ຄົນທີ່ຊື່ສັດຫຼາຍໆ ສຸທ້າຍແລ້ວມັກຈະຜິດຫວັງສະເໝີ ແລະ ຖືກເອົາປຽບ

ຄົນທີ່ຊື່ສັດຫຼາຍໆ ສຸທ້າຍແລ້ວມັກຈະຜິດຫວັງສະເໝີ ແລະ ຖືກເອົາປຽບ

ຄົນທີ່ຊື່ສັດຫຼາຍໆ ສຸທ້າຍແລ້ວມັກຈະຜິດຫວັງສະເໝີ ແລະ ຖືກເອົາປຽບ

ບາງທີໂລກໃບນີ້ ກໍໂຫດຮ້າຍເຫຼືອເກີນ  ເພາະເຮົາມັກເຊື່ອສະເໝີວ່າ ເຮົາຈະເຮັດແບບໃດ ກໍຈະໄດ້ແບບນັ້ນ
ແຕ່ບາງຄັ້ງເຮົາຊື່ສັດກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກຫຼາຍໆ ແຕ່ເຮົາກັບໄດ້ຜົນຕອບແທນຄືການນອກໃຈ

ການທີ່ເຮົາເປັນຄົນທີ່ຊື່ສັດນັ້ນ ກໍຢາກຄົບກັນໄປດົນໆ ຄິດມາສະເໝີວ່າ ຄວາມຊື່ສັດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮັກ ແລະ ບໍ່ນອກໃຈ

ແຕ່ມັນກັບກາຍເປັນວ່າເຮົາເອງທີ່ຖືກເຂົາຖືກທຳລາຍຄວາມເຊື່ອໃຈທີ່ມີໃຫ້ເຂົາ ຕອບແທນທີ່ເຮົາເຮັດມາຕະຫຼອດດ້ວຍການນອກໃຈໄປມີຄົນອື່ນ

ຈົນບາງຄັ້ງຫຼາຍຄົນ ຊື່ສັດກັບຄວາມຮັກ ກໍມັກຈະທໍ້ ແລະຄິດວ່າຈະຊື່ສັດກັບຄວາມຮັກໄປເພື່ອຫຍັງ?
ຖ້າຜົນຕອບແທນຄືນມາ ທີ່ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແສນເຈັບປວດປານນີ້

ແຕ່ຢາກບອກວ່າທຸກໆຄົນທີ່ຊື່ສັດກັບຄວາມຮັກ ຈັກມື້ໜື່ງຄົນທີ່ຊື່ສັດກັບຄວາມຮັກ ຈະໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ຈິງໃຈ ແລະ ຮັກເຈົ້າຈິງ

ຢ່າພ້າວຄິດທໍ້ໄປຕອນນີ້ ເພາະເຮົາເຮັດໃນສີ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ

ກໍມີແຕ່ວ່າ ເວລາຄົບໃຜແລ້ວ ກໍເບີ່ງຄົນນັ້ນວ່າ ເຮົາຄວນຈິງຈັງບໍ່ ຖ້າເບີ່ງແລ້ວເຂົາບໍ່ຈິງໃຈກັບເຮົາ ບໍ່ຊື່ສັດກັບເຮົາ ເຮົາຄວນຖອຍອອກມາ

ຢ່າໃສ່ໃຈຫຼາຍເກີນໄປ ຢ່າໄປແລກຄວາມຮູ້ສຶກດີໆ ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ຈິງໃຈ ບໍ່ຊື່ສັດກັບເຮົາ

ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວ ເຂົາເຂົ້າມາກໍພຽງຜ່ານເຂົ້າມາແລ້ວກໍຈາກໄປ ບໍ່ໄດ້ຈິງໃຈອີຫຍັງເລີຍກັບເຮົາ

ແຕ່ເຮົາຈິງໃຈ ຊື່ສັດນັ້ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ ເຂົາຕ່າງຫາກທີ່ຜິດ ທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ຊື່ສັດໃນຄວາມຮັກເຮົາ.

 

ບັນເທີງ