ ຄົນເກີດໃນວັນນີ້ ຖືເງິນໄວ້ກັບຕົນເອງບໍ່ໄດ້ນານ ເລື່ອງຂອງສັງຂານແມ່ນແມ່ຈາກໄປກ່ອນພໍ່ ແລະ ຄົນເກີດໃນວັນສຸກນີ້ ມັກເປັນຄົນເຈົ້າອາລົມ ຕອນຍັງນ້ອຍກໍສ້າ
ງຄວາມທຸກໃຫ້ພໍ່ແມ່ຫຼາຍ ພ້ອມທັງລ້ຽງຍາກ

ຊ່ວງອາຍຸ 1 – 3 ປີ ຊ່ວງນີ້ພໍ່ແມ່ກໍສະບາຍໃຈແນ່ ເມື່ອເຖິງ 4 ປີ ນາງສີດາຄອງເມືອງສະບາຍ ອາຍຸ 5 – 6 ປີ ມັກເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ອາຍຸ 7 ປີ ເພິ່ງແມວ ທຸກໃຈເລັກນ້ອຍ ອາຍຸ 8 ປີ ໂຊກລາບດີ ອາຍຸ 9 ປີ ໄດ້ເພິ່ງເສືອ ຈະຖືກຫຼອກລວງ ແຕ່ຈະມີໂຊກກາງປີ ອາຍຸ 10 ປີ ເພິ່ງນາກ ຈະມີໂຊກນຳຜູ້ໃຫຍ່ ອາຍຸ 11 ປີ ເພິ່ງໝູ ຈະມີຄວາມທຸກເລັກໜ້ອຍ ອາຍຸ 12 ປີ ມັກເຈັບຫົວມົວຕາ ອາຍຸ 13 ປີ ເພິ່ງງົວ ຮ້ອນອົກຮ້ອນໃຈ ຈະມີໂຊກກາງປີ ອາຍຸ 14 ປີ ຈະໄດ້ຈາກພໍ່ແມ່ ໄປຮ່ຳຮຽນ ອາຍຸ 15 ປີ ໃຫ້ລະວັງການປາກເວົ້າກັບພີ່ນ້ອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ ອາຍຸ 16 ປີ ເພິ່ງສິງ ຕົກທີ່ນັ່ງນັກບວດໂຊກໃຫຍ່ ຈະທຳການງານຫຍັງກໍໄດ້ດີ ແລະ ສຳເລັດດັ່ງຄວາມປາຖະໜາ ອາຍຸ 17 ປີ ເພິ່ງເສືອໃຫ້ລະວັງຄົນຕົວະຕົ້ມ ຈະມີໂຊກຕາມມາ ອາຍຸ 18 ປີ ຕົກລາຫູ ໃຫ້ລະວັງສຸຂະພາບ

ຊ່ວງອາຍຸ 19 – 22 ປີ ຈະໄດ້ສ້າງຄອບຄົວມີແຕ່ຄວາມສຸກ ອາຍຸ 23 ປີ ຈະມີໂຊກມາທາງທິດອີສານ ແລະ ອາຄະເນ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະໄດ້ໂຊກຈາກຜູ້ຍິງ ອາຍຸ 24 ປີ ຖ້າມີຄອບຄົວຈະໄດ້ບຸດທີ່ປະເສີດ ຖ້າໄດ້ລູກແລ້ວກໍ
ຈະມີໂຊກຕາມມາຄື: ຊັບສິນເງິນທອງມາພ້ອມ ອາຍຸ 25 ປີ ໃຫ້ລະວັງສຸຂະພາບ ອາຍຸ 26 ປີ ຈະໄດ້ຄອງຊັບສິນເງິນທອງອັນມີຄ່າມະຫາສານ ມີຊັບສົມບັດເປັນອັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ ອາຍຸ 27 ປີ ຕ້ອງເສຍເຄາະບູຊາ ຈິ່ງຈະດີ ອາຍຸ 28 ປີ ຈະໄດ້ເປັນໃຫຍ່ທຳການຄ້າຂາຍກໍດີ ອາຍຸ 29 ປີ ຈະມີຄວາມຮ້ອນອົກຮ້ອນໃຈ ອາຍຸ 30 ປີ ຕົກທີ່ນັ່ງລາຫູ ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງການຈ່າຍເງິນທອງ ອາຍຸ 31 ປີ ມີເງິນ ແລະ ມີທັງຄວາມສຸກ ອາຍຸ 32 ປີ ຈິດໃຈເລື່ອນລອຍໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍຝື
ດເຄືອງແຕ່ຜ່ານໄປພໍປະມານກໍມີຄົນຊ່ວຍທຸກຢ່າ ຈິ່ງຈະດີຂື້ນ

ຊວງອາຍຸ 33 ປີ ໃຫ້ລະວັງການເຈລະຈາ ຈະນຳຄວາມເດືອດຮ້ອນມາສູ່ຕົວທ່ານເອງ ອາຍຸ 34 ປີ ເພິ່ງນາກ ຈະມີໂຊກລາບ ແລະ ຫຼັກຖານດີ ອາຍຸ 35 ປີ ຈະໄດ້ໂຊກຈາກຜູ້ຍິງ ອາຍຸ 36 ປີ ເຈັບຫົວມົວຕາ ຈາກນັ້ນກໍຈະໄດ້ຮັບໂຊກຕໍ່ ອາຍຸ 37 ປີ ໂຊກຊາຕາພໍປານກາງ ອາຍຸ 38 – 39 ປີ ຈະພົບໂຊກກ້ອນໃຫຍ່ ອາຍຸ 40 ປີ ຈະໄດ້ສັດ 4 ຂາ 2 ຂາ ອາຍຸ 41 ປີ ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງຄົນຕົວະຕົ້ມເລື່ອງເງິນທອງ ອາຍຸ 42 ປີ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ກັບຄົນອື່ນ ເພາະເຂົາຈະໂກງກິນ ຕໍ່ຈາກຮ້າຍຜ່ານໄປໂຊກວາດສະໜາຈະເຂົ້າຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີຊັບສິນເງິນທອງໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປ.