ຄົນທີ່ເກັ່ງແທ້ເບິ່ງອອກງ່າຍໆ 10 ລັກສະນະເຫຼົ່ານິ້

ຄົນທີ່ເກັ່ງແທ້ເບິ່ງອອກງ່າຍໆ 10 ລັກສະນະເຫຼົ່ານິ້

ຄົນທີ່ເກັ່ງແທ້ເບິ່ງອອກງ່າຍໆ 10 ລັກສະນະເຫຼົ່ານິ້

ຄົນທີ່ເກັ່ງແທ້ທຸກມື້ນີ້ກໍ່ຫາຍາກເນາະ ບາງຄົນຄິດວ່າຕົວເອງເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໄດ້ກໍບອກວ່າຕົວເອງເກັ່ງກວ່າຄົນອື່ນແລ້ວແຕ່ຫາຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າຄົນເກັ່ງແທ້ບາງທີເຂົາບໍ່ຕ້ອງສະແດງດອກ

ແລ້ວຢາກຮູ້ບໍ່ວ່າຄົນທີ່ເຂົາເກັ່ງແທ້ເຂົາມີລັກສະນະເປັນແບບໃດ ຖ້າຢາກຈະເກັ່ງກໍລອງນຳໄປປັບໃຊ້ກັນເບິ່ງ ແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນຄົນທີ່ເກັ່ງແທ້

ສັງຄົມທຸກມື້ນີ້ເບິ່ງຍາກວ່າໃຜຮູ້ແທ້ ຫຼືແກ້ງເຮັດເປັນ ຮູ້ວ່າໃຜເກັ່ງແທ້ຫຼືພຽງແຕ່ສ້າງພາບຫຼືແມ້ກະທັ້ງວ່າໃຜສະຫຼາດ ຄົນອວດເກັ່ງອວດສະຫຼາດມັກບໍ່ສະຫຼາດແທ້ແຕ່ຄົນເກັ່ງ ແລະ ສະຫຼາດແທ້ ມັກມີຄຸນສົມບັດ 10 ປະການດັ່ງນີ້:

+ ເປັນຄົນເວົ້າເກັ່ງ ແຕ່ບໍ່ເວົ້າຫຼາຍ ເພາະຮູ້ວ່າ ເຂົາຈະສະຫຼາດຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍການຟັງຄົນເກັ່ງຈະຟັງຫຼາຍເພາະການຟັງ ນັກຈະໄດ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ເຂົ້າຕົວເອງຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຈະເວົ້າກໍຕໍ່ເມື່ອຄຳເວົ້ານັ້ນ ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສາ້ງສັນຫຼາຍກວ່າເວົ້າໃນເຊີງລົບ ແລະ ບໍ່ສ້າງສັນ

+ ມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍດ້ານ ຫຼາຍກວ່າອາຊີບທີ່ເຮັດ ແລະ ມັກຈະພັດທະນາຕົວເອງຢູ່ສະເໝີຄົນເກັ່ງມັກເປັນ ນັກພັດທະນາຕົວເອງ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ຕົວເອງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແຂງແຮງຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ສູນເສຍໂອກາດໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ໃຊ້ເພື່ອຍ່າງໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ບໍ່ຍ້ອນຖອຍຫຼັງ

+ ບໍ່ຢູ່ໜ້າຈໍໂທລະສັບຢູ່ຕະຫຼອດ24 ຊົ່ວໂມງຄົນເກັ່ງມັກຈະເລືອກເສບແຕ່ຂໍ້ມູນດີໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເອງເພື່ອນຳໄປປະຍຸກ ໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກ ຫຼືການບໍລິຫານຊີວິດ ແລະ ເປັນນັກແບ່ງປັນເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນໆໄດ້ເສບຂໍ້ມູນດີໆເຂົາຄັດສັນມາຢ່າງດີແລ້ວ

+ ກັບມາຍິ້ມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແມ້ຈະມີສິ່ງຮ້າຍໆ ເຂົ້າມາໃນຊີວິດກໍຕາມຄົນເກັ່ງ ແລະ ສະຫຼາດໃນການໃຊ້ຊີວິດຈະສາມາດລຸກຂຶ້ນສູ້ໄດ້ທຸກຄັ້ງຍາມເມື່ອລົ້ມລົງ ບໍ່ມີໃຜບໍ່ເຄີຍຜິດພາດຫຼືຜິດຫວັງ ພຽງແຕ່ເຂົາຈະບໍ່ຈົມກັບຄວາມທຸກຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ຈະຫາທາງລຸກຂຶ້ນສູ້ໄດ້ທຸກຄັ້ງຍາມເມື່ອລົ້ມລົງ

