ຂໍ້ຄິດ

ຄົນທີ່ຈິງໃຈກັບເຮົານັ້ນຫາຍາກ ສ່ວນຫຼາຍເຮັດດີແຕ່ຕໍ່ໜ້າ ນິນທາລັບຫຼງ

ຄົນທີ່ຈິງໃຈກັບເຮົານັ້ນຫາຍາກ ສ່ວນຫຼາຍເຮັດດີແຕ່ຕໍ່ໜ້າ ນິນທາລັບຫຼງ

ຄວາມຈິງໃຈ ເຊື່ອໃຈ ແລະ ໄວ້ໃຈ ເປັນສີ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງມະນຸດ ຫາກຊີວິດເຮົາປາສະຈາກສີ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ສັນຕິສຸກຄົງບໍ່ເກີດຂື້ນໃນໃຈຂອງຕໍ່ໃຜຢ່າງແນ່ນອນ

ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມເຊື່ອໃຈ ໄວ້ໃຈ ເປັນສີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ສະແຫວງຫາໄດ້ຍາກ ແລ້ວທ່ານເດຫາມັນພົບລະບໍ່

ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ທີ່ໃຜໆຈະສາມາດຄົ້ນພົບ ຄຳດັງກ່າວນີ້  ບາງຄົນຄົ້ນຫາມາຕະຫຼອດຊິວິດ ກໍຍັງລົ້ມເຫຼວ ບໍ່ສາມາດເກັບສະສົມໄວ້ໄດ້

ທັງນີ້ເພາະມັນຫາຍາກບໍ່ມີຂາຍ ເຖີງຈະລ້ຳລວຍເທົ່າໃດກໍຕາມ

ຖ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນຄົນດີ ບໍ່ແມ່ນເປັນຄົນຮັກໄຄ່ຂອງໃຜທັງຫຼາຍ ບໍ່ມີໂອກາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈີງໃຈ ເຊື່ອໃຈ ແລ້ວ ໄວໃຈ ຈາກໃຜໄດ້ງ່າຍໆ

ເພາະສະນັ້ນ ສະໃໝນີ້ ມີແຕ່ຄົນໃສ່ໜ້າກາກເຂົ້າມາຫາທ່ານ ທ່ານບໍ່ມີວັນຮູ້ວ່ເຂົາຈິງໃຈຫຼືບໍ່

ຢ່າໄດ້ເຊື່ອໃຈໃຜງ່າຍໆ ເພາະຄົນທີ່ທຳດີຕໍ່ໜ້າ ນິນທາລັບຫຼັງມັນມີຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມັກ ນິນທາຄົນອື່ນໃຫ້ທ່ານຟັງ ລັບຫຼັງ ເຂົາກໍນິນທາທ່ານໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງເຊັນກັນ

ດັ່ງນັ້ນຈື່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄົນທີ່ຈິງໃຈກັບເຮົານັ້ນຫາຍາກ ສ່ວນຫຼາຍເຮັດດີແຕ່ຕໍ່ໜ້າ ນິນທາລັບຫຼງ ຄຳນີ່ຖຶກຕ້ອງທ່ານລອງພິຈາລະນາເບີ່ງ.