ຄູ່ຮັກທີ່ດີຕ້ອງຍອມຮັບ ຂໍ້ເສຍຂອງກັນ ແລະ ກັນ ບໍ່ແມ່ນຍອມທົນຝືນແບບທຸກທໍລະມານ

ຄູ່ຮັກທີ່ດີຕ້ອງຍອມຮັບ ຂໍ້ເສຍຂອງກັນ ແລະ ກັນ ບໍ່ແມ່ນຍອມທົນຝືນແບບທຸກທໍລະມານ

ຄູ່ຮັກທີ່ດີຕ້ອງຍອມຮັບ ຂໍ້ເສຍຂອງກັນ ແລະ ກັນ ບໍ່ແມ່ນຍອມທົນຝືນແບບທຸກທໍລະມານ

ການເປັນຄູ່ຮັກ ຄູ່ຊີວິດກັນນັ້ນ ຫາກຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດດ້ວຍການທົນຝືນກັນໄປວັນໆ ຈັກມື້ໜື່ງກໍຕ້ອງໄປກັນບໍ່ລອດ

ຫາກຕ່າງຝ່າຍຕ່າງບໍ່ຄິດທີ່ຈະຍອມຮັບເຊີ່ງກັນແລະກັນ ຕໍ່ໃຫ້ຮັກກັນຊ່ຳໃດ ສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງມີບັນຫາຕາມມາຢູ່ດີ

ເພາະການເປັນຄົນຮັກກັນນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຍອມຮັບ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ໄດ້ ເພາະຄົນສອງຄົນ ບໍ່ມີທາງນິໄສໃຈຄໍບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຄືກັນໄດ້ດອກ

ບາງຄົນອາດຈະມັກແບບນີ້ ແຕ່ບໍ່ມັກແບບນີ້ ມັນຍອມຕ່າງກັນ

ແຕ່ຖ້າທັງສອງສາມາດທີ່ຈະຍອມຮັບຂໍ້ເສຍຂອງອີກຝ່າຍໄດ້ ແລະ ປະຄັບປະຄອງກັນໄປ ທຸກຢ່າງມັນຕ້ອງລາບລື້ນໄປດ້ວຍດີ

ຕໍ່ໃຫ້ຄົບກັນດົນສ່ຳໃດ ຕໍ່ໃຫ້ຈະແຕກຕ່າງກັນຊ່ຳໃດ ແຕ່ຖ້າທັງສອງຍອມຮັບກັນໄດ້ ນິໄສໃຈຄໍ ຂອງກັນ ແລະ ກັນແລ້ວ

ມັນກໍຈະບໍ່ມີບັນຫາ ຫຼື ອຸປະສັກຂອງຊີວິດຄູ່ຮັກແນ່ນອນ

ການເປັນຄົນຮັກ ຫຼື ຄູ່ຊີວິດທີ່ດີກັນນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບໃນຕົວຂອງອີກຝ່າຍໃຫ້ໄດ້

ເພາະທຸກຄົນຍອມມີຂໍ້ເສຍໃນຕົວເອງສະເໝີ ແມ້ແຕ່ຕົວເຮົາເອງ

ບໍ່ແມ່ນຍອມ ຍອມຝືນ ແຕ່ບໍ່ຍອມຮັບຂໍ້ເສຍຂອງເຂົາ ມີແຕ່ຈະທຸກທໍລະມານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິດຖຽງ ເພາະຕຳໜິເຂົາແບບນັ້ນແບບນີ້

ບອກໃຫ້ເຂົາປັບປ່ຽນແບບນັ້ນ ແບບນີ້ ບອກເຂົາປ່ຽນເພື່ອເຮົາ ແຕ່ເຂົາກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ ເພາະມັນເປັນນິໄສ ເອກະລັກຂອງເຮົາແບບນັ້ນ

ສະນັ້ນຈື່ງບອກໃຫ້ທຸກຄູ່ທີ່ຄົບກັນ ຈົ່ງຍອມຮັບໃນຂໍ້ເສຍຂອງກັນແລະກັນ ຖ້າຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ແຕ່ພຽງຝືນ ຍອມທົນ ມັນກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປັນຄູ່ຮັກ ຄູ່ຊີວິດໄດ້ດົນ ສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງເລີກກັນ

ສຸດທ້າຍນີ້ ຝາກບົດຄວາມນີ້ເປັນຂໍ້ຄິດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ມີຄູ່ຮັກ ພິຈາລະນາເບີ່ງ ວ່າຄູ່ຮັກເຮົາເປັນແບບໃດ ນິໄສພໍຮັບໄດ້ຫຼືບໍ່ ຄວນສານຕໍ່ ຫຼື ຄວນຢຸດ ເຈົ້າເອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້.

 

ຂໍ້ຄິດ