+ ອາດມີ ຫຼື ບໍ່ມີການສຶກສາສູງ ຫຼືບໍ່ຈົບຈາກສະຖາບັນ ມີຊື່ສຽງແຕ່ມີຜົນງານກາລັນຕີຄວາມສາມາດ ສະເໝີໃນຍຸກນີ້ ທີ່ຄົນເກັ່ງສາມາດສ້າງເວທີໃຫ້ຕົວເອງອາດເປັນພຽງໃບເບີກທາງທີ່ດີ ແຕ່ປະສົບການ ແລະ ຜົນງານຕ່າງຫາກທີ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຕີບໂຕໄດ້ໄວກ່ວາ

+ ຈັດສັນເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ມີສົມດຸນໃນຊີວິດລະຫວ່າງເລື່ອງວຽກກັບເລື່ອງສ່ວນຕົວແລະ ເຕັມທີ່ກັບທຸກເລື່ອງທີ່ເຮັດຄັນເກັ່ງ ແລະ ສະຫຼາດມັກຈະເລືອກບໍລິຫານເວລາໄດ້ຢ່າງສົມດຸນໃນຊ່ວງ ເວລາວຽກກໍຈະເຕັມທີ່ເຮັດບ່ອນນັ້ນເຊັ່ນກັນ ເມື່ອໝົດເວລາວຽກກໍສາມາດໃຫ້ເວລາສ້າງຄວາມສຸກ ການຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຕົວເອງຢູ່ສະເໝີ

+ ຮູ້ວ່າຕົວເອງມີຄວາມສາມາດແຕ່ບໍ່ເຄີຍເສຍເວລາພູມໃຈກັບຄວາມສາມາດຂອງຕົວເອງ ຄົນເກັ່ງ ແລະ ສະຫຼາດ ມັກຈະເປັນຄົນມີຄວາມໝັ້ນໃຈແຕ່ບໍ່ໃຊ້ອີໂກ້ ເພາະເຂົາຈະເປີດຮັບຟັງຄົນຮອບຂ້າງບໍ່ຕັດສິນຄົນອື່ນ ດ້ວຍມຸມມອງ ຂອງຕົວເອງ ແລະ ທຸກຄັ້ງ ທີ່ເຂົາປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດເຂົາຈະມີເວລາ ດີໃຈບໍ່ດົນເພາະຄວາມສຳເລັດນັ້ນເປັນອະດີດໄປແລ້ວສິ່ງທີ່ເຂົາຈະເຮັດຕໍ່ ນັ້ນຄືຫາທາງພັດທະນາຕົວເອງ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນຕໍ່ໄປ

+ ບໍ່ອວດຄວາມສາມາດທີ່ແທ້ຈິງວ່າ ເຈ໋ງພຽງໃດ ແຕ່ຈະພິສູດຈົນໄດ້ສະເໝີເມື່ອເຖິງເວລາຕ້ອງໃຊ້ມັນ ຄົນເກັ່ງ ແລະ ສະຫຼາດມັກເປັນຄົນຖ່ອມຕົນບໍ່ໂອ້ອວດໃນຄວາມສາມາດ ເກີນງາມແຕ່ຈະໃຊ້ການກະທຳເປັນ ເຄື່ອງພິສູດຕົວເອງ ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ເກີດບັນຫາເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ມັກຈະສະແດງວິໄສທັດຈົນເຮົາຕ້ອງຕະລຶງ ແລະ ທຶ້ງໃນຄວາມສາມາດ

+ ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ສຶກໂງ່ ເມື່ອເຂົາເຮັດຜິດພາດແຕ່ໃຫ້ໂອກາດຄຳແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈສະເໝີ ຄົນເກັ່ງ ແລະ ສະຫຼາດມັກເປັນຜູ້ໃຫ້ໂອກາດຄົນຢູ່ສະເໝີ ເມື່ອເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນກະທຳຄວາມຜິດ ແລະ ພ້ອມຈະແນະນຳຊີ້ຊ່ອງທາງໃຫ້ເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ສະທ້ອນຄວາມຜິດຂອງຕົວເອງ ໃຫ້ເກີດການຍອມຮັບ ແລະ ພັດທະນາຕົວເອງ

+ ບໍ່ຕ້ອງເປັນຜູ້ນຳ ແຕ່ສາມາດດຶງຄວາມສາມາດຂອງຄົນໃນທີມມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໄດ້ສະເໝີ ຄົນເກັ່ງ ແລະ ສະຫຼາດມັກເກັ່ງໃນການຈູງໃຈຜູ້ຄົນໃຫ້ຄ້ອຍຕາມໃນແນວທາງ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງເຂົາບໍ່ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ ແຕ່ມີຄົນໃຫ້ກຽດ ແລະ ນັບຖືຈາກຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດວິທີຄິດ ແລະ ການກະທຳທີ່ເປັນຄືກະບອກສຽງ ໃຫ້ເຂົານັ້ນເຕີບໂຕໄປຂ້າງໜ້າ.

 

ຂໍ້ຄິດ