ຄູ່ຮັກທີ່ມັກຜິດກັນຄວນອ່ານ “ຂໍ້ຄິດດີໆສຳຫຼັບຄູ່ຮັກທີ່ມັກຜິດກັນ” ເຮັດແນວໃດຈະຮັກກັນຄືເກົ່າໄດ້

ຄູ່ຮັກທີ່ມັກຜິດກັນຄວນອ່ານ “ຂໍ້ຄິດດີໆສຳຫຼັບຄູ່ຮັກທີ່ມັກຜິດກັນ” ເຮັດແນວໃດຈະຮັກກັນຄືເກົ່າໄດ້

ຄູ່ຮັກທີ່ມັກຜິດກັນຄວນອ່ານຂໍ້ຄິດດີໆສຳຫຼັບຄູ່ຮັກທີ່ມັກຜິດກັນເຮັດແນວໃດຈະຮັກກັນຄືເກົ່າໄດ້

ຫຼາຍຄູ່ຜິດກັນດ້ວຍເລື່ອງ ກິນຫຍັງ….? ຫຼາຍຄູ່ຜິດກັນດ້ວຍເລື່ອງຂັບລົດ….ໄປທາງຊ້າຍ ໄປທາງຂວາດີ ແລ້ວກໍເກີດເປັນເລື່ອງເປັນລາວ ມີບັນຫາ ມີປາກມີສຽງກັນ

ບາງທີເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຜິວກັນ ເມື່ອບ່ອຍຄັ້ງເຂົ້າມັນລຸກລາມຈົນເຮັດໃຫ້ເລື່ອງລາວໃຫຍ່ໂຕຂຶ້ນ ເມື່ອຕ່າງຝ່າຍຕ່າງເລີ່ມຂຸດຄົ້ນເຖິງອະດີດຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ ຈົນສຸດທ້າຍບໍ່ຮູ້ເລຍວ່າ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຜິວກັນຄືເລື່ອງຫຍັງ

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຄິດວ່າການຜິດກັນເປັນເລື່ອງບໍ່ດີ…!!ແຕ່ການທີ່ເຮົາຜິດກັນໃນບາງຄັ້ງມັນກໍເປັນເລື່ອງດີ ບາງທີ່ການຜິດກັນມັນກໍເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍໄດ້ເປີດໂອກາດສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາ ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຄິດໃຫ້ອີກຝ່າຍໄດ້ຮັບຮູ້

ຫຼາຍຄູ່ບໍ່ເຄີຍຜິດກັນເລີຍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດີເດີ…!!ຈາກບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ ທີ່ມັນສະສົມເອົາໄວ້ເລື້ອຍໆ ຈົນເປັນບັນຫາ ເວລາບັນຫາມັນລະເບີດອອກມາ ມັນກໍຈະອອກມາແຮງ

ທຸກຄັ້ງທີ່ມີບັນຫາກັນ ທຸກຄັ້ງທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຢາກໃຫ້ຖາມຕົວເອງກ່ອນວ່າ ຊະນະແລ້ວໄດ້ຫຍັງ…?ຄົນທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າທີ່ເຮົາຜິດກັບເຂົານີ້ຄືຄົນທີ່ເຮົາຮັກບໍ່ແມ່ນບໍ?

ຫຼືໃນບາງເທື່ອທີ່ຄືຈະບໍ່ຜິດບໍ່ຖຽງ ເວລາງອນເອົາແຕ່ມິດຢ່າງດຽວ ບໍ່ເອົາ ບໍ່ເວົ້າ ເວົ້າແລ້ວຈະຖືກຫາວ່າງີ້ເງົ້າ ແຕ່ການບໍ່ເວົ້າຫຍັງກໍຖືເປັນຄວາມງີ້ເງົ້າອີກປະການໜຶ່ງຄືກັນ

ຄວາມສະຫງົບບໍ່ແມ່ນຈຸດຈົບຂອງບັນຫາສະເໝີໄປ ບໍ່ໄດ້ແປວ່າມິດງຽບໆ ແລ້ວທຸກຢ່າງຈະດີຂຶ້ນເອງ ບາງຄັ້ງອາດຈະງຽບເພື່ອສະຫງົບສະຕິອາລົມ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງຫັນໜ້າມາລົມກັນ

ຫຼັງຈາກຜິດກັນແລ້ວ ມີບັນຫາຫຍັງກໍຕ້ອງລົມກັນ ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ ຟັງກັນຫຼືບໍ່ ເລື່ອງຂອງຄວາມຮັກບາງທີ່ກໍໃຊ້ເຫດຜົນບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ.

 

ຂໍ້ຄິດ