ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍຕໍ່ໃຫ້ພົບຄົນດີສໍ່າໃດກໍ່ຄິດບໍ່ໄດ້ ຢ່າເສຍເວລາກັບຄົນແບບນີ້ເລີຍ

ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍຕໍ່ໃຫ້ພົບຄົນດີສໍ່າໃດກໍ່ຄິດບໍ່ໄດ້ ຢ່າເສຍເວລາກັບຄົນແບບນີ້ເລີຍ

ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍຕໍ່ໃຫ້ພົບຄົນດີສໍ່າໃດກໍ່ຄິດບໍ່ໄດ້ ຢ່າເສຍເວລາກັບຄົນແບບນີ້ເລີຍ

ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍມັກຈະມີຄວາມຕ້ອງການຫຍັງໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ ເພາະຕໍ່ໃຫ້ເຂົາຈະມີຄົນຮັກທີ່ດີສໍ່າໃດ ແຕ່ເຂົາກໍ່ບໍ່ມີວັນພໍ ເຈົ້າອາດຈະຄິດວ່າຫາກເຈົ້າເປັນເຮັດໂຕເປັນຄົນຮັກທີ່ດີສຳລັບເຂົາ ເຂົາກໍ່ຄົງຈະຢູດທີ່ເຈົ້າເປັນຄົນສຸດທ້າຍແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນເລີຍ

ຖ້າຫາກເຈົ້າຂາດຫຍັງໄປເຂົາກໍ່ຈະໄປຫາຄົນໃໝ່ມາຕື່ມເຕັມ ຕໍ່ໃຫເຈົ້າດີປານນາງຟ້າສໍ່າໃດ ແຕ່ຖ້າພື້ນຖານສັນດານຂອງເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກພໍເຂົາກໍ່ຈະບໍ່ຢຸດທີ່ເຈົ້າ ຫຼື ຄິດບໍ່ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

ເພາະບາງຄັ້ງຄວາມດີອາດບໍ່ປ່ຽນໃຈແລະ ນິໄສຄົນໄດ້ ຕາບໃດທີ່ເຂົາຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍຢູ່ແບບນີ້ ການປ່ອຍໃຫ້ເຂົາຢູ່ຄົນດຽວຄົງຈະເປັນສົ່ງດຽວທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ ຢຸດເຮັດດີກັບຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ ແລະ ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງເຈົ້າຈະດີກວ່າ

ແລ້ວເອົາເວລາໄປຫາຄົນທີ່ຄິດຈະຢຸດຊີວິດໄວ້ກັບເຈົ້າ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ເຖົ້າແກ່ໄປດ້ວຍກັນ ດີກວ່າມາເສຍເວລາກັບຄົນແບບນີ້. 

ບັນເທີງ