ຂໍ້ຄິດ

ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍຕໍ່ໃຫ້ພົບຄົນດີສໍ່າໃດກໍ່ຄິດບໍ່ໄດ້ ຢ່າເສຍເວລາກັບຄົນແບບນີ້ເລີຍ ຖ້າບໍ່ຢາກເສຍໃຈພາຍຫຼັງ

ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍຕໍ່ໃຫ້ພົບຄົນດີສໍ່າໃດກໍ່ຄິດບໍ່ໄດ້ ຢ່າເສຍເວລາກັບຄົນແບບນີ້ເລີຍ ຖ້າບໍ່ຢາກເສຍໃຈພາຍຫຼັງ

ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍມັກຈະມີຄວາມຕ້ອງການຫຍັງໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ ເພາະຕໍ່ໃຫ້ເຂົາຈະມີຄົນຮັກ ແລະ ໝູ່ທີ່ດີສໍ່າໃດກໍຕາມ ແຕ່ເຂົາກໍ່ບໍ່ມີວັນພໍ

ເຈົ້າອາດຈະຄິດວ່າຫາກເຈົ້າເປັນເຮັດໂຕເປັນຄົນຮັກທີ່ດີສຳລັບເຂົາ ເຂົາກໍ່ຄົງຈະຢຸດທີ່ເຈົ້າເປັນຄົນສຸດທ້າຍ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນເລີຍ

ຖ້າຫາກເຈົ້າຂາດຫຍັງໄປເຂົາກໍ່ຈະໄປຫາຄົນໃໝ່ມາຕື່ມເຕັມ ຕໍ່ໃຫເຈົ້າດີປານນາງຟ້າສໍ່າໃດ ແຕ່ຖ້າພື້ນຖານສັນດານຂອງເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກພໍເຂົາກໍ່ຈະບໍ່ຢຸດທີ່ເຈົ້າ ຫຼື ຄິດບໍ່ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະບາງຄັ້ງຄວາມດີອາດບໍ່ປ່ຽນໃຈແລະ ນິໄສຄົນໄດ້

ຕາບໃດທີ່ເຂົາຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍຢູ່ແບບນີ້ ການປ່ອຍໃຫ້ເຂົາຢູ່ຄົນດຽວຄົງຈະເປັນສົ່ງດຽວທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ ຢຸດເຮັດດີກັບຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ ແລະ ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງເຈົ້າຈະດີກວ່າ

ແລ້ວເອົາເວລາໄປຫາຄົນທີ່ຄິດຈະຢຸດຊີວິດໄວ້ກັບເຈົ້າ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ເຖົ້າແກ່ໄປດ້ວຍກັນ ດີກວ່າມາເສຍເວລາກັບຄົນແບບນີ້